Happy old couple in good health

Vi engagerar oss i vård av kroniska och funktionsnedsättande sjukdomar

Bättre livskvalitet, varje dag

Lindring för
tunga ben

Soigner les jambes lourdes - pointes de pieds

1959 fann Pierre Fabre äntligen lindring för tunga ben

När Pierre Fabre arbetade som farmaceut i slutet av 1950-talet lärde han sig mycket av sina erfarenheter. Av behoven att döma märkte han att många patienter led av venös insufficiens, eller närmare bestämt en funktionsstörning som brukar kallas ”restless legs”, och ingen av de behandlingar som fanns att få gav någon lindring.

Med avstamp i sitt apotek inledde Pierre Fabre, i sitt eget laboratorium och tillsammans med forskarna vid Toulouses farmaceutiska fakultet, ett forskningsarbete som skulle leda till hans första receptbelagda läkemedel.

Eureka! 1959 kunde han hjälpa patienter med tunga ben med ett växtbaserat receptbelagt läkemedel. Det blev en omedelbar succé, och är det än i dag.

Som farmaceut och botaniker fann Pierre Fabre sin inspiration i naturen. Han tog fram sitt receptbelagda läkemedel genom att utvinna de viktigaste ingredienserna ur ruscus aculeatus.

 

Rådgivningshörna

Pierre Fabre soigne les jambes lourdes et l'insuffisance veineuse
Hur du lindrar obehaget med tunga ben

Efter många långa timmar på fötterna känns benen ibland tunga och svullna. ”Tunga ben” är ett reellt problem som man inte ska ta lätt på. Dr Fabienne Cabanac kan berätta mer om det och har flera tips på hur du kan bli av med detta obehag.

Urologiska
sjukdomar

Happy and healthy couple

Pierre Fabre har varit verksamma inom urologi i 40 år och fortsätter att vara nyskapande

Redan på 1970-talet drabbades 75 % av alla män över 60 år i Frankrike av godartad prostataförstoring.

Därför uppmuntrade Pierre Fabre sina forskarteam inom farmaci att undersöka detta tillstånd närmare. De skulle sedan försöka utveckla ett receptbelagt läkemedel som lindrade de måttliga funktionsproblem som är förknippade med prostataadenom.

Efter flera försök utvecklade forskarteamet i Castres år 1981 en ny process. Vid de kliniska studier som genomfördes i samarbete med de största franska urologiklinikerna, inklusive Val de Grâce- och Saint-Charles de Montpellier-sjukhusen och universitetssjukhuset i Besançon, drog man slutsatsen att det receptbelagda läkemedlet var effektivt vid behandling av godartad prostataförstoring (BPH) .

Försäljningstillstånd (MA) erhölls 1982.

Sedan början av 1980-talet har Pierre Fabres farmaceutiska verksamhet varit en viktig aktör när det gäller behandling av godartad prostataförstoring (BPH).

Det växtbaserade läkemedel som då utvecklades är fortfarande en av flaggskeppsprodukterna på Pierre Fabre Médicament. Förekomsten av godartad prostataförstoring (BPH) är fortfarande en åkomma som ökar med stigande ålder, och 50 % av alla män över 50 år har åtminstone ett av symptomen på BPH.

 

 

0

av det extraktionslösningsmedel som används vid tillverkningen återvinns

0

av produktionsavfallet omvandlas till jordbrukskompost eller kompatibel energi

0

Tillverkas i i Frankrike Med en policy för ansvarsfull upphandling

 

 

Palm tree leaf used in urology treatments by Pierre Fabre
Växtteknik i urologins tjänst

Teamet föreslår att Pierre Fabre ska utveckla ett växtbaserat urologiskt läkemedel från ett verksamt ämne från frukten... av en liten palm som växer i Florida.

Allergisjukdomar
allergisjukdomar

Mid-life man with BEPC - BPCO

Pierre Fabre har vind i seglen

År 2050 kommer 50 % av världens befolkning lida av åtminstone en allergisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Detta folkhälsoproblem har drivit på Pierre Fabre-koncernen att erbjuda behandlingslösningar som uppfyller behoven hos allergiker

Typ 2-
diabetes

Pierre Fabre soigner le diabète de type 2

Diabetes typ 2

Enligt WHO har 1 av 11 vuxna diabetes i världen. Diabetes är ett stort folkhälsoproblem och antalet fall ökar konstant.

Fram tills nyligen förekom den här typen av diabetes endast hos vuxna, men nu återfinns den även hos barn.

• Vårt engagemang i kampen mot typ 2-diabetes startade 2008 med ett första avtal för sammarknadsföring med laboratoriet MSD om försäljning i Frankrike av en molekyl som motverkar diabetes.

• År 2009 undertecknandes sedan ett andra avtal som gav oss möjlighet att ge patienterna en fast kombination av två molekyler.

0

miljoner människor i världen är drabbade

0

vuxna med diabetes är odiagnostiserade

0

miljoner drabbade personer i Frankrike

Pierre Fabre Chronic diabete HCP fair
Engagerade i patientföreningar

För att kunna vägleda patienterna under hela deras vårdresa samarbetar Pierre Fabre med institutioner och patientorganisationer. Sedan 2008 deltar vi varje år på den franska diabetikerföreningens (SFD) kongress och stödjer det franska diabetikerförbundet (FFD) under veckan i juni för att förebygga diabetes.

Järn-
brist

Pierre Fabre soigner la carence en fer

Pierre Fabre, marknadsledare inom järnbristanemi

1993 satsade Pierre Fabre-koncernen järnet och blev först på marknaden med att marknadsföra ett läkemedel som rekommenderas vid järnbristanemi.

Sedan dess har Pierre Fabre-koncernen intagit den ledande positionen på marknaden för järntillskott med en marknadsandel på över 60 %.

Järnbrist utgör den främsta orsaken till anemi i Västeuropa och i världen. Mer än 1,5 miljarder människor är drabbade av denna åkomma. Gravida kvinnor är särskilt utsatta, särskilt i slutet av graviditeten. Faktum är att deras järnbehov ökar kraftigt på grund av tillväxten av fostret och moderkakan, samt den betydande ökningen av blodvolymen.

0

på marknaden för järnbristanemi i Frankrike

0

av gravida kvinnor lider av järnbrist

0

kvinnor har järnbrist

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.