Vi värnar om den biologiska mångfalden

Växter utgör grunden för vårt företag och naturen är fortfarande vår främsta inspirationskälla varje dag, så vi ser det som vår plikt att skydda den.

Image
paysage soleil couchant

I dag är cirka 40 % av vår försäljning beroende av resurser som härrör från växtriket. Över 240 växtarter används i koncernens produkter.
Vi är övertygade om att naturen fortfarande är en underbar källa att utforska och att den verkligen kommer att bidra till framtidens läkemedel och behandlingar.

Även om inte naturen tillhör någon är det vårt ansvar att ta hand om den. Vi ansvarar för att använda den på ett klokt sätt, låta den återhämta sig och göra allt som står i vår makt för att skydda utrotningshotade arter, främja botaniska metoder och föra vidare vår passion för växter till de yngre generationerna.
Det är detta vi ägnar oss åt varje dag, genom en mängd olika projekt som vi genomfört sedan företaget skapades.

0%

av de växter som används av koncernen har ingen påverkan på hållbart resursutnyttjande

Image
calendula trois femmes
0%

av de växter som bearbetas i vår utvinningsanläggning odlas utan någon kemisk fytosanitär behandling

Image
feuilles de myrte
0

arter skyddas i våra två botaniska konservatorier

Image
cactus-madagascar

 

Konservatorier och botaniska trädgårdar

2001 invigde vi vårt första botaniska konservatorium i Soual i det franska departementet Tarn. På det andra konservatoriet, som öppnade några år senare i Ranopiso på södra Madagaskar, är 90 % av växtarterna endemiska. Det här är en plats för forskning, skydd och konservering som hyser nästan 1 000 arter, varav fler än 300 är utrotningshotade. Tack vare dessa center får koncernen och våra forskare en bättre förståelse för den botaniska mångfalden.

Image
protéger biodiversité

Vi ser skyddet av utrotningshotade arter som en kamp som kräver kollektiva insatser och därför har vi ett nära samarbete med olika franska och internationella institutioner, som det nationella botaniska konservatoriet i Brest, Royal Botanic Garden i Sydney, den botaniska trädgården i Buenos Aires, Pekings botaniska trädgård och organisationen Botanic Gardens Conservation International.

I arbetet med att utveckla dessa internationella relationer utgår Soual-konservatoriet från sin CITES-ackreditering (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), vilket innebär att vi följer en procedur som underlättar diskussioner mellan forskare och vetenskapliga institutioner som är engagerade i åtgärder inom forskning, bevarande och botanisk mångfald. Som en av de första organisationerna att använda detta tillvägagångssätt blev vi i juli 2010 den 1:a privata franska organisationen som erhöll denna ackreditering.

Soual-konservatoriet är troget vår botaniska tradition och har under årens lopp skapat ett herbarium med nästan 9 000 pressade växter. För att ge så många människor som möjligt tillgång till denna kunskapskälla har vi inlett en digitaliseringsprocess och herbariet är nu tillgängligt på nätet

 

Besök konservatoriet i Soual

Image
video KBF

Klorane Botanical Foundation, botanik i praktiken

Konkreta åtgärder i över 20 länder för att ge växterna den plats de förtjänar i våra liv

Image
Ruches

Bin som grannar

Det råder inte längre någon tvekan om hur viktiga bin är för den biologiska mångfalden. Fenomenet med att bina dör har kunnat observeras i flera år, men vi väljer att inte se det som något oundvikligt. Vi vill göra så mycket vi kan. Därför har vi runt 50 bikupor på våra anläggningar i Tarn och Haute-Garonne med över en miljon bin och våra medarbetare deltar regelbundet i workshops för att öka sin medvetenhet om vikten av biologisk mångfald och lära sig mer om biodling.

Image