Düzenlemeler

  • ETİK DÜZENLEMESİ
    Her çalışan için geçerli olan kuralları tanımlayan ve çalışanların günlük görevleri ve işleri çerçevesinde sorumlu davranışlar sergileyecek ve sağlam kararlar verebilecek pozisyonda olmalarını sağlamak için hazırlanmış belge

 

  • DAHİLİ RAPOR SİSTEMİ
    Tüm grup çalışanlarının ve haricî ve geçici personelin Etik Kurallara aykırı uygulamalar hakkında Grubun Yüksek Yönetimini bilgilendirmesini sağlayan dahili rapor sistemi uygulamaya konmuştur

 

 

  • SATIŞ İÇİN GENEL KOŞULLAR
    Bu koşullar, grup tarafından gerçek bir şahıstan veya tüzel bir kişiden yapılan herhangi bir satış için geçerlidir.