Basın bildirisi

Kinnate Biopharma Inc., araştırma aşamasındaki exarafenib pan-RAF inhibitörünü Laboratoires Pierre Fabre’a satıyor

5 Mart 2024

  • Kinnate, exarafenib ve pan-RAF programındaki diğer aktiflerin dünya çapındaki hakları için Laboratoires Pierre Fabre ile Malvarlığı Satış Anlaşması (“APA”) imzaladı.
  • Bu işlem, Kinnate tarafından daha önce beyan edilen stratejik alternatifler araştırma kapsamında gerçekleşmektedir.
  • Bu satın alım Laboratoires Pierre Fabre’a, hassas onkoloji alanındaki girişimlerini sürdürme ve RAF/RAS mutasyonlu katı tümörlere yönelik hedefli tedaviye ihtiyacı olan hastaların tedaviye erişimini artırma olanağı sağlayacaktır.

SAN FRANCISCO, SAN DIEGO ve CASTRES (Fransa) – 1 Mart 2024 –Klinik aşamada hassas onkoloji şirketi Kinnate Biopharma Inc. (Nasdaq: KNTE) (“Kinnate” veya “Şirket”) ve onkoloji alanında dünya çapında bir oyuncu olan Pierre Fabre Médicament, SAS (“Laboratoires Pierre Fabre”), taraflar arasında yapılan APA uyarınca, Şirketin araştırma aşamasındaki pan-RAF inhibitörü exarafenib ve pan-RAF programındaki diğer aktiflerin satışında uzlaştıklarını bugün itibarıyla beyan etti. Bu işlem, Kinnate tarafından daha önce beyan edilen stratejik alternatifler araştırma kapsamında gerçekleşmektedir.

RAF veya RAS mutasyonlu katı tümörlere yönelik hedefli tedavilerin geliştirilmesi ve pazarlanmasında önemli bir uzmanlığa sahip Laboratoires Pierre Fabre şirketi ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Exarafenib ve pan-RAF programımızdaki diğer aktiflerin Pierre Fabre’a satılışı, bu programların dünya çapında etkisini artıracaktır ve bu şekilde, NRAS’a bağlı melanom ve BRAF mutasyonlu katı tümör sorunu yaşayan hastalar için hedefli tedavilerin geliştirilmesine devam edilebilecektir.

Nima Farzan
Kinnate Genel Müdürü

Bugüne kadar oluşturulmuş klinik ve klinik öncesi veri tabanında, NRAS mutasyonlu melanom gibi şu anda onaylanmış hiçbir hedefli tedavisi olmayan katı tümörleri hedef alan pan-RAF inhibitörü olarak exarafenib’in kendi kategorisinde bir referans olabileceğini düşünüyoruz. Exarafenib ve Kinnate’in pan-RAF programındaki diğer aktiflerinin encorafenib ve binimetinib’e eklenmesiyle, BRAF ve MEK inhibitörleri portföyümüz tamamlanmış oluyor. Bu satın alım bize, hassas onkoloji alanındaki girişimlerimizi sürdürme ve RAF/RAS mutasyonlu katı tümörlere yönelik hedefli tedaviye ihtiyacı olan hastaların tedaviye erişimini artırma olanağı sağlayacaktır.

Francesco Hofmann
Laboratoires Pierre Fabre bünyesinde Medical Care bölümü Araştırma ve Geliştirme Sorumlusu

APA koşullarına göre Laboratoires Pierre Fabre, exarafenib ve diğer pan-RAF aktiflerini satın almıştır ve devam etmekte olan programı ve bu aktiflerle ilişkili tüm masrafları tamamıyla üstlenecektir. Buna karşılık Kinnate’e toplam 31 milyon dolar ödenecektir; bunun 500.000 doları kapanışta, 30,5 milyon doları ise, exarafenib veya satın alınmış başka bir aktifin ilk Faz 3 aşamasında ilk hastadaki pozolojisine bağlı olarak veya exarafenib veya satın alınmış başka bir aktif için hızlandırılmış FDA onay Programına uygun biçimde hızlandırılmış onay talebine bağlı olarak veya exarafenib veya satın alınmış başka bir aktifin düzenleyici makam onayı için piyasaya arz talebinin sunulmasına bağlı olarak ödenecektir. İlaveten Laboratoires Pierre Fabre, 5 milyon dolara kadar transfer edilen aktiflerin ticari borçlarını üstlenecektir. İşlem, kapanış koşullarına tabi değildir ve imzalanarak akdedilmiştir.

