Etisk handling

Proaktive etiske retningslinjer ligger til grunn for våre relasjoner med våre aktører på en daglig basis

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Vi går aldri på akkord med kvaliteten og sikkerheten i våre produkter. Vi er helt overbevist om at de etiske retningslinjene som styrer virksomheten, må være like strenge. Som ansvarlig helseaktør gjør vi alt vi kan for å sikre at våre ansattes oppførsel er eksemplarisk, overalt i verden.

Etiske retningslinjer basert på daglig praksis

Pierre Fabre-konsernets etiske retningslinjer koordineres av en direktør for etikk og compliance, og en etikkomité ble oppnevnt i 2014.

Hjørnesteinen i våre etiske retningslinjer er konsernets etikkerklæring, som ble vedtatt i 2015 og oversatt til 18 språk. Dette dokumentet ble opprettet for å angi reglene som gjelder alle ansatte for å sikre at de kan handle ansvarlig og treffe gode beslutninger i deres daglige oppgaver og arbeid. Derfor, i tillegg til å oppfylle forskrifter, skal denne erklæringen fungere som en hjelp for medarbeiderne til å utøve sunn personlig dømmekraft og vise riktig etisk oppførsel. Dette skal igjen gjenspeile vår visjon og våre verdier, idet vi kontinuerlig arbeider med å realisere en bærekraftig utvikling.

Som medlem av en rekke fagorganisasjoner innen helse- og skjønnhetspleie i Frankrike (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA osv.) og Europa (Cosmetics Europe, EFPIA osv.) har vi forpliktet oss til å følge alle deres beste praksiser. Pierre Fabre-konsernet er også representert i den franske komiteen for etikk og årvåkenhet for legemiddelfirmaer under "Industriledernes kollegium", som består av 3 medlemmer. I denne sammenhengen deltar vi aktivt i utarbeidelsen av nye anbefalinger vedrørende ansvarlige praksiser.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre-konsernet er preget av den sterke kulturen som ble innført av stifteren Pierre Fabre, og har alltid vært tuftet på verdier som presisjon, integritet, ansvarsbevissthet, samfunnsengasjement og respekt for mennesker og miljø.

Pierre-Yves Revol
Leder, Pierre Fabre-konsernet
0

ansatte har fått opplæring i de etiske retningslinjene siden 2015

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

oversettelser av våre etiske retningslinjer

Image
1 personne devant son ordinateur