Inspires par la nature

Vores forpligtelser

Naturen, en kilde til inspiration og udforskning i skønhedens og sundhedens tjeneste, er centrum i vores model. Forskning i naturlige stoffer er grundstenen i en global tilgang kaldet Green Mission Pierre Fabre.

Innovation: opdagelse af
nye nøgleingredienser af naturlig oprindelse

 

Mosaïque de plantes

Vi kombinerer avanceret forskning i planter med ekspertise fra botanikere, agronomer, biologer og farmaceuter, der er stærkt interesserede i planternes fordele. Forskning i naturlige stoffer med terapeutisk eller dermokosmetisk interesse har altid været et stort forskningsområde i vores virksomhed. Akkumulering af data fra mere end 50 års forskning kombineret med et indgående kendskab til planter og termalkildevand har gjort det muligt for os at markedsføre

hundredvis af produkter fremstillet af nøgleingredienser af naturlig oprindelse. Vores vigtigste lægemidler er plantebaserede, blandt andet Permixon med dværgpalme fra Florida og Navelbine fremstillet af Catharanthus roseus (purpurøje). Naturactive er vores ekspertbrand inden for phytoterapi og aromaterapi. Inden for dermokosmetik er vores brands Klorane, A-Derma og René Furterer bygget op om vores planteekspertise, mens de i Eau Thermale Avène utrætteligt undersøger fordelene ved det termalkildevand.

 

18,000

koncernens planteprøver er den største private samling i verden

70

af vores omsætning kommer fra produkter, der indeholder aktive ingredienser fra naturen

40

års forskning der hele tiden afslører nye, positive egenskaber termalkildevand fra Avène

Kernen i vores planteforskning

recherche sur les plantes

I henhold til vores farmaceutiske baggrund og baseret på stringens, videnskab og dokumentation anvender vi kun planter i et produkt, hvis vi kan påvise effektiviteten og forstå virkemekanismen. Vi gennemfører derfor en lang række tests i laboratoriet (farmakologiske test, identifikation af de molekyler, der er ansvarlige for disse aktiviteter, optimering af effektive mængder osv.) for at finde svarene på alle disse spørgsmål. Med disse dyrebare informationer kan vi komme med påstande om vores slutprodukters virkeevne med respekt for vores forbrugere og patienter. Det er også vigtigt i lægemiddelindustrien for at opnå markedsføringstilladelse.

vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène-laboratoriet skal afdække fordelene ved termalkildevandet.

Succesen med vores brand Eau Thermale Avène er stort set baseret på 40 års forskning for at forstå sammensætningen og virkemekanismen for det unikke termiske kildevand. Forskningsarbejdet udføres på Water Laboratory, der ligger i Avène, ved foden af kilden.

Beskyttelse af biodiversitet

Brug af planter med kendte eller endnu ikke opdagede egenskaber med respekt for bæredygtighed og varig beskyttelse af biodiversitet.

helichryse Pierre Fabre

Vi fokuserer mere på dyrkning end på at øge høstudbyttet. Hvis vi ikke kan dyrke den anvendte plante, udarbejder vi en høstplan for at sikre plantens bæredygtighed og respektere dens livscyklus. Under dyrkning er vi omhyggelige med at undgå

brug af fytosanitære behandlinger. Økologisk produktion er den løsning, vi har valgt til forskellige planter, der anvendes i vores koncern.

Se vores bestræbelser på at FREMME biodiversitet

 

97

af de planter, som vores brands anvender, påvirker ikke bæredygtigheden af sorten

35

af vores forsyningskæder er certificeret økologisk

100

af vores leverandører af planter revideres med udgangspunkt i bedste praksis

KBF logo

Siden 1994 har Klorane Botanical Foundations primære opgave været at beskytte truede plantearter. Der udføres en række handlinger for at undgå, at udryddelsestruede planter udryddes, hvor man blandt andet regenererer uddøde arter af gamle frø, beskytter en arts levested eller genplanter en art i et område, hvor den ikke længere vokser.

Respekt for vores partnere

En proces, der respekterer vores partnere, landmænd, høstmænd og leverandører, og bidrager til en bæredygtig udvikling af de regioner, hvor vi henter vores ingredienser og lokalsamfundet

5

fairtrade-certificerede forsyningskæder

grille 1 - insp
10 år

tillidsforhold til 64 % af vores leverandører af planter

Gennem relationer baseret på langt sigt lægger vi særlig vægt på mænd og kvinder, der er tæt på naturen og som kender til, arbejder med og lever i harmoni med naturen.
Vi arbejder med landmænd og plukkere på basis af den faktiske produktionspris og ikke markedsprisen.

