Pierre Fabre

New Ways to Care 

 

UPPTÄCK KONCERNEN

Picto tire lire
2,83MD€

i intäkter 2023

Picto micro scope
190M€

investerade i FoU

picto les gens ensemble pour la réussite
+10 000

medarbetare

Picto globe pour les localisations
43

platser

Med hjälp av vår outsinliga uppfinningsrikedom utvecklar vi morgondagens receptbelagda läkemedel och produkter. Det är den mest spännande uppgiften som finns!

Pierre Fabre, koncernens grundare

 

les éléments du labo scientifique

Upptäck

Våra varumärken

Tack vare vår dubbla expertis inom farmaci och dermokosmetika kan vi bidra med ett helhetsgrepp för att förebygga, vårda och ledsaga dig på vägen till ökad välbefinnande

Fokus på

Våra åtaganden

Vi har satt utmaningarna i socialt och miljömässigt ansvar (CSR) och hållbar utveckling i centrum för vår utvecklingsmodell sedan starten. Green Mission Pierre Fabres tillvägagångssätt återspeglar vårt ekosociala åtagande att på ett hållbart sätt innovera till förmån för Natur och Människor. 

Innovation

Innovation:

Botaniker, agronomer, biologer och farmaceuter – alla är de enormt engagerade när det gäller att upptäcka nya viktiga ingredienser med ursprung i naturen

Läs mer

Skydd

Skydd:

Eftersom växter är anledningen till att vi har kunnat utveckla vår verksamhet ser vi det som vår skyldighet att skydda vårt växtarv

Läs mer

Respekt

Respekt:

Vi respekterar jordbrukarna och skördearbetarna som vi samarbetar med och bidrar till utvecklingen i de regioner där vi hämtar våra ingredienser

Läs mer

Garanti

Garanti:

Effektiviteten och säkerheten hos våra botaniska aktiva ingredienser har bevisats på ett systematiskt sätt. Vår farmaceutiska bakgrund gör att vi ställer höga krav

Läs mer

les collaboratrices heureuses

Letar du efter ett företag

som delar dina värderingar?

När du börjar jobba inom Pierre Fabre Group blir du en del av ett företag som har en rik historia av sunda värderingar, innovation och expertis i patienternas och konsumenternas tjänst. Ett företag som möter framtida utmaningar tillsammans med dig!

Våra senaste

Nyheter

Vill du veta mer om senaste nytt från oss? Upptäck de senaste innovationerna från våra varumärken, våra främsta åtaganden och de viktigaste händelserna inom koncernen.

Our Breast Journey Pierre Fabre
Månaden för medvetenhet om bröstcancer
Bröstcancer är den cancerform som oftast diagnostiseras hos kvinnor1, med fler än 2 miljoner nya fall varje år i hela världen.2 Det är orsaken till 1 av 4 cancerfall i världen....1  Bröstcancer är den vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor.2  Bröstcancer är vanligare efter 50 års ålder, men kan även drabba yngre patienter.1 Även om de flesta fall av bröstcancer drabbar kvinnor kan den också drabba män (cirka 1 % av fallen).3  Vikten av tidig upptäckt Tidig upptäckt är avgörande. Ju tidigare en cancer upptäcks, desto större är chansen att den botas. Det är därför viktigt att du känner dina bröst väl så att du omedelbart kan rapportera eventuella förändringar till din läkare. De vanligaste symptomen på bröstcancer är förändringar i brösten. En klump i bröstet är det vanligaste tecknet, men inte det enda.3 Tecken som bör varna både kvinnor och män:3 En knöl i bröstet En förändring av bröstets storlek eller form Utfyllnad av huden eller förtjockning av bröstvävnaden Indragning av bröstvårtan Irritation av bröstvårtan Flytning från bröstvårtan Svullnad eller knöl i armhålan Ihållande smärta eller obehag i bröstet Rodnad i huden Förtjockning av huden I de flesta fall har bröstcancer inga symtom. Regelbunden screening är det mest tillförlitliga sättet att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Kontakta din läkare för att se om det gäller dig och ta reda på hur ofta du bör screenas.4,5       Hur går du tillväga för att göra en självundersökning? 4 Lyft armen på den sida av bröstet som ska undersökas och använd undersidan av långfingrarna på den motsatta armen. Rör dem i små, regelbundna cirkelrörelser för att täcka hela bröstet..  Palpera från mitten av armhålan till under bröstet, fortsätt från under bröstet till mitten av bröstbenet, rör dig sedan upp längs nyckelbenet och tillbaka till mitten av armhålan.  För varje liten cirkel, ändra tryckets intensitet för att känna alla de olika nivåerna av din bröstvävnad.   Kläm på bröstvårtorna för att kontrollera om de läcker Titta också efter läckage i behå eller kläder   Byt till det andra bröstet.  Tveka inte att kontakta din läkare om du har märkt en ny och ovanlig förändring i dina bröst. 
Les collaborateurs passionnantes sur la couverture du rapport annuel
Årsberättelse 2023: Vår omsorg om er driver oss framåt
I årsberättelsen 2023 har vi valt att spegla en gemensam historia: Historien om en koncern som är övertygad om att ”Vår omsorg om er driver oss framåt” och ger den här övertygelsen en central plats i sin verksamhet.     Berättelsen är indelad i tre kapitel. Vi börjar med att redogöra för koncernens grunder och följa upp strategin som valts för att vårda varje enskild människa och samtidigt bidra till att ”göra världen till en bättre plats” för våra patienter och konsumenter.  I det andra kapitlet låter vi dig (åter-) upptäcka vårt breda spektrum av aktiviteter och ta del av fyra detaljerade skildringar av vårt arbete i vardagen ”för omsorg om er”: inom innovation, sida vid sida med vårdpersonal, patienter och konsumenter, där förebyggande åtgärder får en framskjuten position i vårt helhetsgrepp inom vård och hälsa. Och eftersom ”framsteg som gynnar allas bästa” finns inpräntat i våra gener och vår historia, handlar det tredje kapitlet om hur koncernen arbetar med socialt ansvarstagande och engagemang för att värna sina områden, medarbetare och intressenter. I berättelsen får du ta del av 8 historier, porträtt av medarbetare eller berörda aktörer, som konkret illustrerar vad vi sedan 60 år tillbaka strävar efter att vara: humanistiska innovatörer.  LÄS BERÄTTELSEN LADDA NED

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.