Etyczne działania

Proaktywne zasady dotyczące etyki, stosowane w naszych codziennych relacjach
z interesariuszami

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Nigdy nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jesteśmy całkowicie przekonani, że etyka, którą kierujemy się w naszej działalności, musi podlegać takim samym zasadom. Jako odpowiedzialny podmiot z branży opieki zdrowotnej, robimy wszystko, co możliwe dla zapewnienia, że zachowanie naszych pracowników wszędzie na świecie jest wzorcowe.

Kodeks etyki w oparciu o codzienną praktykę

Koordynacją zasad etyki Grupy Pierre Fabre zajmuje się Dyrektor ds. Etyki i Zgodności z Przepisami; Komisja Etyczna została utworzona w roku 2014.

Fundamentem naszych zasad etycznych jest Karta Etyki Grupy wprowadzona w roku 2015 i przetłumaczona na 18 języków. Dokument ten powstał, aby opisać zasady dotyczące wszystkich pracowników w celu zapewnienia, że mogą działać w sposób odpowiedzialny i podejmować prawidłowe decyzje w ramach codziennych obowiązków i pracy. Z tego względu, oprócz zapewnienia zgodności z przepisami, Karta ta musi pomagać pracownikom w stosowaniu odpowiedniego profesjonalnego osądu oraz w zachowywaniu się w sposób odpowiedni i etyczny, aby móc odzwierciedlać naszą wizję i wartości, ponieważ stale dążymy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Jako członek wielu branżowych organizacji z sektora opieki zdrowotnej i urody we Francji (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA itp.) oraz w Europie (Cosmetics Europe, EFPIA itp.) zobowiązaliśmy się do stosowania ich najlepszych praktyk. Grupa Pierre Fabre jest również reprezentowana we francuskiej Komisji Etyki i Nadzoru dla Firm Farmaceutycznych w liczącym 3 członków Kolegium Przemysłowców. W tej roli aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu nowych zaleceń dotyczących odpowiedzialnych praktyk.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Charakterystyczne dla Grupy Pierre Fabre są ugruntowane zasady ukształtowane przez naszego założyciela, Pierre'a Fabre; zawsze opieraliśmy się na ważnych wartościach: dyscyplinie, uczciwości, odpowiedzialności, duchu obywatelskim oraz szacunku dla ludzi i dla środowiska.

Pierre-Yves Revol
Prezes, Grupa Pierre Fabre
0

pracowników przeszkolonych w zakresie kodeksu etyki od 2015 roku

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

tłumaczeń naszego kodeksu etyki

Image
1 personne devant son ordinateur