Şirket mülkiyetimiz

Şirketimiz büyük ölçüde, Fransa'da başka bir benzeri olmayan, devlet tarafından tanınmış kamu yararı güden bir vakfa aittir

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

Benzersiz bir hissedarlık yapısı

Pierre Fabre Grubu’nun büyük hisse çoğunluğu devlet tarafından tanınan kamu yararı güden bir vakfa aittir (6 Nisan 1999 tarihli bir kanunla): Pierre Fabre Vakfı. Sayın Pierre Fabre, şirket hisselerinin büyük bir kısmını 2008 tarihinde Vakfa bağışlamıştır. 2013’te vefat etmesiyle bu bağışı tamamlayarak, vakfı tek mirasçı yapmıştır.

The Foundation now owns %86 of Pierre Fabre SA share capital via the controlling company, Pierre Fabre Participations.

Kalan hisselerin %9,5’i çalışanlara aittir (2005’te uygulanmaya başlanan çalışan hissedarlığı aracılığı ile) ve geri kalan %4,5 hazine hissesidir (şirketin kendisine ait hisseler).

 

Pierre Fabre Vakfı

Pierre Fabre Vakfı 20 yıldır, en fakir halklara daha iyi ilaç ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti erişimi sağlamak için lokal ortaklardan oluşan bir ağ ile (hastaneler, üniversiteler ve hasta dernekleri) uzun vadeli programlar oluşturmakta ve geliştirmektedir. Bu 5 müdahale alanı vasıtasıyla ekonomik dengesizliklerle karşı kapsamlı bir biçimde hareket etmek, gerekli adımları atmak ve mücadele için uluslararası savunma ve araştırmaya yatırım yapmaktayız.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 senelik mücadele - sahada verilmiş bir taahhüt

Programlarımızdan faydalananların ve sahadaki ortaklarımızın görüşleri aracılığıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki misyonumuzu, önceliklerimizi ve eylemlerimizi keşfedin.

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
35

aktif program 21 ülkede uygulanmaktadır

étudiante en pharmacie

Çalışan hissedarlığı

Çalışan hissedarlığı, Sayın Pierre Fabre’ın kendi inisiyatiflerinden biriydi. Şirketini çalışanlarına bırakmak istemişti. Sürekli olarak başarı paylaşımı ve kâr paylaşımı şemaları gibi çalışan birikimi planları uygulayarak şirket kârından çalışanlara bir hisse vermenin yollarını aramıştır.

In 2005, the Pierre Fabre employee shareholder scheme was unveiled and the company's share capital was opened up to employees. Her çalışan artık, şirketin hissedarı ve paydaşı olabilir.The organization of Pierre Fabre's share capital is unique and guarantees the company's independence and sustainability:

  • Pierre Fabre Grubu özel bir şirkettir
  • dahili koordinatör ağımız çalışanları bilgilendirir ve destekler
  • iş ekonomisi eğitimimiz her çalışanı bilgili bir hissedar yapar.

Şu ana kadar çalışan hissedarlığı, iştiraklerimizden 10’unda uygulanmaktadır.

Çok ödüllü çalışan hissedarlığı

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [Kote Olmayan Şirket Ödülleri]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [Kote Olmayan Şirketler için Çalışan Hissedarlığı Ödülü]
  • Grand Prix de la qualité de l'information et de la formation des actionnaires‐salariés [Çalışan Hissedarlığı Bilgilendirme ve Eğitim Kalitesi Ödülü]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [Dernek Başkanları Ödülü] (Essilor ile ortak ödül).

2016

  • Prix Coup de cœur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [Çalışan Hissedarlığı Jüri Özel Ödülü]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [Kote Olmayan Şirket Ödülleri]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Hissedarlık planının koordinatörü olarak, önemli mesajları aktarmak ve bu kolektif projenin verdiği heyecanı paylaşmakla sorumluyum. Çalışan hissedarlığı, finansal açıdan uzun vadeli bir birikim planıdır ve emekli olduğumda faydalanmayı umuyorum.

Cristina Lopez
Klorane Ürün Pazarlama Sorumlusu, İspanya

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.