Etisk handling

Proaktive etiske retningslinjer ligger til grunn for våre relasjoner med våre aktører på en daglig basis

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Vi går aldri på akkord med kvaliteten og sikkerheten i våre produkter. Vi er helt overbevist om at de etiske retningslinjene som styrer virksomheten, må være like strenge. Som ansvarlig helseaktør gjør vi alt vi kan for å sikre at våre ansattes oppførsel er eksemplarisk, overalt i verden.

Etiske retningslinjer basert på daglig praksis

Pierre Fabre-konsernets etiske retningslinjer koordineres av en direktør for etikk og compliance, og en etikkomité ble oppnevnt i 2014.

Hjørnesteinen i våre etiske retningslinjer er konsernets etikkerklæring, som ble vedtatt i 2015 og oversatt til 18 språk. Dette dokumentet ble opprettet for å angi reglene som gjelder alle ansatte for å sikre at de kan handle ansvarlig og treffe gode beslutninger i deres daglige oppgaver og arbeid. Derfor, i tillegg til å oppfylle forskrifter, skal denne erklæringen fungere som en hjelp for medarbeiderne til å utøve sunn personlig dømmekraft og vise riktig etisk oppførsel. Dette skal igjen gjenspeile vår visjon og våre verdier, idet vi kontinuerlig arbeider med å realisere en bærekraftig utvikling.

Som medlem av en rekke fagorganisasjoner innen helse- og skjønnhetspleie i Frankrike (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA osv.) og Europa (Cosmetics Europe, EFPIA osv.) har vi forpliktet oss til å følge alle deres beste praksiser. Pierre Fabre-konsernet er også representert i den franske komiteen for etikk og årvåkenhet for legemiddelfirmaer under "Industriledernes kollegium", som består av 3 medlemmer. I denne sammenhengen deltar vi aktivt i utarbeidelsen av nye anbefalinger vedrørende ansvarlige praksiser.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre-konsernet er preget av den sterke kulturen som ble innført av stifteren Pierre Fabre, og har alltid vært tuftet på verdier som presisjon, integritet, ansvarsbevissthet, samfunnsengasjement og respekt for mennesker og miljø.

Pierre-Yves Revol
Leder, Pierre Fabre-konsernet
0

ansatte har fått opplæring i de etiske retningslinjene siden 2015

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

oversettelser av våre etiske retningslinjer

Image
1 personne devant son ordinateur
0

etiske drøftinger etterspurt hvert år siden 2015 via rapportlinjen

Image
salarié au téléphone
Image
Links for healthcare professionals

Offentliggjøring av betalinger til fagfolk i helsesektoren - en absolutt prioritet

Som et laboratorium for legemidler og dermokosmetikk er vi i konstant kontakt med helsefagfolk over hele verden, og denne permanente dialogen er vesentlig (kliniske prøver, utvikling av nye legemidler og dermokosmetikkprodukter, opplæring osv.) Disse kontaktene følger systematisk et viktig prinsipp: full åpenhet vedrørende betalinger. Du kan lære mer om dette emnet ved å se denne videoen.

Tilleggserklæringer og retningslinjer:

Våre etiske regler er utvidet med spesifikke retningslinjer og erklæringer som støtter alle våre ansatte ut fra deres faglige behov:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Det er derfor hver enkelt persons ansvar, hvor vi enn jobber og hva vi enn gjør, konstant å handle på en måte som viser integritet, ansvar og respekt for våre partnere og kolleger.

Pierre-André Poirier
Ethics and Compliance Director

Ønsker du å rapportere oppførsel som ikke stemmer med våre etiske prinsipper?

Det finnes en rapporteringsprosedyre som gjør at konsernets avdeling for etikk informeres direkte om mistenkte brudd på bestemmelsene i den etiske erklæringen og gir hjelp og råd angående erklæringens innhold og anvendelse.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.