Eettinen toiminta

Ennakoiva eettinen menettelytapa ohjaa suhteitamme sidosryhmiimme päivittäin

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Me emme koskaan tingi tuotteittemme laadusta ja turvallisuudesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että liiketoimintaamme ohjaavan etiikan on oltava yhtä vilpitöntä. Vastuullisena terveydenhoitoalan toimijana teemme kaikkemme varmistaaksemme, että kaikkien työntekijöidemme käyttäytyminen on esimerkillistä kaikkialla maailmassa.

Eettinen koodi, joka perustuu päivittäisiin käytäntöihin

Pierre Fabre -konsernin eettistä käytäntöä ohjaa etiikan ja normien seurannan johtaja. Johtoryhmä perustettiin vuonna 2014.

Eettisen käytäntömme kulmakivenä on konsernin etiikan peruskirja, joka otettiin käyttöön vuonna 2015 ja joka on käännetty 18 kielelle. Tämä asiakirja on laadittu määrittelemään kaikkia työntekijöitä koskevat säännöt, jotta voimme varmistaa heidän pystyvän toimimaan vastuullisesti ja tekemään päteviä päätöksiä päivittäisissä tehtävissään ja töissään. Lain noudattamisen ohella tämän peruskirjan tulee auttaa kaikkia työntekijöitä noudattamaan hyvää ammatillista arvostelukykyä ja toimimaan eettisesti sekä edustamaan visiotamme ja arvojamme ponnistellessamme kohti kestävää kehitystä.


Kuulumme erilaisiin terveydenhuollon ja kauneuden alan ammattijärjestöihin Ranskassa (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA jne.) ja Euroopassa (Cosmetics Europe, EFPIA jne.). Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkien näiden järjestöjen parhaita käytäntöjä. Pierre Fabre -konserni on myös edustettuna Ranskan farmaseuttisten yhtiöiden etiikan ja valvonnan komiteassa kolmesta jäsenestä koostuvan teollisuuskollegion alaisuudessa. Näin osallistumme aktiivisesti uusien vastuullisia menettelytapoja koskevien suositusten laatimiseen.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre -konsernille on ominaista konsernin perustajan Pierre Fabren luoma vankka kulttuuri, joka on aina perustunut vilpittömyyteen, tinkimättömyyteen, vastuullisuuteen, kansalaisvelvollisuuksiin sekä kunnioitukseen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Pierre-Yves Revol
Johtokunnan puheenjohtaja, Pierre Fabre Group
0

työntekijää saanut eettisiä sääntöjä koskevaa koulutusta vuodesta 2015 lähtien

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

eettisten sääntöjen käännöstä

Image
1 personne devant son ordinateur
0

eettistä konsultaatiota pyydetty vuodessa raportointikanavan kautta vuodesta 2015 lähtien

Image
salarié au téléphone
Image
Links for healthcare professionals

Terveydenhoidon ammattilaisille suoritettujen maksujen julkistaminen – ehdoton prioriteetti

Lääke- ja dermokosmetiikkalaboratoriona olemme jatkuvasti yhteydessä terveydenhoidon ammattilaisiin ympäri maailman. Tämä jatkuva vuoropuhelu on hyvin tärkeää (kliiniset kokeet, uusien reseptilääkkeiden ja dermokosmeettisten tuotteiden kehitys, koulutus jne.). Nämä suhteet perustuvat järjestelmällisesti keskeiseen periaatteeseen: maksujen julkistaminen.

Täydentävät peruskirjat ja ohjeett:

Eettistä käytäntöämme täydennettiin erityisillä oppailla ja peruskirjoilla, jotta voimme tukea kaikkia yrityksen työntekijöitä heidän ammatillisten tarpeidensa mukaan:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Asemapaikasta ja työstä riippumatta jokainen on vastuussa siitä, että käyttäytymisemme on aina nuhteetonta, vastuullista ja kunnioittavaa kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Pierre-André Poirier
Etiikan ja normien seurannan johtaja

Haluatko raportoida toiminnasta, joka ei vastaa eettistä käytäntömme?

Käyttöön on otettu raportointimenettely, jonka avulla ryhmän etiikkaosastolle voidaan ilmoittaa suoraan kaikista peruskirjan säännösten rikkomisepäilyistä tai saada sen sisältöä ja soveltamista koskevaa apua ja neuvoja. Se on kaikkien konsernin työntekijöiden ja kumppanien käytössä.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.