Hallintotapamme

Osakkuuden valvontaelimet

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation on konsernin suurin osakas. Koska säätiö keskittyy pääasiassa yleishyödylliseen tehtäväänsä, se delegoi konsernin valvonnan tytäryhtiölleen, Pierre Fabre Participations -yhtiölle.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, puheenjohtaja, Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Tämä valvova yhtiö hyväksyy konsernin strategian, nimittää sen johdon ja varmistaa konsernin perustajan, Pierre Fabren, määrittämän mission jatkuvuuden:

 • Konsernin riippumattomuuden varmistaminen
 • Kummankin toiminta-alueen (farmaseutiikka ja dermokosmetiikka) ylläpitäminen)
 • Panostaa tuotekehityksen jatkuvaan seurantaan
 • Pitkän aikavälin tavoitteiden priorisoiminen lyhyen aikavälin taloudellisten tulosten sijasta
 • Suojella konsernin alkuperän sekä sosiaalisen yhtiökulttuurin säilyttämistä 
 • Osinkojen maksuohjelman sovittaminen sellaiseksi, että Pierre Fabre Foundation voi pyrkiä tavoitteisiinsa
Image
Actionnariat FI

Toimivat yhtiöt

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre SA Pierre Fabre S.A. on konsernin hallintayhtö. Se laatii konsernin yleisstrategian, vahvistaa ja koordinoi sen toimintaa sekä hoitaa yhteisiä palveluita ja tukitoimintoja. Pierre Fabre Pharmaceuticals ja Pierre Fabre Dermo-Cosmetics ovat Pierre Fabre S.A. -yhtiön tärkeimmät tytäryhtiöt ja vastaavat farmaseutiikan ja dermokosmetiikan liiketoiminnasta.

Pierre Fabre SA:n hallintoneuvosto

Hallinnollinen puheenjohtaja: Roch Doliveux

Hallinnollinen varapuheenjohtaja: Pierre-Yves Revol

Jäsenet: Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Nathalie DELAPALME, Jacques FABRE, Philippe FAURE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND-BAYLET, Rachel MAROUANI ja Eduardo SANCHIZ.

Työntekijöiden ja työntekijäosakkuuden ohjelman edustajat: Agathe AMARA-COLOMBIE, Claire MEUNIER ja Alexandre GIRAUDON.

Pierre Fabren hallintoneuvosto on perustanut kolme komiteaa:

 • Tarkastuskomitea puheenjohtaja Dominique BAZY
  Tämän komitean päätehtävä on tarkistaa tilit ja seurata kirjanpitoon ja rahoitustietoihin liittyvien tietojen laatimiseen liittyviä seikkoja. Tarkastuskomitea on vastuussa riskinhallinnan ja sisäisten kontrollijärjestelmien tehokkuudesta. Sen jäsenet ovat: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE ja Pierre-Yves REVOL.
 • Nimitys- ja palkitsemiskomitea, puheenjohtaja Jean-Jacques BERTRAND
  Tämä komitea avustaa johtoa valitsemalla sen jäseniä ja yhtiön johtajia. Se antaa myös suosituksia näiden palkkioista. Sen jäsenet ovat: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU ja Pierre-Yves REVOL.
 • Strateginen komitea, puheenjohtaja Roch DOLIVEUX
  Tämän komitean tavoite on antaa lausuntoja konsernin tärkeimmistä strategisista valinnoista, erityisesti T&K-toiminnasta ja yhtiön kehitysmenettelystä, jotka konsernin johtoryhmä esittelee hallintoneuvostolle.
  Sen jäsenet ovat: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL ja Eduardo SANCHIZ.
Image
comite direction pierre fabre 2020

Konsernin johtoryhmä

Eric DUCOURNAU on konsernin pääjohtaja. Johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Núria Pérez-Cullell (Dermokosmetiikan ja henkilökohtaisen hygienian yksikön johtaja)
 • Jean-Luc Lowinski (Lääkintähoitoyksikön johtaja)

 • Eric Gouy (Hallinnon, rahoituksen ja lakiasioiden vanhempi apulaisjohtaja)

 • Agnès Park (Henkilöstöhallinnon vanhempi apulaisjohtaja)

 • Giuseppe Mele (Kansainvälisten suhteiden, viennin ja e-liiketoiminnan yksikön johtaja)

 • Vincent Huraux (Operatiivisen liiketoimintayksikön johtaja)