İnovasyon

İNFANTİL HEMANJİYOM

5 Ağustos 2021

İnfantil hemanjiyom, fazladan kan damarlarının görece yaygın şekilde toplanarak deri içinde veya deri altında bir yumru oluşturmasıdır. Bazı infantil hemanjiyomlar, çileğe benzer görünmesi nedeniyle ‘çilek lekesi’ olarak da adlandırılır. Bu hemanjiyomlar vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve sıklıkla yüzde görülür. Tek bir bölgede yerleşmiş küçük hemanjiyomların yanı sıra, vücudun daha geniş bölümüne yayılmış büyük plak benzeri hemanjiyomlar şeklinde de görülebilir. Bir çocukta birden fazla hemanjiyom bulunması da oldukça mümkündür.

İnfantil Hemanjiyomun Çocuklar Üzerindeki Etkileri

İnfantil hemanjiyomların çoğu hafiftir ancak şiddetleri genellikle hayati vücut bölgelerine ve fonksiyonlarına (solunum gibi) yakınlıkları, fiziksel anormalliklere yol açma olasılıkları ve deriye hasar verme ve sakarlaşmaya yol açma olasılıklarına bağlıdır.

Image
hemangiom

İnfantil Hemanjiyom bebeğinizin yaşantısında iz bırakmasın!

Detaylı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz.

İnfantil Hemanjiyomun Sınıflandırması

İnfantil Hemanjiyom için resmi bir sınıflandırma yoktur.
İnfantil hemanjiyomlar tür, dağılım ve yerleşim özelliklerine göre sınıflandırılabilir.

Image
hemangiom

İNFANTİL HEMANJİYOMU ‘TÜRE’ GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SINIFLANDIRABİLİRİZ:

 
1. YÜZEYSEL "ÇİLEK" HEMANJİYOM:

Parlak kırmızı ve yuvarlak lezyonlardır. Pürüzlü yüzeye sahiptirler. En sık görülen infantil hemanjiyom tipidir.

2. DERİN "KAVERNÖZ" HEMANJİYOM:

Cildin derin katmanında yer alırlar ve  deri altındadır. Mavimsi veya cilt renginde nodüller şeklindedir. Pürüzsüz yüzeye sahiptirler. Daha az görülür.

 3. KARMA HEMANJİYOM:

Hem yüzeysel hem de derin hemanjiomların özelliklerini gösterirler. Genelde mavimsi bir nodülü kaplayan kırmızı bir plak şeklindedir.

İnfantil hemanjiyomun ‘Dağılıma’ göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
Segmental İnfantil Hemanjiyom: Segmental infantil hemanjiyomlar yaygın görülür ve embriyonik gelişim yüzeyi alanını izler.
Bölgesel İnfantil Hemanjiyom
Çok Odaklı İnfantil Hemanjiyom: Vücutta çeşitli infantil hemanjiyom lezyonları olacağı anlamına gelir.


 İnfantil hemanjiyomun ‘Yerleşime’ göre sınıflandırılması ise kafa ve vücudun geri kalan kısmı olarak ikiye ayrılmıştır.
Vakaların %60'ında uzmanlarla konsültasyon sırasında en sık etkilendiği gözlemlenen bölgeler kafa ve boyundur.

KİMLER TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil Hemanjiyomların %12’si oldukça karmaşıktır, tedavi değerlendirmesi için uzmanlara yönlendirilmesi gerekir. Özellikle aşağıdaki durumları gösteren hemanjiyomlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır:

1. Hayatı tehdit eden durumlar
2. Fonksiyonları tehdit eden infantil hemanjiyom
3. Ağrılı ve/veya basit yara bakım tedavilerine yanıt vermeyen kanamalı infantil  hemanjiyomlar
4. Kalıcı yara izi veya şekil bozukluğuna yol açma riski taşıyan infantil hemanjiyomlar 

NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

İnfantil hemanjiyom için çeşitli tedaviler sunulmaktadır. Uzman doktorlar tarafından değerlendirilip, tanısı konulduktan sonra infantil hemanjiyom için pediatrik kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi önerilerinde uygun olarak görülen tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. 

Image
hemangiom

Doğru Bilinen Yanlışlar

Aşağıda İnfantil Hemanjiyom ile ilgili en yaygın doğru bilinen yanlışları görmektesiniz:

 

İnfantil Hemanjiyom, kendiliğinden geçebilen bir lekedir ve tedaviye ihtiyaç duyulmaz. (Yanlış)


-İnfantil hemanjiyom, türüne, tipine, yerlimine ve dağılımına göre farklılıklar gösterebilir. İnfantil hemanjiyom, tedavi edilebilir bir damar tümörüdür ve tedaviye gereksinim duyulabilir, uzman bir hekim tarafından tanısı konulduktan sonra tedavisi yapılmalıdır.

İnfantil Hemanjiyom tedavisi her yaşta yapılabilir (Yanlış)


-İnfantil hemanjiyom tedavisi her yaşta uygulanması doğru olmaz. Bebeklik çağında yapılmalıdır.Tedavi başarısının en yüksek olduğu zaman bebeğin 5 haftalıktan 5 aylık yaş aralığı arasındadır.

İnfantil Hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı bir tedavidir (Yanlış)


-Her infantil hemanjiyom tedavisi ağrılı ve acılı değildir. Pediatrik olarak kullanıma uygun ve birinci basamak tedavi seçenekleri değerlendirildiğinde ağrı ve acılı bir tedavi hissedilmemektedir.

İnfantil Hemanjiyom tedavisi için tek seçenek cerrahi uygulamadır. (Yanlış)


-Her infantil hemanjiyom, cerrahi yöntem ile tedavi edilemez. Pediatrik kullanım için birinci basamakta onaylı tedavi seçeneği mevcuttur.