Kinnate’in XOMA Corporation (“XOMA”) ile yaptığı ticari işlemler kapsamında önceden bildirildiği gibi, Kinnate hissedarları, net gelirin %100’ünü alacaktır (XOMA ile yapılan işlem kapsamında (CVC Anlaşması) sonuçlanacak şarta bağlı değer sertifikası üzerine anlaşma uyarınca masraflar, harcamalar, vergiler veya geçerli diğer kesintiler yapıldıktan sonra, XOMA ile yapılan işlem kapsamında şarta bağlı değer sertifikası uyarınca, ödenmesi halinde ve ödeme yapıldığında, koşullu 30,5 milyon dolardan ödenecek). 500.000 dolarlık kapanış ödemesi, yalnızca işlem masraflarını kapsayacağı için bu ödemeden net gelir olmayacaktır.

Kinnate, finansal açıdan Lazard tarafından ve yasal açıdan Wilson Sonsini Goodrich & Rosati tarafından önerilmiştir.

Kinnate Biopharma Inc. hakkında

Kinnate Biopharma Inc., klinik aşamada hassas onkoloji şirketidir; hedefli tedavilerin sunduğu perspektifleri genişleterek kanserle mücadele eden kişilere umut olma hedefiyle kurulmuştur. Şirket girişimlerini, şu an için onaylanmış hiçbir hedefli tedavisi olmayan onkojenik faktörler üzerinde yoğunlaştırmıştır ve mevcut kanser tedavilerindeki, tedaviye cevap vermeme veya doğal veya sonradan edinilmiş direnç gibi kısıtlayıcı engelleri aşmak doğrultusunda çalışmaktadır.

BRAF ve NRAS alterasyonları gösteren kanserleri hedef alan, araştırma aşamasında bir pan-RAF inhibitörü olan exarafenib, şirketin temel aday ürünlerinden biriydi. Şirketin önde gelen diğer aday ürünlerinden araştırma aşamasındaki FGFR inhibitörü KIN-3248 de, FGFR2 ve FGFR3 alterasyonları gösteren kanserlere yönelik tasarlanmıştır. Şirket aynı zamanda başlangıç aşamasındaki programlara da sahiptir; özellikle, dirençli varyantları hedef alan c-MET inhibitörü ve serebral penetrasyonlu CDK4 selektif programı. Daha fazla bilgi için Kinnate.com sitesini ziyaret edin ve en son girişimlerinden haberdar olmak için şirket LinkedIn’de takip edin.

Laboratoires Pierre Fabre hakkında 


Laboratoires Pierre Fabre; onkoloji alanında 40 senelik inovasyon, geliştirme, imalat ve pazarlama deneyimine sahip Fransız farmasötik ve dermo-kozmetik şirketidir. Şirket 2022’de, girişimlerini hedefli tedaviler üzerine yoğunlaştırarak harcamalarının yaklaşık %80’ini onkoloji alanında Ar&Ge’ye ayırmıştır. Onkolojide piyasaya sürülen ürün portföyü; kolorektal, göğüs ve akciğer kanseri, melanom, bazı kötü huylu tümör ve aktinik keratoz gibi kanser tedavilerini kapsar.      
 

Laboratoires Pierre Fabre 2022’de, 2,7 milyar avro ciro kaydetmiştir; bunun %69’u uluslararası alanda 120 ülkede gerçekleşmiştir. Kuruluşundan beri Oksitanya bölgesindeki Castres şehrinde faaliyet gösteren ve ürünlerinin %90’ını Fransa’da üreten grup, dünya çapında yaklaşık 10.000 çalışana sahiptir. Şirket, %86 oranında, 1999’dan beri kamu yararı güttüğü tanınmış bir vakıf olan Pierre Fabre Vakfı’na ve uluslararası çalışan hissedarlığı planı vasıtasıyla çalışanlarına aittir.       
 

