Vår policy för hållbar utveckling

Vi tänker på miljön, minskar vårt koldioxidavtryck och engagerar oss i samhället samtidigt som vi levererar säkra och effektiva produkter

Image
séchage du myrte
Vi har satt utmaningarna i socialt och miljömässigt ansvar (CSR) och hållbar utveckling i centrum för vår utvecklingsmodell sedan starten. Green Mission Pierre Fabres tillvägagångssätt återspeglar vårt ekosociala åtagande att på ett hållbart sätt innovera till förmån för Natur och Människor.

 

Vi är starkt övertygade om att vår ekonomiska modell, som kombinerar självständighet, en långsiktig vision, lönsam tillväxt och ett ansvarsfullt tillvägagångssätt samt skapar värde för alla och är i linje med vårt bidrag till ökat allmänt välbefinnande.

Pierre Fabre Group arbetar ansvarsmedvetet med att utvärdera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av företagets verksamhet i syfte att uppnå en hållbar utveckling i varje skede av produktlivscykeln – något som omfattar allt från fälten där våra viktiga ingredienser odlas till ditt badrum. 

Sedan 2012 har Pierre Fabre Group använt en utvärderings- och certifieringsprocess för vår CSR-policy som följer principerna i internationella standarder (ISO 26000). 2015 erhöll vi AFAQ 26000-certifiering med klassificeringen Föredömligt.

Avdelningen Green Mission Pierre Fabre hanterar den tvärfunktionella CSR- och hållbara utvecklingsstrategin och integrerar kompetensområden som agronomi, botanisk expertis, inköp och utveckling av innovativa anläggningstillgångar, miljöcertifiering, organisk och ekologisk uppfattning.
Den är uppbyggd kring fem pelare:
• naturens källa till innovation,
• etiskt inköp,
• territoriell förankring över hela världen,
• låg miljöpåverkan,
• innebörden av våra handlingar och respekt för människor.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Avdelningen för hållbar utveckling samordnar och införlivar Pierre Fabre Groups CSR-process på alla nivåer inom företaget. Den tar hjälp av en styrkommitté för företagens sociala ansvar och godkänner strategier och mål för den verkställande kommittén.

0

av 2 produkter kommer att ha ekodesign 2023 liksom 100 % av alla nya produkter från och med 2019

Image
bresil pfaffia
0

socialt och miljömässigt engagemang kopplat till varje ny strategisk produkt

Image
Pierre Fabre employees running for CSR action
0

social och miljörelaterad åtgärd föreslås för alla medarbetare varje år

Image
Cupuacu in Brazil

Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Image
logo onu

De åtgärder som vidtas av koncernen och Pierre Fabre Foundation bidrar till att uppfylla 16 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.. De två mål där vi bidrar mest är nummer 8 och 12, dvs. ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och ”hållbar konsumtion och produktion”.

 

CER-certifiering och utmärkelser

  Framställning av ingredienser och leveranskedjor
Image
LOGO FAIR FOR LIFE

Fair For Life-standarden tillämpas på de produkter som handlas mellan södra och norra halvklotet. Tre av Pierre Fabre Groups leveranskedjor är involverade i processen för rättvisemärkt handel. Det gäller etiskt sheasmör från Burkina Faso (René Furterer), ökendadlar från Senegal (Klorane), pffafia från Brasilien (René Furterer) och pepparrot från Madagaskar (René Furterer).

Image
LOGO HVE
Över 180 hektar av Pierre Fabres ekologiska jordbruksmark förvaltas av en gård som certifierats med klassificeringen Högt miljövärde.
Image
LOGO ERI 360

ERI 360°-märkningen (Eco-Responsible Ingredient, dvs. ekologiskt hållbar ingrediens) syftar till att definiera hur hållbar en kosmetisk ingrediens är med hjälp av en analystabell baserad på 100 SMART-indikatorer.

