Oikeudelliset tiedot

 

Julkaisija

Pierre Fabre S.A

Ranskan lain mukainen osakeyhtiö, rekisteröity osakepääoma 272 416 657,50  euroa

Kirjattu Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin (RCS) numerolla B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

RANSKA

Puh.

+33 (0)5 63.62.38.50Julkaisupäällikkö

Marc Alias

Sivuston ylläpitäjä

Jos haluat ottaa yhteyttä sivuston ylläpitäjään, napsauta TÄSTÄVerkkoisäntä

OVH SAS,

jonka osakepääoma on 10 069 020 euroa, joka on rekisteröity kaupparekisteriin osoitteella 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Ranska

ja numerolla 537 407 926 (paikka 2),

ja jonka kotipaikka on 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Ranska

 

Nämä yleiset käyttöehdot määrittelevät Pierre Fabre -konsernin sivuston käyttöehdot, ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne käyttäessään verkkosivuja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, pyydämme sinua poistumaan sivustolta heti. Jos olet alaikäinen asuinmaasi lain mukaan, sitoudut tutkimaan näitä sivuja vain nämä ehdot hyväksyneiden vanhempiesi tai holhoojasi läsnä ollessa. Nämä ehdot voivat muuttua koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 

Sivuston tarkoitus


Tämä sivusto on luotu tarjoamaan tietoja yhtiöstä, eli sen organisaatiorakenteesta, tutkimustoiminnasta, henkilöstöhallinnasta, toimitiloista, mainonnasta ja historiasta. Pierre Fabre-konsernin sivuston sisältö ei ole sopimuksellisesti sitovaa.Lääkkeitä koskevaan julkiseen viestintään sovelletaan erityissäännöksiä, joten tällä sivustolla esitettyjä tietoja ei ole esitetty lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa terveydenhuollon ammattilaiselta saatuja ohjeita.

Tätä sivustoa ei saa myöskään käsittää siten, että se kehottaisi käyttämään lääketuotteita ilman lääkärin neuvoja.

 

Takuu

Pierre Fabre -konserni pyrkii varmistamaan, että tämä sivusto täyttää nykyisin voimassa olevan lainsäädännön. Yhtiö pyrkii erityisesti välttämään sellaisen sisällöin jakamista, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, koska se on väkivaltaista, pornografista tai luonteeltaan panettelevaa, laitonta ja erityisesti rasistista, ksenofobista, pedofiilista tai muuten ihmisarvoa loukkaavaa.

Pierre Fabre -konserni ei kuitenkaan takaa, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat oikeita, ajantasaisia tai täydellisiä.

 

 

Vastuu

 Pierre Fabre -konserni ei ole vastuussa seuraavista seikoista:

vahingot ja vammat, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti sivustolla tarjolla olevien tietojen tutkimisesta tai käyttämisestä;

suora tai epäsuora haitta, joka johtuu sivuston käytöstä ja erityisesti toiminnan, rahoituksen tai kaupankäynnin kärsimistä haitoista tai tietojärjestelmien ohjelmien tai tietojen menettämisestä, vaikka Pierre Fabre -konsernilla voisi olla aiempia tietoja tällaisista mahdollisista haitoista.

Pierre Fabre -konserni ei ota vastuuta linkeistä muille sivustoille, ja ne annetaan vain tiedon jakamistarkoituksessa. Käyttäjä siirtyy sivustolla olevien linkkien kautta muille sivustoille vain omalla vastuullaan. Pierre Fabre -konserni ei ole vastuussa näillä sivustoilla tarjolla olevista tiedoista eikä ole vastuussa niiden sisällöstä.

Pierre Fabre -konserni ei ole vastuussa mistään hyperlinkeistä, jotka johtavat tälle sivustolle. Jos jokin kolmas osapuoli haluaa käyttää hyperlinkkiä, joka ohjaa tälle sivustolle tai jollekin sivuston sivulle, tähän vaaditaan Laboratoires Pierre Fabre -yhtiön etukäteen antama suostumus.

Pierre Fabre Group varaa oikeuden vaatia tällaisen linkin poistamista.

Pierre Fabre -konserni varaa oikeuden tarpeen mukaan muuttaa tätä sivustoa tai sen osaa tai keskeyttää sen saatavuuden väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta tai minkäänlaista vahingonkorvausta. Pierre Fabre -konserni ei ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille tämän sivuston muutoksista, käytön keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

 

Immateriaaliomistusoikeus

Kaikki kuvat ja tekstit tällä sivustolla yhdessä tuotteiden ja merkkien nimien kanssa ovat Pierre Fabre -konsernin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaisessa omistuksessa ja niiden käyttöoikeuden alaisia.

Tällä sivustolla saatavilla olevia tietoja saa tallentaa, lähettää tai tulostaa vain yksityiseen käyttöön eli ei-kaupallisiin tarkoituksiin, immateriaaliomistusoikeutta koskeviin ilmoituksiin ei saa tehdä muutoksia ja jokaiseen kopiokappaleeseen on liitettävä seuraava ilmoitus: ”Tämä asiakirja on saatu Pierre Fabre -konsernin verkkosivustolta (http://www.pierre-fabre.com/fi-fi).

Kaikki oikeudet kopiointiin pidätetään”.

Sivustolta saatujen tietojen käyttö millään muulla kuin edellä ilmoitetulla tavalla on kielletty ilman Pierre Fabre -konsernin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Mitään henkilötietoja ei kerätä tietämättäsi. Pierre Fabre -konserni voi joskus kerätä anonyymejä tietoja, kuten tekemiäsi hakuja koskevia tietoja. Näitä tietoja käytetään vain tilastointia varten.

Sinua voidaan kuitenkin toisinaan pyytää antamaan henkilökohtaisia tietoja. Mitään tällaisia tietoja ei siirretä ulkopuolisille ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

Kuten Ranskan tietotekniikkaa ja tietosuojaa koskevassa 6.1.1978 annetussa laissa säädetään, sinulla on myös oikeus käyttää, muokata, oikaista ja poistaa sinua koskevia tietoja ottamalla yhteyttä sivuston toimittajaan.

Koska Internet on avoin verkko, Pierre Fabre -konserni ei voi taata, ettei jokin ulkopuolinen taho voi saada näitä tietoja haltuunsa.

 

Sovellettava lainsäädäntö ja tuomiovalta

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia.

Jos sovitteluratkaisuun ei päästä, Ranskan oikeusistuimilla on tuomiovalta näiden ehtojen rikkomista koskevissa tapauksissa. 

Inspiraation lähteenämme ovat asiakkaamme ja potilaamme. Pidämme huolta elämästä kehittämällä innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja kaikille terveydestä kauneuteen.