Lehdistötiedote

Laboratoires Pierre Fabre esittelee ensimmäisen maailmanlaajuisen aknen epidemiologiaa koskevan tutkimuksen.

19. maaliskuu 2024

Helmikuussa 2024 JAAD:ssa (Journal of the American Academy of Dermatology) julkaistu tutkimus paljastaa ennennäkemättömällä tavalla aknen esiintyvyyden maailmanlaajuisesti.

Castres, Ranska – 18.3.2024. Laboratoires Pierre Fabre ilmoittaa ensimmäisen maailmanlaajuisen aknen epidemiologiaa koskevan tutkimuksen julkaisemisesta arvostetussa julkaisussa Journal of the American Academy of Dermatology1 (JAAD) helmikuussa 2024. Tämä osana ALL-tutkimusta toteutettu hanke tarjoaa ennennäkemättömän näkökulman aknen esiintyvyyteen maailmanlaajuisesti ja tuo esiin merkittäviä eroja iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin mukaan sekä elämänlaatuun ja leimautumiseen liittyviä vaikutuksia.

ALL-tutkimukseen kerättiin kokemuksia yli 50.000 henkilöltä, jotka edustavat 20 maan aikuisväestöä kaikista maanosista: tämä vastaa yli 50 % maailman väestöstä. 

Tutkimus on merkittävä edistysaskel, joka auttaa meitä parantamaan tietoisuutta aknen erilaisista etiologisista tekijöistä. Se mahdollistaa uusia strategioita tämän kroonisen ihosairauden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kunkin väestön elinympäristöt ja erityispiirteet huomioiden.

Dr. Gautier Doat
Lääketieteellinen johtaja, Avènen dermatologiset laboratoriot

Joka viides ihminen maailmassa kärsii aknesta

Aknen maailmanlaajuinen esiintyvyys on 20,5 %. Esiintyvyys on korkeinta nuorten ja nuorten aikuisten (16–24-vuotiaat) ryhmässä, 28,3 %, mutta on merkittävää myös 25–39-vuotiaiden aikuisten ryhmässä, 19,3 %.

Akne on yleisempää naisilla kuin miehillä

Yleisesti ottaen naiset (23,6 %) kärsivät aknesta enemmän kuin miehet (17,5 %).

Eniten Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Aasian maissa

Maantieteellisten alueiden välillä havaittiin merkittäviä eroja. Aknen esiintyvyys oli korkeinta Latinalaisessa Amerikassa (23,9 %) ja Itä-Aasiassa2 (20,2 %), Afrikassa (18,5 %) ja Lähi-idässä (16,1 %), kun taas esiintyvyys oli alhaisinta Euroopassa (9,7 %) ja Australiassa (10,8 %).

 

 

 

Tämä tutkimus tarjoaa syvällisen ymmärryksen ja uusia näkemyksiä demografisista tekijöistä, jotka vaikuttavat aknen epidemiologiaan kaikkialla maailmassa. Aknen merkittävä esiintyvyys Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Aasian maissa voidaan tietysti selittää geneettisillä tekijöillä, mutta luultavasti myös kulttuurisilla tekijöillä, ennen kaikkea ruokavaliolla.

Prof. Jean-Hilaire Saurat
Geneven yliopisto, entinen pääjohtaja ILDS (International League of Dermatological Societies)

Merkittävä vaikutus elämänlaatuun…

Aknesta kärsivät ihmiset kertovat olevansa väsyneitä (50 %) ja monilla on myös univaikeuksia (41 %). Ihosairautensa vuoksi he ovat myös taipuvaisempia vähentämään kulutustaan (44 %), tai ovat joutuneet luopumaan rakkaista harrastuksistaan (27 %) tai muuttamaan suunnitelmiaan (31 %).

EADV:ssa lokakuussa 2023 esitetyssä tiedonannossa korostettiin univaikeuksien osalta, että kutina on yksi ensimmäisistä aknea sairastavien mainitsemista oireista ihon polttelun ja pistelyn sekä ihokivun jälkeen.

…ja merkittävää stigmatisointia

Aknesta kärsivistä 31 % kertoi kokeneensa syrjintää tai ulkopuolelle jäämistä, että muut ihmiset välttelivät koskettamasta heitä (27 %) tai lähestymästä heitä (26 %).

Tammikuussa 2024 JEADV:ssä julkaistussa tutkimuksessa ”Patients' testimonies, feelings, complaints and emotional experiences with dermatoses on open social media: The French infodemiologic patient's free speech study” osoitettiin sosiaalisessa mediassa julkaistuja kirjoituksia analysoimalla, että ulkoisesti näkyvää ihotautia sairastavat olivat usein kokeneet stigmatisointia ja syrjintää. Aknea sairastavien ihmisten omakuva on huonompi kuin muissa ihosairauksissa (ekseema, psoriaasi, vitiligo ja ruusufinni), koska jatkuva näppylöiden ja finnien ilmaantuminen ja niiden ennaltaehkäisy on psykologisesti kuormittavaa.

