Lääketurvallisuuskontaktin lomakkeen lähetys

Aiot ilmoittaa haitallisesta tapahtumasta/tilanteesta, joka liittyy lääketuotteeseen. Pierre Fabre -yhtiön lääketurvallisuudesta vastaava henkilö käsittelee ilmoituksesi ja ottaa sinuun yhteyttä.

* Pakollisia kenttiä

Yhteyshenkilö
Tietoja altistuneesta potilaasta
Kyseessä oleva reseptilääke
Kuvaile haittareaktio(t)

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, ja noudatamme henkilötietojen suojausta sekä terveydenhoitoalalla noudatettavaa ammatin vaitiolovelvollisuutta.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.