Yönetimimiz

Hisse sahipliği kontrol organları

Pierre Fabre Vakfı

Pierre Fabre Vakfı, Grubun en büyük hissedarıdır. Vakıf, her şeyden önce kamu yararına bir misyon üstlendiği için, Grubun yönetim idaresini alt kuruluşu Pierre Fabre İştirakleri’ne devretmiştir.

Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, Pierre Fabre İştirakleri Yönetim Kurulu Başkanı

Pierre Fabre İştirakleri

Bu denetim şirketi, Grubun stratejisini onaylar, belli başlı yöneticilerini atar ve Sayın Pierre Fabre’ın kendisinin ortaya koyduğu süreklilik misyonunun izlendiğini garanti eder:

 • Grubun bağımsızlığını sağlamak
 • İki faaliyet alanını da korumak (İlaç ve Dermo-Kozmetik)
 • Ar&Ge’ye ciddi ölçüde yatırım yapmak
 • Kısa vadeli finansal sonuçlardan çok uzun vadeli hedeflere öncelik vermek
 • Grubun doğduğu bölgede ayak izini ve kurumsal sosyal sorumluluk kültürünü muhafaza etmek
 • Pierre Fabre Vakfı’nın, uygun bir temettü ödemesi politikası ile hedeflerinin peşinden gitmesini sağlamak
Pierre Fabre gouvernance TR

İşletim şirketleri

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A., Grubun holding şirketidir. Grubun genel stratejisini belirler, faaliyetlerimizi sağlamlaştırır ve koordine eder ve ortak servis ve destek fonksiyonlarına ev sahipliği eder. Pierre Fabre İlaç ve Pierre Fabre Dermo-Kozmetik Pierre Fabre S.A.’nın ana alt kuruluşlarıdır ve sırasıyla ilaç ve dermo-kozmetik işlerinden sorumludur.

Pierre Fabre SA Denetleme Kurulu

Başkan (yürütme yetkisi olmayan): Roch DOLIVEUX

Başkan Yardımcıları (yürütme yetkisi olmayan): Pierre-Yves REVOL

Kurul üyeleri:  Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, , Florence PARLY, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Jean-François COURET, Claire MEUNIER ve Alexandre FALCONNIER.

Çalışan ve çalışan hissedarlığı temsilcileri: Jean-François COURET, Claire MEUNIER ve Alexandre FALCONNIER. 

Pierre Fabre Denetleme Kurulu üç komite oluşturmuştur:

 • Denetim Komitesi’ne Isabelle GIROLAMI başkanlık eder
  Bu komitenin ana misyonları, hesapları incelemek ve muhasebe ve finans bilgilerini hazırlanmasına ve kontrolüne ilişkin sorunları denetlemektir. Denetim Komitesi, aynı zamanda Grubun risk yönetiminin ve dahili kontrol sistemlerinin etkinliğini kontrol etmekle yükümlüdür: Isabelle GIROLAMI, Pierre-Yves REVOL, Eduardo SANCHIZ ve Jean-François COURET.
 • Atama ve Ücretlendirme Komitesi, Pierre-Yves REVOL başkanlık eder
  Bu komite, kurula üye ve kurumsal yönetici seçiminde destek olur ve ücretlendirilmelerine ilişkin tavsiyeleri dile getirir.
  Üyeleri: Pierre-Yves REVOL, Roch DOLIVEUX ve Jean-Jacques BERTRAND.
 • Stratejik Komite, Roch DOLIVEUX başkanlık eder
  Bu komitenin amacı, Grubun belli başlı stratejik seçimlerine ve bilhassa Ar&Ge konusunda ve idari yönetim tarafından Denetleme Kurulu’na önerilen iş geliştirme politikasına dair görüş belirtmektir.
  Üyeleri: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Rachel MAROUANI, Florence PARLY, Pierre-Yves REVOL, Olivier SADRAN ve Eduardo SANCHIZ.
Comité de direction pierre fabre 2024
////////Soldan sağa : Jean-Luc LOWINSKI, Vincent HURAUX, Eric DUCOURNAU, Agnès PARK, Giuseppe MELE, Eric GOUY, Núria PEREZ-CULLELL

Grubun Yönetim Kurulu

Eric DUCOURNAU Grubun İcra Kurulu Başkanı’dır. Yönetim Kurulu üyeleri:

 • Frédéric ENNABLI (Dermo-Kosmetik & Kişisel Bakım İş Ünitesi Başkanı)
 • Jean-Luc Lowinski (Medikal Bakım İş Ünitesi Başkanı)
 • Eric Gouy (İdare, Finans ve Yasal İşler Kıdemli Yardımcı Başkanı)
 • Maud VIMEUX (İnsan Kıdemli Yardımcı Başkanı)
 • Vincent Huraux (Operasyon İş Ünitesi Başkanı)

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.