 

  Vår organisation
Image
LOGO ISO 9001

    
ISO 9001 är en strikt certifieringsstandard som Pierre Fabre Group följer, vilket vittnar om att organisationen har etablerat en kundkultur och främjar innovation.

Image
LOGO OHSAS 18001
Våra industrianläggningar i Gaillac är certifierade enligt den internationella OHSAS 18001-standarden, som kräver att ett system för hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHSMS) används.
Image
LOGO AFAQ
Vi är ISO 14001-certifierade när det gäller miljöstyrningen vid vår farmaceutiska produktionsenhet i Pau och vid fyra av våra anläggningar: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentina) och Palézieux (Schweiz).

 

Image
LOGO EFQM
För att utvärdera resultaten och ge prov på sitt engagemang för varaktigt kvalitetsarbete har BEPF (Botanical Expertise Pierre Fabre) beslutat sig för att använda en utvärderingsmodell från EFQM (European Foundation for Quality Management), som företräds av AFNOR i Frankrike.
  Våra byggnader och trädgårdar
Image
LOGO HQE
Fem av Pierre Fabres anläggningar har blivit HQE-klassade som gröna byggnader, vilket är relaterat till att minska en byggnads miljöavtryck och optimera levnadsvillkoren med avseende på bekvämlighet och säkerhet för dem som vistas i den.
Image
REFUGES LPO
Vi tillämpar den standard som Refuge LPO (det franska fågelskyddsförbundets reservat) använder och som väl representerar Pierre Fabre Groups åtaganden och strategier för en hållbar utveckling och gör det möjligt för oss att inleda en aktiv process för att skydda den biologiska mångfalden. Två platser berörs: vår Eau Thermale d’Avène-anläggning i Avène och vår A-DERMA-anläggning i Puylaurens.
Image
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Över 180 hektar jordbruksmark som tillhör Pierre Fabres dotterbolag på Madagascar har, liksom Ranopiso Arboretum, blivit Ecocert-certifierat som ”ekologiskt jordbruk”.

 

Vi begränsar vårt koldioxidavtryck

Image
Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Vi undviker lösningsmedel

Pierre Fabres experter på grön kemi använder miljövänliga tekniska metoder för aktiv utvinning av ingredienser. Under 2019, efter åtta års forskning, arbetar vi med innovation och utveckling av en utvinningsteknik där man undviker att använda lösningsmedel: Green Native Expression.

 

 

2. Vi minskar vårt koldioxidavtryck

Vi använder oss av två medel för att minska Pierre Fabre Groups miljöpåverkan under produkternas hela livscykel:

  • Ekologisk produktion: vi minskar vår konsumtion av resurser och energi (med hjälp av solpaneler, biobränslepannor osv.)

  • Ekodesign och biologisk nedbrytbarhet: vi minskar utsläppen i luft, vatten och jord (2023 kommer 1 produkt av 2 i gruppkatalogen kommer att vara ekologiskt utformade)

Upptäck några av de konkreta åtgärder som vi har vidtagit för att minska vårt koldioxidavtryck:

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald

Jämställdhet mellan könen 

Från och med den 1 mars 2019 är alla företag med fler än 1 000 medarbetare tvungna att publicera ett jämställdhetsindex. 

Pierre Fabre Groups jämställdhetindex visar ett resultat på 90 av 100.

Image
Portrait d'Agnes Park

Vi ser inte detta inledande resultat på 90 av 100 som ett slutmål utan som ett incitament att bli ännu bättre under kommande år. Vårt mål är att nå full pott.

Agnès Park
Vice VD för Human Resources & Ethics
Image
homme travaillant sur machine

Medarbetare med funktionsvariation

Sedan 1989 har Pierre Fabre Group engagerat sig för att integrera och anställa medarbetare med funktionsvariationer. Vart tredje år omförhandlas och undertecknas företagets Handi'Cap-policy av arbetsmarknadsparterna. Under 2018 hade 6,74 % av våra medarbetare någon typ av funktionsvariation, jämfört med det nationella genomsnittet på 4 %.