Eettinen toiminta

Ennakoiva eettinen menettelytapa ohjaa suhteitamme sidosryhmiimme päivittäin

collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Me emme koskaan tingi tuotteittemme laadusta ja turvallisuudesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että liiketoimintaamme ohjaavan etiikan on oltava yhtä vilpitöntä. Vastuullisena terveydenhoitoalan toimijana teemme kaikkemme varmistaaksemme, että kaikkien työntekijöidemme käyttäytyminen on esimerkillistä kaikkialla maailmassa.

Eettinen koodi, joka perustuu päivittäisiin käytäntöihin

Pierre Fabre -konserni on halunnut eettisellä peruskirjallaan virallistaa sitoutumisensa ja yhdistää arvojensa ympärille kaikki työntekijänsä Ranskassa ja kaikkialla maailmassa.

Eettinen peruskirja toimii voimassa olevan lainsäädännön lisänä ja ennen kaikkea auttaa jokaista meistä osoittamaan arvostelukykyä ja käyttäytymään asianmukaisesti ja eettisesti oikealla tavalla yhtiömme näkemysten, arvojen ja jatkuvan kestävän kehityksen kannalta.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre -konsernille on ominaista konsernin perustajan Pierre Fabren luoma vankka kulttuuri, joka on aina perustunut vilpittömyyteen, tinkimättömyyteen, vastuullisuuteen, kansalaisvelvollisuuksiin sekä kunnioitukseen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Pierre-Yves Revol
Johtokunnan puheenjohtaja, Pierre Fabre Group
14

compliance-johtajaa alueittain

2 personnes devant un ordinateur

Eettinen peruskirja ja käytännesäännöt käännetty yli

18

kielelle

1 personne devant son ordinateur

Työntekijöille on tarjolla

25

eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvää koulutuskurssia

salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermokosmetiikka ei testaa kosmetiikkatuotteitaan tai niiden ainesosia eläimillä

no animal testion

Pierre Fabre lakkautti lopullisesti kaikkien eläinkokeiden käytön dermokosmetiikkatuotteidensa valmistuksessa vuonna 2004, ottaen näin etumatkaa Euroopan unionin vuonna 2013 asettamaan kieltoon. Pierre Fabrella panostetaan dermokosmetiikkatuotteiden turvallisuuden arviointiin. Konserni on jo yli 20 vuoden ajan kehittänyt ja käyttänyt vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeiden tilalle:     

  • Korvaavat testit Toulouse-Oncopole’n innovaatiokeskuksessamme sijaitsevassa soluviljelylaboratoriossa keinotekoisesti rakennetuille ihoille. 
  • Toksikologisen tutkimuksen saralla saatavilla olevien vaihtoehtoisten menetelmien, erityisesti molekyylimallinnuksen, toksikologian asiantuntijajärjestelmien ja kuvantamistekniikoiden, systemaattinen käyttö. 
  • Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen keskittyvien eurooppalaisten ja ranskalaisten tutkimusohjelmien taloudellinen tukeminen.  

Jo usean vuoden ajan kosmetiikkayritykset ovat koonneet rivejään Euroopan komission tuella, jotta eläimiin kohdistuvan testauksen kieltäminen yleistyisi maailmanlaajuiseksi. Pierre Fabre on näin osaltaan edistänyt Cosmetics Europen (tärkeimmät kosmetiikkayhtiöt yhteen kokoava maailmanlaajuinen liitto) johtamia toimia Kiinan viranomaisten keskuudessa. Näiden ponnistusten ansiosta, tämä jälkimmäinen päätti vuonna 2020 tarkastaa yleisten kosmetiikkatuotteiden maahantuontiin liittyvää säädäntöään, mahdollistaen näin eläinkokeiden korvaamisen vaihtoehtoisilla menetelmillä. Cosmetics Europe jatkaa neuvottelutoimiaan yhdessä eurooppalaisten viranomaisten kanssa, jotta eläinkokeita koskeva kielto leviäisi maailmanlaajuiseksi. 

Links for healthcare professionals

Terveydenhoidon ammattilaisille suoritettujen maksujen julkistaminen – ehdoton prioriteetti

Lääke- ja dermokosmetiikkalaboratoriona olemme jatkuvasti yhteydessä terveydenhoidon ammattilaisiin ympäri maailman. Tämä jatkuva vuoropuhelu on hyvin tärkeää (kliiniset kokeet, uusien reseptilääkkeiden ja dermokosmeettisten tuotteiden kehitys, koulutus jne.). Nämä suhteet perustuvat järjestelmällisesti keskeiseen periaatteeseen: maksujen julkistaminen.

Täydentävät peruskirjat ja ohjeett:

Eettistä käytäntöämme täydennettiin erityisillä oppailla ja peruskirjoilla, jotta voimme tukea kaikkia yrityksen työntekijöitä heidän ammatillisten tarpeidensa mukaan:

Portrait de Pierre-André Poirier

Asemapaikasta ja työstä riippumatta jokainen on vastuussa siitä, että käyttäytymisemme on aina nuhteetonta, vastuullista ja kunnioittavaa kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Pierre-André Poirier
Etiikan ja normien seurannan johtaja

Haluatko raportoida toiminnasta, joka ei vastaa eettistä käytäntömme?

Käyttöön on otettu raportointimenettely, jonka avulla ryhmän etiikkaosastolle voidaan ilmoittaa suoraan kaikista peruskirjan säännösten rikkomisepäilyistä tai saada sen sisältöä ja soveltamista koskevaa apua ja neuvoja. Se on kaikkien konsernin työntekijöiden ja kumppanien käytössä.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Inspiraation lähteenämme ovat asiakkaamme ja potilaamme. Pidämme huolta elämästä kehittämällä innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja kaikille terveydestä kauneuteen.