Düzenlemeler

 

 

  • ETİK DÜZENLEMESİ
    Pierre Fabre Etik Politikası, görevleri ve günlük faaliyetleri kapsamında sorumlu davranabilmeleri ve sorumlu kararlar alabilmeleri için her çalışanın ve Pierre Fabre Grubu ortağının uyması gereken kuralları açıklar. Dolayısıyla, yalnızca kanunlara riayet etmenin ötesinde bu Politika, herkesin kendi muhakemesini kullanmasına ve her zaman sürdürülebilir kalkınmayı göz önüne alarak vizyonumuzu ve değerlerimizi yansıtan, uygun ve beklenen etik davranışları benimsemeye yardımcı olmayı amaçlar.

 

 

 

 

  • SATIŞ İÇİN GENEL KOŞULLAR
    Bu koşullar, grup tarafından gerçek bir şahıstan veya tüzel bir kişiden yapılan herhangi bir satış için geçerlidir.

 

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.