Lääketurvallisuuskontaktin lomakkeen lähetys

Aiot ilmoittaa haitallisesta tapahtumasta/tilanteesta, joka liittyy lääketuotteeseen. Pierre Fabre -yhtiön lääketurvallisuudesta vastaava henkilö käsittelee ilmoituksesi ja ottaa sinuun yhteyttä.

* Pakollisia kenttiä

Yhteyshenkilö
Tietoja altistuneesta potilaasta
Kyseessä oleva reseptilääke
Kuvaile haittareaktio(t)

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, ja noudatamme henkilötietojen suojausta sekä terveydenhoitoalalla noudatettavaa ammatin vaitiolovelvollisuutta.