Peruskirjat

Tämä asiakirja kertoo kaikkia työntekijöitä koskevat säännöt, joiden avulla voimme varmistaa heidän toimivan vastuullisesti ja tekevän perusteltuja päätöksiä jokapäiväisessä työssään.
 

 

Sisäinen raportointijärjestelmä on otettu käyttöön, jotta kaikki konsernin työntekijät sekä ulkopuoliset ja määräaikaiset työntekijät voivat ilmoittaa konsernin keskusjohdolle toiminnasta, joka rikkoo eettisiä sääntöjämme.
 

 

Takaa tuottoisan ja vastuullisen asiakkaan ja tavarantoimittajan välisen suhteen.
 

 

  • YLEISET OSTOEHDOT
    Ehdot, jotka koskevat kaikkia konsernin ostoja luonnollisilta ja juridisilta henkilöiltä.