Yönetimimiz

Hisse sahipliği kontrol organları

Pierre Fabre Vakfı

Pierre Fabre Vakfı, Grubun en büyük hissedarıdır. Vakıf, her şeyden önce kamu yararına bir misyon üstlendiği için, Grubun yönetim idaresini alt kuruluşu Pierre Fabre İştirakleri’ne devretmiştir.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, Pierre Fabre İştirakleri Yönetim Kurulu Başkanı

Pierre Fabre İştirakleri

Bu denetim şirketi, Grubun stratejisini onaylar, belli başlı yöneticilerini atar ve Sayın Pierre Fabre’ın kendisinin ortaya koyduğu süreklilik misyonunun izlendiğini garanti eder:

 • Grubun bağımsızlığını sağlamak
 • İki faaliyet alanını da korumak (İlaç ve Dermo-Kozmetik)
 • Ar&Ge’ye ciddi ölçüde yatırım yapmak
 • Kısa vadeli finansal sonuçlardan çok uzun vadeli hedeflere öncelik vermek
 • Grubun doğduğu bölgede ayak izini ve kurumsal sosyal sorumluluk kültürünü muhafaza etmek
 • Pierre Fabre Vakfı’nın, uygun bir temettü ödemesi politikası ile hedeflerinin peşinden gitmesini sağlamak
Image
Pierre Fabre gouvernance TR

İşletim şirketleri

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A., Grubun holding şirketidir. Grubun genel stratejisini belirler, faaliyetlerimizi sağlamlaştırır ve koordine eder ve ortak servis ve destek fonksiyonlarına ev sahipliği eder. Pierre Fabre İlaç ve Pierre Fabre Dermo-Kozmetik Pierre Fabre S.A.’nın ana alt kuruluşlarıdır ve sırasıyla ilaç ve dermo-kozmetik işlerinden sorumludur.

Pierre Fabre SA Denetleme Kurulu

Başkan (yürütme yetkisi olmayan): Roch DOLIVEUX

Başkan Yardımcıları (yürütme yetkisi olmayan): Pierre-Yves REVOL

Kurul üyeleri: Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Nathalie DELAPALME, Jacques FABRE, Philippe FAURE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND-BAYLET, Rachel MAROUANI ve Eduardo SANCHIZ.

Çalışan ve çalışan hissedarlığı temsilcileri: Agathe AMARA-COLOMBIE, Claire MEUNIER ve Alexandre GIRAUDON.

Pierre Fabre Denetleme Kurulu üç komite oluşturmuştur:

 • Denetim Komitesi’ne Dominique BAZY başkanlık eder
  Bu komitenin ana misyonları, hesapları incelemek ve muhasebe ve finans bilgilerini hazırlanmasına ve kontrolüne ilişkin sorunları denetlemektir. Denetim Komitesi, aynı zamanda Grubun risk yönetiminin ve dahili kontrol sistemlerinin etkinliğini kontrol etmekle yükümlüdür: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE ve Pierre-Yves REVOL.
 • Atama ve Ücretlendirme Komitesi, Jean-Jacques BERTRAND başkanlık eder
  Bu komite, kurula üye ve kurumsal yönetici seçiminde destek olur ve ücretlendirilmelerine ilişkin tavsiyeleri dile getirir.
  Üyeleri: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU ve Pierre-Yves REVOL.
 • Stratejik Komite, Roch DOLIVEUX başkanlık eder
  Bu komitenin amacı, Grubun belli başlı stratejik seçimlerine ve bilhassa Ar&Ge konusunda ve idari yönetim tarafından Denetleme Kurulu’na önerilen iş geliştirme politikasına dair görüş belirtmektir.
  Üyeleri: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL ve Eduardo SANCHIZ.
Image
comite direction pierre fabre 2020
////////Soldan sağa : Jean-Luc LOWINSKI, Vincent HURAUX, Eric DUCOURNAU, Agnès PARK, Giuseppe MELE, Eric GOUY, Núria PEREZ-CULLELL

Grubun Yönetim Kurulu

Eric DUCOURNAU Grubun İcra Kurulu Başkanı’dır. Yönetim Kurulu üyeleri:

 • Núria Pérez-Cullell (Dermo-Kosmetik & Kişisel Bakım İş Ünitesi Başkanı)

 • Jean-Luc Lowinski (Medikal Bakım İş Ünitesi Başkanı)

 • Eric Gouy (İdare, Finans ve Yasal İşler Kıdemli Yardımcı Başkanı)

 • Agnès Park (İnsan Kıdemli Yardımcı Başkanı)

 • Giuseppe Mele (Uluslararası, İhracat ve E-Ticaret İş Ünitesi Başkanı)

 • Vincent Huraux (Operasyon İş Ünitesi Başkanı)