Hallintotapamme

Osakkuuden valvontaelimet

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation on konsernin suurin osakas. Koska säätiö keskittyy pääasiassa yleishyödylliseen tehtäväänsä, se delegoi konsernin valvonnan tytäryhtiölleen, Pierre Fabre Participations -yhtiölle.

Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, puheenjohtaja, Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Tämä valvova yhtiö hyväksyy konsernin strategian, nimittää sen johdon ja varmistaa konsernin perustajan, Pierre Fabren, määrittämän mission jatkuvuuden:

 • Konsernin riippumattomuuden varmistaminen
 • Kummankin toiminta-alueen (farmaseutiikka ja dermokosmetiikka) ylläpitäminen)
 • Panostaa tuotekehityksen jatkuvaan seurantaan
 • Pitkän aikavälin tavoitteiden priorisoiminen lyhyen aikavälin taloudellisten tulosten sijasta
 • Suojella konsernin alkuperän sekä sosiaalisen yhtiökulttuurin säilyttämistä 
 • Osinkojen maksuohjelman sovittaminen sellaiseksi, että Pierre Fabre Foundation voi pyrkiä tavoitteisiinsa
Actionnariat FI

Toimivat yhtiöt

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre SA Pierre Fabre S.A. on konsernin hallintayhtö. Se laatii konsernin yleisstrategian, vahvistaa ja koordinoi sen toimintaa sekä hoitaa yhteisiä palveluita ja tukitoimintoja. Pierre Fabre Pharmaceuticals ja Pierre Fabre Dermo-Cosmetics ovat Pierre Fabre S.A. -yhtiön tärkeimmät tytäryhtiöt ja vastaavat farmaseutiikan ja dermokosmetiikan liiketoiminnasta.

Pierre Fabre SA:n hallintoneuvosto

Hallinnollinen puheenjohtaja: Roch DOLIVEUX 

Hallinnollinen varapuheenjohtaja: Pierre-Yves REVOL 

Jäsenet:  Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, , Florence PARLY, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Jean-François COURET, Claire MEUNIER ja Alexandre FALCONNIER.

Työntekijöiden ja työntekijäosakkuuden ohjelman edustajat: Jean-François COURET, Claire MEUNIER ja Alexandre FALCONNIER. 

Pierre Fabren hallintoneuvosto on perustanut kolme komiteaa:

 • Tarkastuskomitea puheenjohtaja Isabelle GIROLAMI
  Tämän komitean päätehtävä on tarkistaa tilit ja seurata kirjanpitoon ja rahoitustietoihin liittyvien tietojen laatimiseen liittyviä seikkoja. Tarkastuskomitea on vastuussa riskinhallinnan ja sisäisten kontrollijärjestelmien tehokkuudesta.
  Sen jäsenet ovat: Isabelle GIROLAMI, Pierre-Yves REVOL, Eduardo SANCHIZ ja Jean-François COURET.
 • Nimitys- ja palkitsemiskomitea, puheenjohtaja Pierre-Yves REVOL
  Tämä komitea avustaa johtoa valitsemalla sen jäseniä ja yhtiön johtajia. Se antaa myös suosituksia näiden palkkioista.
  Sen jäsenet ovat: Pierre-Yves REVOL, Roch DOLIVEUX ja Jean-Jacques BERTRAND.
 • Strateginen komitea, puheenjohtaja Roch DOLIVEUX
  Tämän komitean tavoite on antaa lausuntoja konsernin tärkeimmistä strategisista valinnoista, erityisesti T&K-toiminnasta ja yhtiön kehitysmenettelystä, jotka konsernin johtoryhmä esittelee hallintoneuvostolle.
  Sen jäsenet ovat: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Rachel MAROUANI, Florence PARLY, Pierre-Yves REVOL, Olivier SADRAN ja Eduardo SANCHIZ.
Comité de direction pierre fabre 2024

Konsernin johtoryhmä

Eric DUCOURNAU on konsernin pääjohtaja. Johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Frédéric ENNABLI (Dermokosmetiikan ja henkilökohtaisen hygienian yksikön johtaja)
 • Jean-Luc Lowinski (Lääkintähoitoyksikön johtaja)
 • Eric Gouy (Hallinnon, rahoituksen ja lakiasioiden vanhempi apulaisjohtaja)
 • Maud VIMEUX (Henkilöstöhallinnon vanhempi apulaisjohtaja)
 • Vincent Huraux (Operatiivisen liiketoimintayksikön johtaja)

Inspiraation lähteenämme ovat asiakkaamme ja potilaamme. Pidämme huolta elämästä kehittämällä innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja kaikille terveydestä kauneuteen.