Tedavi çözümlerimiz

Kanserle mücadeleyi önceliğimiz yapmak

Image
gélules jaune et orange

Tanınan uzmanlık

Kanser araştırmalarımızın amacı, karşılanmayan önemli terapötik ihtiyaçların olduğu patolojilerden şikayetçi hastaların tedavisini daha iyi hale getirmek, grubun değerlerine daima sadık kalmak ve bireylerin iyi yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır.

Pierre Fabre, farklı kanser tiplerinin tedavisi için terapötik çözümler sunar:

 • melanom, oral hedefli tedavi
 • akciğer kanseri, intravenöz veya oral kemoterapi
 • göğüs kanseri, intravenöz, oral kemoterapi veya oral hedefli terapi
 • mesane kanseri, intravenöz kemoterapi

Kanser araştırmalarında daha ileri gitmek için, büyük medikal ihtiyaçların olduğu alanları hedef alırız: katı tümorler ve likit tümorler (lösemiler). 2015’te gelecek tedaviler için bir pipeline kurmak üzere, biyotek ve araştırma laboratuvarları ile ortaklık sözleşmeleri vasıtasıyla ve dahili

araştırmalarımızı hızlandırarak faaliyetlerimizi dönüştürme süreci başlattık.
Bilhassa, bazı kanserlerde görülen iki mekanizmayı spesifik olarak engelleyen iki molekül geliştirilmesi üzerine çalıştığımız Array BioPharma gibi firmalarla önemli ortaklıklar oluşturduk.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkoloji: Pierre Fabre Grubu için bir öncelik

Onkoloji alanında öncü Pierre Fabre bugün, bunu öncelikli araştırma alanı haline getirerek dünyanın dört bir yanında kanserle mücadelede aktif rol oynar.

0

Vinorelbine, CNRS (Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) tarafından sentetize edilmiş ve patentlenmiştir

Image
oncopole recherche
0

Navelbine Fransa’da tescillendi

Image
oncopole site
0

Navelbine Fransa’da 2. endikasyon için tescillendi

Image
patient aide reponses therapeutiques
0

Oral Navelbine’in lansmanı

Image
oncopole recherche
0

Oncopole Araştırma ve Geliştirme Merkezinin açılışı

Image
oncopole recherche
0

Braftovi/Mektovi için pazarlama izni (EMA tarafından)

Image
oncopole site

Oncopole, kansere karşı birlikte

Bölgemizde varlığımızı sağlamlaştırmak, eski AZF fabrikasının yeniden doğuşuna katkıda bulunmak, kanseroloji alanında seçkin bir merkezin kurulmasında rol oynamak için başından beri Oncopole projesini destekledik.

Avrupa’da ilk kez tek bir yerleşke, araştırmayı öne çıkarmak, yenilik yapmak ve bakım sunmak için disiplinler arası bir yaklaşım uygulama hedefi ile kanserle mücadelede rol oynayan bölgesel aktörler ile sağlık hizmetleri inovasyonunu (hasta bakıcılar, kamu araştırmacıları, akademisyenler, özel araştırmacılar, girişimciler) bir araya getirir.

Yerleşkede yer alan bazı kuruluşlar arasında şunlar vardır:

 • CRCT (Toulouse Kanser Araştırmaları Merkezi)
 • IUCT (Toulouse-Oncopole Üniversitesi Kanser Enstitüsü)
 • IRPF (Pierre Fabre Araştırma Enstitüsü)


Kişiselleştirilmiş tıpta ilerleme sağlamak üzere bir kürsü:

Pierre Fabre, Toulouse Cancer Santé Foundation ve Inserm ile birlikte immüno-onkoloji araştırmalarında ilk onkoloji biyobilişim kürsüsünü oluşturmuştur. Bu kürsünün amacı, kişiselleştirilmiş tedavi için yeni reçeteli ilaçların geliştirilmesini hızlandırmaktır (terapötik seçimleri ve yeni genlerin tespitini kolaylaştırmak için veri toplama ve analizi).
 

Image
recherche oncopole

Kansere karşı birlikte inovasyon

Birbirini tamamlamanın ve uzmanlık paylaşımının inovasyonu hızlandırdığına inanarak araştırma için daima ortaklığı baz alan bir yaklaşıma öncelik verdik

İNFANTİL HEMANJİYOM

Image
Hemanjiyom

İNFANTİL HEMANJİYOM NEDİR?

İnfantil hemanjiyom, fazladan kan damarlarının görece yaygın şekilde toplanarak deri içinde veya deri altında bir yumru oluşturmasıdır. Bazı infantil hemanjiyomların çileğe benzer görünmesi nedeniyle ‘çilek lekesi’ olarak da adlandırılır. Bu hemanjiyomlar vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve sıklıkla yüzde görülür.

