Strateji

PIERRE FABRE, İKİNCİ YIL ÖNGÖRÜ RAPORUNU YAYINLADI. 

9 Eylül 2021

Kapsamlı bir genel bakış sunan 2021 Öngörü Raporu, devam eden “Dönüşüm” planımızdaki “Kurumsal Amacımızın” oynadığı önemli rolün altını çizmektedir. Çeşitli grup girişimlerine yansıtılan benzersiz bir tıbbi ve doğallık konumlandırmasına dayanmaktadır.
İş modelimizi sergilemek için sürekli çalışıyoruz ve bu yeni Öngörü Raporu, ekonomik modelimizin spesifik bir özelliği olan “sağlık hizmetlerine kapsamlı yaklaşımımız – önleme, tedavi etme ve destekleme” özelliğini vurgulamaktadır.

Image
Rapport intégré Pierre Fabre 2021

Bu özellik; hastaların, tüketicilerin ve paydaşların yararı için değer yaratarak, kuruluşumuzun ileriye dönük vizyonunu sunmamıza olanak sağlar.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Bu doküman, Yayın Komitesini oluşturan şirket içi ve şirket dışı paydaşlardan oluşan birkaç temsilci ile yakın işbirliği içinde, Grup ve ortaklarını birleştiren güven ilişkisinin kanıtı niteliğinde bir katılım düzeyi ile geliştirilmiştir.

Image
CEO Eric DUCOURNAU @Pierre Fabre

Beklemeye alınmak şöyle dursun, Dönüşüm Planı Öngörü Raporu'nda göze çarpan oldukça somut projelerle iş başında. Bu projeler, finansal sonuçları ve finansal olmayan performansı nasıl başarılı bir şekilde dengelediğimizin altını çiziyor.
Sonuçta, değer yaratmak ancak herkes tarafından paylaşıldığında bir değere sahiptir.”

Eric Ducournau
Pierre Fabre Group CEO’su