Visiomme monimuotoisuuteen ja osallisuuteen

diversité et inclusion Pierre Fabre
”Uskomme monimuotoisuuteen ja haluamme edistää sitä. Olemme sitoutuneet edistämään ihmisten henkilökohtaista kehitystä, suoriutumista ja menestymistä heidän alkuperästään, uskomuksistaan tai elämäntavoistaan riippumatta, jotta kaikki saavat mahdollisuuden onnistua keskinäisen kunnioituksen ja välittämisen ilmapiirissä. ”

Arvomme

Pierre Fabrella monimuotoisuus ja osallisuus pohjautuvat yhtiömme perustajan humanistisiin arvoihin ja siihen, että kuulumme yleishyödylliseksi tunnustettuun säätiöön;

 

  • Pierre Fabre rakensi yhtiönsä arvojen, kuten rehellisyyden, vastuullisuuden sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamisen varaan. Hänen näkemyksensä yrityksestä oli syvästi humanistinen: ”Konsernimme tärkein voimavara ovat kaikki ne naiset ja miehet, joista konsernimme muodostuu”, hän tapasi sanoa. Suurin osa työntekijöistämme on yhtiön osakkeenomistajia, ja muodostamme yhdessä yhteisön, jonka toiminnan tavoitteena on ”ihmisten hyvinvointi kokonaisvaltaisesti ja monimuotoisesti”.
  • Pierre Fabre testamenttasi yrityksensä perustamalleen säätiölle, joka tunnustettiin yleishyödylliseksi vuonna 1999. Pierre Fabre -säätiö toimii Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-idässä, missä se tukee merkittäviä kansanterveys- ja terveysalan ammattilaisten koulutusohjelmia. Yleishyödyllisen tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö huolehtii siitä, että sen omistama konserni noudattaa esimerkillistä eettistä käyttäytymistä erityisesti etnisen monimuotoisuuden suhteen. 

Haasteemme

Meille haasteet ovat suorituskykymme ja olemassaolomme ehdoton edellytys 

 

”Aina, kun pidämme huolta yhdestä ihmisestä, teemme maailmasta paremman paikan”. Tämä lause kiteyttää Pierre Fabre -konsernin perusajatuksen ja kuvastaa sitä, miten yhtiö arvostaa ja kunnioittaa jokaista ihmistä.             

 

Me Pierre Fabrella olemme vakuuttuneita siitä, että ihmisten monimuotoisuus, identiteettien moninaisuus ja erilaisuuden huomioiminen ovat synergian, innovaation ja luovuuden peruslähteitä.  

 

Monimuotoisuuden ja osallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun haluamme puhutella potilaita ja kuluttajia yksilöllisesti ympäri maailman, sillä heidän tarpeitaan muokkaa niin geneettinen monimuotoisuus kuin kulttuuriperintökin. Yhtiömme tutkijoiden, insinöörien, lääkärien, farmaseuttien, markkinointihenkilöiden ja työntekijöiden monimuotoisuus auttaa meitä jatkossakin vastaamaan yhä yksilöllisempien tuotteiden kysyntään. 

Sitoumuksemme

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat työntekijöidemme menestyksen, sosiaalisen tasapainon ja täydentävyyden peruslähde. Tutustu sitoumuksiimme ja joihinkin konsernin maailmanlaajuisiin aloitteisiin.

  • Pierre Fabre -konserni varmistaa, että jokainen työntekijä voi menestyä työssään ilman minkäänlaista syrjintää sukupuolen, uskonnon, alkuperän, poliittisen suuntautumisen, seksuaalisen suuntautumisen, ulkonäön, terveydentilan tai vamman vuoksi.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

Kansainvälisesti: Sharing for Caring -palkinto

Joka vuosi tytäryhtiömme järjestävät toimintaa ja vaihtavat parhaita käytäntöjään monimuotoisuuden ja osallisuuden hyväksi.

  • Pierre Fabre -konserni haluaa varmistaa, että mitkään syrjivät kriteerit eivät pääse vaikuttamaan työntekijöiden rekrytointiin, ylenemiseen ja liikkuvuuteen, palkitsemiseen, ammatilliseen kehitykseen tai työehtoihin.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Kanada: Rekrytointiopas

Kanadassa rekrytoijilla ja johtajilla on käytössään tarkistuslistan muodossa oleva rekrytointiopas, jotta rekrytoinnin aikana vältetään kaikenlainen syrjintä 

 

  • Pierre Fabre -konserni edistää monimuotoisuutta tiimeissään erityisillä tiedotus- ja koulutusohjelmilla.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brasilia: Monimuotoisuutta ja osallisuutta koskeva koulutus

Brasiliassa työntekijöillemme on tarjolla monimuotoisuutta ja osallisuutta koskeva koulutus- ja tiedotusohjelma.

  • Pierre Fabre -konserni edistää osallistavaa johtamista sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. 
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Ranska: Työntekijöiden osallistaminen

Ranskassa Euroopan vammaisten työllistämisviikon aikana marraskuussa 2021, yli 1 600 työntekijälle järjestettiin aiheeseen liittyvää tiedotusta työpajojen, digitaalisten tapahtumien ja DuoDays-tapahtumien avulla.

(P)

  • Pierre Fabre -konserni edistää vuoropuhelua sidosryhmien kanssa parantaakseen jatkuvasti monimuotoisuus- ja osallistamiskäytäntöjään sekä tukee ohjelmia ja aloitteita, jotka edistävät monimuotoisuutta työpaikalla.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hongkong: Heikoimmassa asemassa olevien nuorten mentorointi

Hongkongissa työntekijämme toimivat yhteistyössä JA Worldwiden kanssa heikoimmassa asemassa olevien nuorten rinnalla mentoroinnin kautta. 

  • Pierre Fabre kieltää yhtiön sisällä kaikenlaisen toiminnan tai käyttäytymisen, joka on vastoin sen eettisessä peruskirjassa määriteltyjä monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevia periaatteita ja sääntöjä. 
code of ethics_EN

Eettinen peruskirja

Eettisen peruskirjan lisäksi on otettu käyttöön ilmoitusjärjestelmä, jonka kautta voidaan ilmoittaa konsernin etiikan vastaisesta käytöksestä mahdollisimman nopeasti. 

 

Inspiraation lähteenämme ovat asiakkaamme ja potilaamme. Pidämme huolta elämästä kehittämällä innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja kaikille terveydestä kauneuteen.