Hoitoratkaisumme

Syövän vastaisen kamppailun asettaminen prioriteetiksemme

Image
caring for cancer

Tunnustettu asiantuntemus

Syöpätutkimuksemme tavoite on parantaa sellaisten potilaiden hoitoa, jotka kärsivät tautimuutoksista, joiden osalta hoitotarpeita ei ole tyydytetty. Olemme aina uskollisia konsernin arvoille ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiselle.

Pierre Fabre tarjoaa hoitoratkaisuja erityyppisten syöpien hoitoon:

  • melanoomat
  • keuhkosyöpä
  • rintasyöpä
  • virtsarakon syöpä

Päästäksemme syöpätutkimuksessa vielä pidemmälle suuntaudumme alueille, joilla on suurta lääketieteellisestä tarvetta: kiinteät kasvaimet ja nestekasvaimet (leukemiat). Vuonna 2015 panimme alulle toimintamme uudistusprosessin luodaksemme tulevien hoitojen kehityslinjan sekä kumppanuussopimusten avulla,

jotka solmimme bioteknologia- ja tutkimuslaboratorioiden kanssa että nopeuttamalla omaa yhtiön sisäistä tutkimusta.
Olemme solmineet tärkeitä kumppanuussuhteita, erityisesti Array BioPharman kanssa, kehittääksemme kahta molekyyliä, jotka estävät kahta joihinkin syöpiin liittyvää mekanismia.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkologia: Pierre Fabre -konsernin prioriteetti

Olemme pioneereja onkologian alalla. Nyt Pierre Fabre asettaa sen ensisijaiseksi tutkimusalueeksi, ja yhtiö on mukana kautta maailman syövän vastaisessa kamppailussa.

0

CNRS (Ranskan valtion tieteellinen tutkimuskeskus) syntetisoi ja patentoi vinorelbiinin

Image
oncopole recherche
0

Navelbine rekisteröidään Ranskassa

Image
oncopole site
0

Navelbinen rekisteröinti Ranskassa 2. indikaatiota varten

Image
patient aide reponses therapeutiques
0

Navelbine oralin lanseeraus

Image
oncopole recherche
0

tutkimus- ja tuotekehityskeskus Oncopolen avaaminen

Image
oncopole recherche
0

Braftovin/Mektovin (EMA:n myöntämä) markkinointilupa

Image
oncopole site

Oncopole, yhdessä syöpää vastaan

Olemme tukeneet Oncopole -projektia sen alkamisesta lähtien vahvistaaksemme läsnäoloamme alalla, herättääksemme henkiin entisen AZF-tehtaan alueen ja ottaaksemme osaa syöpätutkimuksen huippuyksikön perustamiseen.

Ensimmäistä kertaa Euroopassa samalle kampukselle kokoontuu syöpää vastaan kamppailevia ja terveydenhoidon innovaation alalla toimivia alueellisia toimijoita – hoitohenkilöstöä, tutkijoita, yliopistohenkilöstöä, yksityisiä tutkijoita, yrittäjiä – joiden tavoite on monialainen lähestymistapa tutkimuksen edistämiseen, innovointi ja hoidon tarjoaminen.

Joitain kampuksella olevia instituutioita:

  • CRCT (Toulousen syöpätutkimuskeskus)
  • IUCT (Toulouse-Oncopole -yliopiston syöpäinstituutti)
  • IRPF (Pierre Fabre -tutkimuskeskus)


Professuuri tehostaa edistystä yksilöllistetyssä lääketieteessä:

Pierre Fabre perusti yhdessä Toulouse Cancer Santé Foundation -säätiön ja Insermin kanssa onkologisen bioinformatiikan professuurin immuno-onkologisessa tutkimuksessa. Tämän professuurin tarkoitus on nopeuttaa uusien reseptilääkkeiden kehittämistä yksilöllistä hoitoa varten (tietojen kerääminen hoitovaihtoehtojen valitsemista ja uusien geenien tunnistamista varten).

Image
recherche oncopole

Innovoimalla yhdessä syöpää vastaan

Olemme aina suosineet kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa tutkimukseen, ja olemme vakuuttuneita, että vastavuoroisuus ja asiantuntemuksen jakaminen nopeuttavat innovaatiota