Çeşitlilik & Kapsayıcılık vizyonumuz

diversité et inclusion Pierre Fabre
“Çeşitlilik yaratmanın ve çeşitliliğe teşvik etmenin ötesinde, herkesin karşılıklı saygı çerçevesinde ve birbirine özen göstererek başarıya ulaşmasını sağlamak için kökeni, inançları veya yaşam tarzı ne olursa olsun her bireyin kişisel gelişimine, performansına, kişisel tatminine öncelik vermeyi taahhüt ediyoruz. ”

Değerlerimiz

Pierre Fabre’da Çeşitlilik & Kapsayıcılık​, köklerini kurucumuzun hümanist değerlerinden ve kamu yararı güden bir vakıf olmamızdan alır 

 

  • Pierre Fabre grubunu, bütünlük, sorumluluk ve  insan ve çevre saygısı üzerine inşa etmiştir. Şirket vizyonu derin bir hümanizme dayanıyordu: “Grubun ilk zenginliği, bu grubu oluşturan kadınlar ve erkeklerdir,” derdi. Çalışanların büyük çoğunluğu şirket hissedarıdır ve hepsi, kolektif bir proje etrafında birleşen bir grup oluşturur: “insana bütünüyle ve tüm çeşitliliğiyle özen göstermek”.
  • Pierre Fabre, şirketini kendi kurduğu ve 1999’dan beri kamu yararı güttüğü tanınan vakfa bırakmıştır. Pierre Fabre Vakfı, önemli kamu sağlığı programları ve sağlık personeli eğitimlerini desteklediği Afrika, Güney Doğu Asya ve Orta Doğu’da faaliyet göstermektedir. Kamu yararına bir misyon üstlenen, Vakıf, ırk ve etnik çeşitlilik konusunda, sahip olduğu Grubun etik anlamda örnek taşıyan bir davranış sergilemesini bekler. 

İddiamız

Varlık sebebimizden ayrı tutulamaz iddiamız ve performansımızın vazgeçilmez koşulu 

 

“Bir kişiyi iyi ettiğimizde dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyoruz”. Pierre Fabre varlık sebebini, her bir insana verdiği benzersiz değerin ve mutlak saygının kanıtı bu cümleyle özetler.             

 

Pierre Fabre olarak profil çeşitliliğinin, kimliklerin çoğulluğunun ve   anlayış çeşitliliğinin temel sinerji, inovasyon ve yaratıcılık kaynağı olduğuna inanıyoruz.  

 

İhtiyaçları, genetik mirasları kadar kültürel mirasları tarafından da biçimlendirilmiş dünyanın dört bir yanındaki hastalara ve tüketicilere kişisel biçimde hitap etme azmimiz nedeniyle çeşitlilik ve kapsayıcılık​ bir o kadar gereklidir. Araştırmacılarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, eczacılarımız, pazarlamacılarımız ve çalışanlarımızın tamamı arasındaki çeşitlilik, küresel ölçekte tedavi ve bakımların giderek artan biçimde kişiselleştirilmesi zorluğuna cevap vermemizi sağlar.

Angajmanlarımız

Çeşitlilik & kapsayıcılık​, çalışanlarımız için bir tatmin, sosyal denge ve tamamlayıcılık kaynağıdır. Dünyada Grubumuzun angajmanlarını ve bazı girişimlerini keşfedin.

  • Pierre Fabre Grubu, her bir çalışanın, cinsiyeti, ırkı, dini, kökeni, siyasi görüşleri, cinsel yönelimi, fiziksel görünümü, sağlık durumu veya engeli ne olursa olsun ayrımcılığa maruz kalmadan işinde ilerleyebilmesine dikkat eder.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

Uluslararası: Sharing for Caring Ödülü

Alt kuruluşlarımız her sene, çeşitlilik & kapsayıcılık​ için bir araya gelir ve bu alandaki iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşır.

  • Pierre Fabre Grubu işe alım, terfi ve mobilite, ücretlendirme, kişisel gelişim ve çalışanlarının çalışma koşullarında ayrımcılığa dayanan hiçbir kriterin olmamasını sağlar.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Kanada: İşe alım kılavuzu

Kanadalı personel alma sorumluları ve müdürler, işe alım prosedürü sırasında her türlü ayrımcılığı önlemek için check-list formunda bir işe alım kılavuzuna sahiptir. 

 

  • Pierre Fabre Grubu, özel bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla ekipleri bünyesinde çeşitliliği savunur.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brezilya: Çeşitlilik & kapsayıcılık eğitimi

Brezilya’daki çalışanlarımız, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda bilinçlendirme programı ve eğitiminden faydalanır.

  • Pierre Fabre Grubu, sosyal uyum, çalışma ortamında iyi yaşam ve performans için bir kaldıraç görevi görecek kapsayıcı bir yönetimi savunur. 
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Fransa: Çalışanlarda farkındalık

Fransa’da 2021 Kasım ayındaki Avrupa Engelli Bireylerin İşe Alınması Haftası’nda , 1600’ü aşkın çalışan arasında atölyeler, dijital animasyonlar ve DuoDays vasıtasıyla farkındalık yaratıldı.

  • Pierre Fabre Grubu, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda uygulamalarını sürekli daha iyi hale getirmek için paydaşlarla diyaloğa öncelik verir ve iş dünyasında çeşitliliğe erişimi teşvik eden programları ve inisiyatifleri destekler.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hong Kong: Zor şartlarda yetişmiş gençler ile usta-çırak ilişkisi

Hong Kong’da, JA Worldwide ortaklığında çalışanlarımız, usta-çırak anlayışıyla zor şartlarda yetişmiş gençlerin yanında durur. 

  • Pierre Fabre, şirket bünyesinde bu etik politikasında belirtilen çeşitlilik ve kapsayıcılık prensiplerine ve kurallarına aykırı herhangi bir eylem veya davranışı cezalandırma taahhüdü verir. 
code of ethics_EN

Etik politikası

Etik politikasına ilaveten, grup etiğine aykırı herhangi bir davranışı en hızlı şekilde bildirmek için bir uyarı sistemi uygulamaya konulmuştur. 

 

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.