2022’de, bağımsız bir kuruluş olan AFNOR Certification, Grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımını, Angaje KSS etiketinde “Örnek” düzeyinde değerlendirmiştir (sürdürülebilir kalkınma ISO 26 000 normu). 

Laboratoires Pierre Fabre hakkında daha fazla bilgi için: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

Önemli ilave bilgiler nerede bulunur

Önerilen Kinnate satışı kapsamında, XOMA veya yan kuruluşları, Kinnate, XOMA ve XOMA’nın tamamına sahip olduğu Delaware bazlı bir şirket olan XRA 1 Corp arasında akdedilmiş, 16 Şubat 2024 tarihli Anlaşma ve Birleşme Planı (“Birleşme Anlaşması”) koşullarına uygun biçimde Kinnate’in tedavüldeki tüm hisselerinin satışı için bir ihale teklifi (“Teklif”) düzenleyecektir. Teklif henüz açılmamıştır ve işbu bildiri; tavsiye, satış teklifi, Şirketin adi hisse senetlerinin veya diğer menkul kıymetlerin satışına ilişkin teklif talebi oluşturmaz. Teklifin açıldığı tarihte, XOMA ve satın alıcı alt kuruluşu tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) Ek TO’ya dair alım teklifi, intikal mektubu ve ilgili belgeleri kapsayan bir ihale teklifi beyanı ve Şirket tarafından yine SEC’e Ek 14D-9’a dair bir Talep/öneri beyanı sunulacaktır. Tedavüldeki adi hisse senetlerini satın alma teklifi, yalnızca Ek TO kapsamında sunulan satın alma teklifine, intikal mektubuna ve ilgili belgelere istinaden yapılacaktır.YATIRIMCILARIN VE MENKUL DEĞER SAHİPLERİNİN SATIN ALMA TEKLİFİNE İLİŞKİN DOKÜMANLARI (ALIM TEKLİFİ, İNTİKAL MEKTUBU VE İLGİLİ BELGELER DAHİL) VE TALEP/ÖNERİ BEYANI İLE BİRLİKTE TEKLİFLE İLGİLİ EK 14D-9’A DAİR DOKÜMANLARI, BELGELER HAZIR OLDUĞUNDA (ZAMAN ZAMAN ÜZERİLERİNDE DEĞİŞİKLİK VEYA İLAVE YAPILABİLİR) OKUMALARI TAVSİYE EDİLİR ÇÜNKÜ BU BELGELER, GENEL TEKLİF KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, YATIRIMCILARIN VE MENKUL DEĞER SAHİPLERİNİN, HİSSELERİNE YAPILAN TEKLİFLE İLGİLİ BİR KARAR ALMADAN ÖNCE GÖZ ÖNÜNE ALMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERİR. Yatırımcılar ve menkul değer sahipleri, bu beyanların (hazır olduğunda) ve www.sec.gov adresinden SEC tarafından yönetilen internet sitesi üzerinden SEC’e gönderilen diğer dokümanların veya halka açık satın alma teklifinin beyanı üzerine atanacak Teklif’ten sorumlu bilgi yönetim görevlisine taleplerini yönelterek ücretsiz bir kopyasını edinebilir. Yatırımcılar ve menkul değer sahipleri aynı zamanda, Şirket'in https://investors.kinnate.com/ internet adresinden “Financial Information” (Finansal Bilgiler) bölümünün “SEC Filings” adlı alt bölümünde, Şirket tarafından SEC’e gönderilen veya tedarik edilen dokümanları da ücretsiz olarak edinebilir.

