Ethisch handelen

Een pro-actief ethisch beleid om onze relaties met onze stakeholders dagelijks te sturen

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Wij doen nooit concessies aan de kwaliteit en veiligheid van onze producten. We zijn er volledig van overtuigd dat de ethiek die ons bedrijf beheerst dezelfde strengheid moet ondergaan. Als verantwoordelijke speler in de gezondheidszorg doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het gedrag van onze medewerkers voorbeeldig is, overal ter wereld.

Een ethische code gebaseerd op de dagelijkse praktijk

Het ethisch beleid van de Pierre Fabre Group wordt gecoördineerd door een Directeur Ethiek en Compliance en in 2014 is een Commissie Ethiek opgericht.

De hoeksteen van ons ethisch beleid is het Ethisch Handvest van de Group, dat in 2015 is opgesteld en in 18 talen is vertaald. Dit document is opgesteld om de regels te beschrijven die van toepassing zijn op alle werknemers, om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om verantwoordelijk te handelen en goede beslissingen te nemen in het kader van hun dagelijkse taken en werk. Daarom moet dit Handvest, naast het naleven van de wet, elke werknemer helpen om een goed professioneel oordeel te vellen en het gepaste ethische gedrag aan te nemen, om onze visie en waarden te weerspiegelen, aangezien we voortdurend streven naar duurzame ontwikkeling.

Als lid van verschillende beroepsorganisaties op het gebied van gezondheidszorg en schoonheid in Frankrijk (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA, enz.) en Europa (Cosmetics Europe, EFPIA, enz.) hebben wij ons aangesloten bij al hun best practices. De Pierre Fabre Group is ook vertegenwoordigd in het Franse Comité voor Ethiek en Waakzaamheid voor Farmaceutische Bedrijven in het kader van het College van Industriëlen, dat bestaat uit 3 leden. Als zodanig nemen we actief deel aan het opstellen van nieuwe aanbevelingen voor verantwoorde praktijken.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

De Pierre Fabre Group wordt gekenmerkt door een sterke cultuur die door onze stichter, Pierre Fabre, is gesmeed en is altijd gebaseerd geweest op de waarden van strengheid, integriteit, verantwoordelijkheid, burgerschap en respect voor mens en milieu.

Pierre-Yves Revol
Voorzitter, Pierre Fabre Group
0

medewerkers die sinds 2015 zijn opgeleid op het gebied van de ethische code

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

vertalingen van onze ethische code

Image