Eräs toinen tutkimus heikentyneen omakuvan esiintyvyydestä ja riskitekijöistä kasvo-, iho- tai hiussairauksista kärsivillä osoitti, että aknea sairastavien ihmisten syrjäytymisen ja stigmatisaation pelko voi vaikuttaa merkittävästi fyysiseen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin, sillä se vaikuttaa usein heidän sosiaaliseen ja ammatilliseen elämäänsä.

ALL-hanke on suurin kansainvälinen ihotautitietokanta

Vuoden 2022 lopussa EMMA-yhtiön avustuksella käynnistetyn ALL-tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa kaikista ihotyypeistä (ALL Skins), kaikista ihosairauksista (ALL Dermatoses) ja kaikista värityypeistä (ALL Colors) ja näin koota yhteen suurin kansainvälinen yksityinen tietokanta. Tutkimuksen 65 kysymykseen vastasi yhteensä 50 552 aikuista henkilöä 20 eri maasta (jotka vastaavat yli 50 % maailman väestöstä) kaikista maanosista.

Useampi kuin joka kolmas vastaaja kärsii jostain ihosairaudesta, mutta terveys- ja ennaltaehkäisypolitiikoissa ihosairauksia ei pidetä prioriteettina kansanterveyden kannalta. ALL- tutkimuksen tavoitteena on tarjota maailmanlaajuinen selvitys tärkeimpien ihosairauksien esiintyvyydestä ja niiden seurauksista kaikkien sidosryhmien tietoisuuden lisäämiseksi. Ihotautipotilaat tarvitsevat enemmän tukea, ja lisäksi on ensiarvoisen tärkeää saada viranomaiset antamaan ihosairauksille suurempi merkitys ennaltaehkäisyohjelmissa. Tutkimuksen pääteemat liittyvät ihosairauksien esiintyvyyteen ja vaikutuksiin, mutta myös ihosairauksia kuten atooppista ihottumaa, psoriaasia, aknea, ruusufinniä tai vitiligoa sairastavien potilaiden hoitoon, tarpeisiin ja arjessa kohtaamiin haasteisiin.

ALL-tietokannan tulosten analysointia jatketaan v. 2023–2027. Tietokannan 3,3 miljoonan yksittäisen tiedon joukosta on mahdollista poimia olennaisimmat tiedot, jotka auttavat ymmärtämään paremmin potilaiden kokemuksia. Tietokanta annetaan ihotautiasiantuntijoiden
lisäksi myös potilasjärjestöjen käyttöön, jotta nämä voivat osaltaan edistää tietoutta ihosairauksista ja antaa tukea potilaille.
 

Tietoa Laboratoires Pierre Fabresta 


Laboratoires Pierre Fabre on ranskalainen lääke- ja ihokosmetiikka-alan yritys, jolla on 40 vuoden kokemus onkologia-alan innovaatioista, kehittämisestä, valmistuksesta ja markkinoinnista. Vuonna 2022 yhtiö investoi lähes 80 % tutkimus- ja tuotekehityskuluistaan onkologiaan keskittyen erityisesti kohdennettuihin hoitoihin. Yhtiön markkinoitavien onkologisten tuotteiden portfolioon sisältyy tuotteita kolorektaali-, rinta- ja keuhkosyövän, melanooman, tiettyjen hematologisten pahanlaatuisten kasvainten sekä aktiinikeratoosin hoitoon.      
 

Vuonna 2022 Laboratoires Pierre Fabren liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa, josta 69 % tuli kansainvälisestä toiminnasta 120 maassa. Yhtiö on perustamisestaan lähtien toiminut Etelä-Ranskan Oksitanian alueella ja valmistanut yli 90 % tuotteistaan Ranskassa työllistäen maailmanlaajuisesti lähes 10 000 henkilöä. Yhtiön omistaa vuodesta 1999 lähtien asetuksella yleishyödylliseksi tunnustettu Fondation Pierre Fabre -säätiö 86 %:n osuudella sekä työntekijät kansainvälisen osakeomistusohjelman kautta.       
 

Vuonna 2022 Ranskan riippumaton sertifiointielin AFNOR arvioi Laboratoires Pierre Fabren CSR-lähestymistavan Engagé RSE -merkinnällä esimerkinomaiselle tasolle (kestävän kehityksen ISO 26000 -standardi). 

Lisätietoa Laboratoires Pierre Fabresta: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

 

Lähteet:

  1. https://www.jaad.org/article/S0190-9622(24)00002-1/pdf
  2. Itä-Aasia: Kiina, Etelä-Korea, Japani.

Yhteystiedot

Anne Kerveillant

anne.kerveillant@pierre-fabre.com

06 20 88 54 57

 

Inspiraation lähteenämme ovat asiakkaamme ja potilaamme. Pidämme huolta elämästä kehittämällä innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja kaikille terveydestä kauneuteen.