İleriye dönük beyanlara ilişkin uyarılar

Bu bildiri, ileriye yönelik beyanlar içerir; bu beyanlara, sınırlı tutulmamak kaydıyla şunlar dahildir: ticari işlemin Laboratoires Pierre Fabre’ın ilerideki faaliyetleri üzerindeki öngörülen etkisine ilişkin beyanlar; Şirket’in Genel Müdürü’nün ve Laboratoires Pierre Fabre bünyesinde Medical Care bölümü Araştırma ve Geliştirme Sorumlusu’nun beyanları; APA kapsamında Şirket’in alacağı karşılık; APA kapsamında Laboratoires Pierre Fabre’ın üstleneceği sorumluluklar; Şirket’in teminatları ve beklentileri ve CVC Anlaşması’na ilişkin beyanlar; gerekirse, APA ve CVC Anlaşması uyarınca, tüm net gelirlere ya da exarafenib veya APA kapsamında başka herhangi bir pan-RAF aktifle bağlantılı koşullu ödemeye ilişkin durumlar da dahil, potansiyel gelirlerin Şirket hissedarlarına ödenmesi. Bu beyanlar, prospektif terimlerin kullanımı ile tespit edilebilir; sınırlı olmamak kaydıyla şunlar dahildir: “öngörmek”, “inanmak”, “devam etmek”, “olabilir”, “tahmin etmek”, “-i beklemek”, “amaç”, “niyetinde olmak”, “olacak”, “planlamak”, “potansiyel”, “ummak”, “proje”, “olmalı”, “hedef”, “olur” ve ileriye yönelik beyanların tespit edilmesini sağlayan benzer başka ifadeler. İleriye yönelik beyanlar, tarihsel birer olgu veya ilerideki performansların garantisi değildir ve ileriye yönelik beyanlarla tahmin edilen, ifade edilen veya ima edilen sonuçlar ve gerçek sonuçlar arasında önemli farklar yaratabilecek riskler ve belirsizlikler içerir. Bu riskler ve belirsizlikler, sınırlı olmamak kaydıyla şunları kapsar: Birleşme Anlaşması’nda belirtilen farklı kapanış koşullarının yerine getirilmemesi veya belirsizlikler de dahil, hisselerini Teklife sunan Şirket hissedarlarının oranından feragat edilmemesi olasılığı; rakip tekliflerin yapılma olasılığı; Şirket’in asli personelini elinde tutma kapasitesi; Teklif, Şirket ile ve Şirket içinde Merger Sub birleşmesi ve Birleşme Anlaşması ve CVC Anlaşması ile öngörülen diğer ticari işlemlerin (toplu olarak “İşlemler”) istenen zamanda veya hiçbir zaman tamamlanmaması ve bu şekilde, Şirket faaliyetleri ve adi hisselerin fiyatı üzerinde olumsuz etki oluşturma riski; önerilen işlemlere ilişkin önemli masraflar; işlemlerle ilgisi olan hissedarlar arasındaki herhangi bir ihtilafın, önemli savunma, tazminat ve sorumluluk masrafları yaratması riski; CVC Anlaşması’na ilişkin faaliyetlerin Şirket hissedarlarına hiçbir değer kazandırmama riski ve Şirket’in SEC’e gönderdiği son yıllık ve üç aylık raporlarda ve Şirket’in daha önceden SEC’e sunduğu belgelerde belirtilen diğer riskler ve belirsizlikler. Bu riskler ve belirsizlikler nedeniyle Şirket’in gerçek sonuçları, işbu belgede yer alan ileriye yönelik beyanlarda bahsedilen veya ima edilen ilerideki sonuçlarla, performanslarla veya başarılarla önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Önerilen İşlemlerin, etkin biçimde gerçekleşeceği hiçbir şekilde garanti edilemez. Şirket yatırımcılara, ileriye yönelik beyanlara gereğinden fazla güvenmemelerini tavsiye eder.

Bu bildiride yer alan ileriye yönelik beyanlar, bildirinin tarihinde yapılmıştır ve Şirket, yasalarca açıkça gerekli kılınmadıkça, ileriye yönelik beyanları, ilerideki herhangi bir olay, yeni veya farklı bilgiler nedeniyle güncellemeyi taahhüt etmez. İşbu belgede yer alan ileriye yönelik beyanlara bu uyarı eşlik eder.

 

Basın iletişim

Kinnate 

Investors@kinnate.com  

 

Les Laboratoires Pierre Fabre 

laurence.marchal@pierre-fabre.com  

+337 88 88 54 47

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.