ANNUAL REPORT
Strateji

Senelik 2023 raporu: Size özen göstermek bizi ilerletiyor

30 Ağustos 2023

2023’te, senelik raporumuz vasıtasıyla size ortak bir hikâye aktarmak istedik: “Size özen göstermek bizi ilerletiyor” ifadesine inanan ve bu inancı faaliyetlerinin merkezine koyan bir Grubun hikâyesi.

 
les collaborateurs passionnantes
 

Üç bölüm halinde hazırlanan bu raporda öncelikle Grubun temelleri ele alınmakta, herkese özen göstermek ve hastalarımız ve tüketicilerimizin hizmetinde “dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek” için kendi çapımızda katkıda bulunmak doğrultusunda uygulamaya konulan stratejinin bilançosu verilmektedir. 

İkinci bölümde, faaliyetlerimize genel bir bakışı ve günlük hayatta “size özen göstermek için” yürüttüğümüz faaliyetleri ayrıntılı biçimde anlatan dört hikâyeyi (yeniden) keşfedebilirsiniz: yenilik anlamında ve sağlık çalışanları, hastalar ve tüketiciler ile el ele, hastalıkları önlemeyi bakım   konusunda global yaklaşımımızın merkezine yerleştirerek. 
“Herkesin iyiliği doğrultusunda ilerlemek” genlerimize ve tarihimize işlemiş bir kaygı olduğu için üçüncü bölüm, faaliyet gösterdiği topraklar, çalışma arkadaşları ve paydaşları göz önüne alınarak Grubun, Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasını ve angajman anlayışını nasıl yansıttığını ortaya koymaktadır.

Raporda, ortak 8 hikâye, çalışma arkadaşlarımızın veya paydaşlarımızın portreleri yer alır; bunlar aynı zamanda, 60 senedir olmak istediğimiz şeyin somut örnekleridir: hümanist yenilikçiler. 

RAPORU İNCELEYİN

İNDİR

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.