Vores ledelsesform

Medarbejderaktieordningens kontrolorganer

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation er koncernens hovedaktionær. Da fonden først og fremmest er dedikeret til sin opgave af almen interesse, uddelegerer den tilsyn med koncernledelse til sit datterselskab, Pierre Fabre Participations.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, formand for Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Denne ledende virksomhed skal godkende koncernstrategi, udnævne ledelsen og sikre, at opgaven om kontinuitet, som Mr. Pierre Fabre fastlagde, bliver fulgt:

 • Sikre, at koncernen forbliver uafhængig
 • Bevare begge aktivitetsområder (lægemidler og dermokosmetik)
 • Investere massivt i forskning og udvikling
 • Prioritere langsigtede mål højere end kortsigtede økonomiske resultater
 • Opretholde koncernens fodaftryk i hjemegnen og dens kultur - samt ophøje virksomhedens sociale ansvar
 • Gøre det muligt for Pierre Fabre Foundation at forfølge sine mål gennem en passende dividendeudbetalingspolitik
Image
graphique gouvernance en

Driftsselskaber

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. er koncernens holdingselskab. Det fastlægger koncernens overordnede strategi, konsoliderer og koordinerer vores aktiviteter og er vært for delte tjenester og supportfunktioner. Pierre Fabre Pharmaceuticals og Pierre Fabre Dermo-Cosmetics er Pierre Fabre S.A.s største datterselskaber og ansvarlige for henholdsvis de farmaceutiske og dermokosmetiske aktiviteter.

Pierre Fabre SAs bestyrelse

Formand (ikke-udøvende): Roch DOLIVEUX.

Næstformand (ikke-udøvende): Pierre-Yves REVOL.

Bestyrelsesmedlemmer: Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Agathe AMARA og Bertrand BOTREL

Repræsentanter for medarbejdere og medarbejderaktieprogrammet: Agathe AMARA-COLOMBIE, Jean-François COURET og Bertrand BOTREL.

Pierre Fabres bestyrelse har nedsat tre udvalg:

 • Revisionsudvalget hvor Dominique BAZY er formand
  Udvalgets primære opgaver er at revidere regnskaberne og overvåge anliggender vedrørende generering og kontrol af regnskabsmæssige og økonomiske oplysninger. Revisionsudvalget er også ansvarlig for at kontrollere effektiviteten af koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer. Det har følgende medlemmer: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE og Pierre-Yves REVOL.
 • Nominerings- og aflønningsudvalget, hvor Jean-Jacques BERTRAND er formand
  Udvalget hjælper bestyrelsen med at vælge medlemmer og virksomhedsledere og giver forslag til aflønning.
  Det har følgende medlemmer: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU og Pierre-Yves REVOL.
 • Strategisk udvalg med Roch DOLIVEUX som formand
  Formålet med dette udvalg er at komme med udtalelser om koncernens vigtigste strategiske valg, især med hensyn til forskning og udvikling, og om dens forretningsudviklingspolitik, som ledelsen foreslår bestyrelsen.
  Det har følgende medlemmer: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL og Eduardo SANCHIZ.
Image
Comité de direction pierre fabre avril 2023

Koncernens direktion

Eric DUCOURNAU er koncernens administrerende direktør. Direktionen har følgende medlemmer:

 • Frédéric ENNABLI (direktør, afdeling for dermokosmetik og personlig pleje)
 • Jean-Luc LOWINSKI (direktør, afdeling for medicinsk pleje)
 • Giuseppe Mele (direktør, afdeling for internationale anliggender, eksport og e-Business)
 • Eric GOUY (senior vice-president, administrative, finansielle og juridiske anliggender)
 • Maud VIMEUX (senior vice-president, Human Resources)
 • Vincent Huraux (direktør, afdeling for Operationer)

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.