Dette system sikrer en anstændig indtægt for landmændene, uanset de udfordringer og risici, der er forbundet med al landbrugsproduktion.
Vi udvikler forsyningskæder med officielle kvalitetspåtegninger: fair trade og økologisk produktion.

 

Vores etiske forsyningskæder

groupe de femmes au Burkina Faso
Etisk sheasmør i Burkina Faso

SOTOKACC, en lille virksomhed i Toussiana (Burkina Faso) blev oprettet i 2004 og forsyner vores brand René Furterer med sheasmør, hvilket ikke kun sikrer en regelmæssig indkomst og social autonomi for de 16 kvindelige ansatte, men også for mere end de 200 kvinder, der dyrker og indsamler nødderne.
Vi har en 5 års leveringsaftale med dette lille firma og den bestilte sheasmør finansieres 100 % på forhånd.

fleurs de moringa
Moringa på Madagaskar

På Madagaskar udfører René Furterer adskillige opgaver. Først og fremmest en økonomisk og miljøvenlig opgave, der yder teknisk støtte til landmændene: udbytteforbedring, etablering af bedste produktionspraksis, afgrødespredning osv. En anden grundlæggende opgave for René Furterer fokuserer på kampen mod underernæring: landmændene uddannes derfor i fordelene ved at dyrke frugttræer og Moringa oleifera og bruge bladene som grøntsager, da de er rige på vitaminer og mineraler.

dattes au Sénégal
Frugt af bito fra Senegal

Til vores leverance af frugt af bitotræer arbejder vi med Baobab Des Saveurs i Thiès, Senegal. For at høste frugten arbejder firmaet med to økonomiske interessegrupper (EIG'er) i Mboumba- og Galoya-regionerne i det nordlige Senegal. De to EIG'er omfatter omkring 100 kvinder, der samler frugten på et opdyrket areal på næsten 100 ha med certificeret økologisk produktion.

Pfaffia Brésil
Pfaffia i Brasilien

Vores brand René Furterer bruger pfaffia eller brasiliansk ginseng i sine plejeserier mod hårtab. Brandet har etableret en dobbelt forpligtelse i Brasilien (socialt og miljømæssigt) i forbindelse med leverancerne. Det er primært en social forpligtelse, da det forpligter til kun at arbejde med små lokale producenter (der hører under Querência de Norte - ASPAG-organisationen) for at forbedre deres levestandard og hjælpe med at stabilisere landdistrikterne. Imidlertid er det også en miljøforpligtelse, idet René Furterer med økologisk dyrkning af pfaffia forpligter sig til ikke at benytte ukontrolleret høst og således er med til at bekæmpe skovrydning og beskytte lokale planteressourcer.

Garanti for kvaliteten af vores nøgleingredienser af naturlig oprindelse

champ de bleuet

At dyrke de planter, vi bruger i vores produkter, er den mest direkte måde at garantere fuld sporbarhed på, og vi kan dyrke ti medicinske og aromatiske planter hvert år på vores 180 ha landbrugsjord.

fournisseur de plante au Brésil

Når vi ikke selv dyrker planterne direkte, kræver vi fuld sporbarhed af planterne. Derfor kontrolleres vores leverandører af planter til farmaceutisk brug mindst hvert 4. år.

usine d'extraction Gaillac

Hver plante og aktiv ingrediens kontrolleres på hvert trin af produktionsprocessen. I vores planteekstraktionsenhed udføres der i gennemsnit 6 kontroller af hver plante, der anvendes i dermokosmetik, og der udføres 20 kontroller af de planter, der anvendes i lægemidler.

paysage d'Avène

For at styre kvaliteten af Avène termiske kildevand har vi indgået en række partnerskaber med lokale aktører for hele vandindvindingsområdet (Haut Languedoc Regional Nationalpark, Regionalt Center for Skovejendom, sammenslutningen til beskyttelse af fuglereservater i Hérault osv.).

champ d'Hélichryse
Økologisk helichrysum til essentielle olier af høj kvalitet

Helichrysum dyrkes af brandet Naturactive i vores egen økologiske produktion og destilleres lige efter høsten ved siden af marken. Fra mark til produkt med fuld sporbarhed

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.