Tek bir bölgede yerleşmiş küçük hemanjiyomlardan, vücudun daha geniş bölümüne yayılmış büyük plak benzeri hemanjiyomlar şeklinde de görülebilir. Bir çocukta birden fazla hemanjiyom bulunması oldukça mümkündür.

İnfantil hemanjiyomların çoğu hafiftir ancak şiddetleri genellikle hayati vücut bölgelerine ve fonksiyonlarına (solunum gibi) yakınlıkları, fiziksel anormalliklere yol açma olasılıkları ve deriye hasar verme ve skarlaşmaya yol açma olasılıklarına bağlıdır.

Image
Hemanjiyom

İnfantil Hemanjiyom

 

İnfantil Hemanjiyom bebeğinizin yaşantısında iz bırakmasın! Detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz.

İnfantil Hemanjiyomun Sınıflandırması

İnfantil Hemanjiyom için resmi bir sınıflandırma yoktur.
İnfantil hemanjiyomlar tür, dağılım ve yerleşim özelliklerine göre sınıflandırılabilir.

İnfantil hemanjiyomu ‘Türe’ göre aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

1. Yüzeysel "çilek" hemanjiyom:

Parlak kırmızı ve yuvarlak lezyonlardır. Pürüzlü yüzeye sahiptirler. En sık görülen infantil hemanjiyom tipidir.

2. Derin "kavernöz" hemanjiyom:

Cildin derin katmanında yer alırlar ve  deri altındadır. Mavimsi veya cilt renginde nodüller şeklindedir. Pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Daha az görülür.

 

3. Karma hemanjiyom:

Hem yüzeysel hem de derin hemanjiomların özelliklerini gösterirler. Genelde mavimsi bir nodülü kaplayan kırmızı bir plak şeklindedir.

İnfantil hemanjiyomun ‘Dağılıma’ göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
Segmental İnfantil Hemanjiyom: Segmental infantil hemanjiyomlar yaygın görülür ve embriyonik gelişim yüzeyi alanını izler.
Bölgesel İnfantil Hemanjiyom
Çok Odaklı İnfantil Hemanjiyom: Vücutta çeşitli infantil hemanjiyom lezyonları olacağı anlamına gelir.
 

İnfantil hemanjiyomun ‘Yerleşime’ göre sınıflandırılması ise kafa ve vücudun geri kalan kısmı olarak ikiye ayrılmıştır.
Vakaların %60'ında uzmanlarla konsültasyon sırasında en sık etkilendiği gözlemlenen bölgeler kafa ve boyundur.


KİMLER TEDAVİ EDİLMELİ?

IH’lerin %12’si oldukça karmaşıktır, tedavi değerlendirmesi için uzmanlara yönlendirilmesi gerekir.

Özellikle aşağıdaki durumları gösteren hemanjiyomlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır:

1. Hayatı tehdit eden durumlar

2. Fonksiyonları tehdit eden infantil hemanjiyom

3. Ağrılı ve/veya basit yara bakım tedavilerine yanıt vermeyen kanamalı infantil  hemanjiyomlar

4. Kalıcı yara izi veya şekil bozukluğuna yol açma riski taşıyan infantil hemanjiyomlar

 

NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil hemanjiyom için çeşitli tedaviler sunulmaktadır. Uzman doktorlar tarafından değerlendirilip, tanısı konulduktan sonra infantil hemanjiyom için pediatrik kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi önerilerinde uygun olarak görülen tedavi seçenekleri tercih edilmelidir.

 

 

Image
Hemanjiyom

Doğru Bilinen Yanlışlar

 • İnfantil Hemanjiyom, kendiliğinden geçebilen bir lekedir ve tedaviye ihtiyaç duyulmaz. (Yanlış)

İnfantil hemanjiyom, türüne, tipine, yerlimine ve dağılımına göre farklılıklar gösterebilir. İnfantil hemanjiyom, tedavi edilebilir bir damar tümörüdür ve tedaviye gereksinim duyulabilir, uzman bir hekim tarafından tanısı konulduktan sonra tedavisi yapılmalıdır.

 • İnfantil Hemanjiyom tedavisi her yaşta yapılabilir (Yanlış)

İnfantil hemanjiyom tedavisi her yaşta uygulanması doğru olmaz. Bebeklik çağında yapılmalıdır.

Tedavi başarısının en yüksek olduğu zaman bebeğin 5 haftalıktan 5 aylık yaş aralığı arasındadır.

 • İnfantil Hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı bir tedavidir (Yanlış)

Her infantil hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı değildir. Pediatrik olarak kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi seçenekleri değerlendirildiğinde ağrı ve acılı bir tedavi hissedilmemektedir.

 • İnfantil Hemanjiyom tedavisi için tek seçenek cerrahi uygulamadır. (Yanlış)

Her infantil hemanjiyom, cerrahi yöntem ile tedavi edilemez. Pediatrik kullanım için birinci basamkta onaylı tedavi seçeneği mevcuttur.