Juridisk meddelelse

 

Redaktør

Pierre Fabre S.A

Optaget som fransk aktieselskab med en registreret aktiekapital på 272 416 657,50  euro

Registreret i Handels- og Selskabsregistret (RCS) i Paris under nummer B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

FRANKRIGTlf.: +33 (0)5 63.62.38.50

Redaktionschef

Marc Alias

Webmaster

Kontakt webmasteren ved at klikke HER

Host

OVH,

SAS med en kapital på 10.069.020 Euro, registreret på 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrig,

under nummeret 537 407 926 sise 2,

med hovedkontor beliggende på 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Frankrig

 

Nærværende almindelige betingelser fastlægger betingelserne for anvendelse af Pierre Fabre Groups websted, som brugerne anses for stiltiende at have accepteret ved at besøge webstedet. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, beder vi dig om at forlade webstedet med det samme. Hvis du juridisk set er mindreårig i det land, du bor i, forpligter du dig til kun at besøge dette websted i nærværelse af dine forældre eller en vejleder, der forudgående skal have accepteret nærværende betingelser. Disse betingelser kan ændres når som helst uden forudgående varsel.

 

Webstedets formål

Dette websted er oprettet for at give informationer om vores virksomhed, især vores organisationsstruktur, forskningsaktiviteter, personalepolitik, faciliteter, reklamer og historie. Indholdet af Pierre Fabre Groups websted skal ikke anses for at have kontraktmæssig værdi.

Public communication in regard of drugs is subject to specific regulation; the information provided on this site may not be construed as offering a medical opinion or considered as a substitute for consultation with a health professional.

Ligeledes må informationerne på dette websted ikke fortolkes som anbefalinger til at bruge lægemidler uden vejledning fra en læge.

 

Garanti

Pierre Fabre Group forpligter sig til at sikre, at indholdet af dette websted er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Koncernen forpligter sig især til ikke at distribuere indhold, der er i strid med tredjeparts rettigheder, som at være af voldelig, pornografisk eller ærekrænkende karakter og ikke at distribuere indhold, der er ulovligt, herunder især racistisk, fremmedhadsk, pædofilsk eller på anden måde krænker menneskers værdighed.

However, Pierre Fabre Group does not guarantee that the information contained on this site is accurate, up to date or complete.

 

Ansvar

  Pierre Fabre Group kan ikke drages til ansvar for:

skader, der direkte eller indirekte skyldes læsning på dette websted eller brug af informationer, der er tilgængelige på webstedet;

direkte eller indirekte skader som følge af brugen af webstedet og især eventuelle skadelige driftsmæssige, økonomiske eller handelsmæssige følgevirkninger eller tab af programmer eller data i informationssystemer, også selvom Pierre Fabre Group måtte have forudgående informationer om risiko for sådanne skader.

Pierre Fabre Group påtager sig intet ansvar i forbindelse med links til andre sider, idet disse kun er til informationsformål. Ethvert link fra dette websted til et andet websted anses for at følges på brugerens eget ansvar. Pierre Fabre Group påtager sig ikke ansvaret for oplysninger, der er tilgængelige på andre websteder og påtager sig intet ansvar i forhold til deres indhold.

Pierre Fabre Group may not be held responsible for any hyperlinks that lead to this site. Hvis en tredjepart ønsker at oprette et hyperlink til dette websted eller til en af siderne på dette websted, kræver det forudgående samtykke fra "Laboratoires Pierre Fabre”.

Pierre Fabre Group reserves the right to demand the removal of any such link.

Pierre Fabre Group forbeholder sig retten til, hvis det anses for nødvendigt, at ændre eller midlertidigt eller permanent suspendere, hele eller dele af dette websted uden forudgående varsel eller erstatning af nogen som helst art. Pierre Fabre Group kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for brugeren eller over for enhver tredjepart for ændringer, afbrydelser eller suspension af dette websted.

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle billeder og tekster, der er tilgængelige på webstedet, og de nævnte produkt- eller brandnavne, er Pierre Fabre Groups eller et af datterselskabernes eksklusive ejendom eller ejes af dem under licens.

Oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, må kun downloades, udsendes eller udskrives til privat brug, det vil sige til ikke-kommercielle formål, uden at der foretages ændringer i erklæringer vedrørende intellektuel ejendomsret og med pligt til at gengive følgende erklæring på alle kopier: ”Dette dokument er hentet på Pierre Fabre Groups websted (http://www.pierre-fabre.com/da). Alle rettigheder til reproduktion forbeholdes”.

Using information from the website in any other manner than that indicated above is prohibited without the prior written authorization of Pierre Fabre Group.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Vi indsamler ingen personoplysninger uden din viden. Pierre Fabre Group kan undertiden indsamle anonyme data, såsom data om søgninger, der udføres. Disse data anvendes kun til statistiske formål.

However, you may sometimes be asked to communicate personal information. Sådanne oplysninger overføres ikke til tredjeparter uden din forudgående tilladelse.

As provided for in the French statute of January 6, 1978 concerning information technology and data protection, you also have the right to access, modify, rectify and delete data concerning you by contacting the editor of the site.

Da internettet er et åbent netværk, kan Pierre Fabre Group ikke garantere, at disse data ikke videresendes af en tredjepart. 

 

Gældende lov og jurisdiktion

Nærværende almindelige betingelser er underlagt fransk lov. Hvis en mindelig aftale ikke kan opnås, har de franske domstole kompetence til at afgøre enhver tvist i forbindelse med manglende overholdelse af nærværende vilkår.

 

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.