Etiske handlinger

En proaktiv etisk politik til vejledning i vores daglige forhold til vores interessenter

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Vi går aldrig på kompromis med vores produkters kvalitet og sikkerhed. Vi er fuldt overbeviste om, at den etik, der styrer vores forretning, skal være underlagt samme stringens. Som ansvarlig aktør inden for sundhedsvæsenet gør vi alt det, vi kan for at sikre, at vores medarbejders adfærd er eksemplarisk overalt i verden.

Et etisk kodeks baseret på daglig praksis

Pierre Fabre Groups etiske politik koordineres af en Chef for Etik og Compliance, og der blev nedsat et Etisk Komité i 2014.

Grundlaget for vores etiske politik er koncernens Etiske Charter, der blev implementeret i 2015 og er oversat til 18 sprog. Chartret blev udarbejdet for at beskrive de regler, der gælder for alle medarbejdere, for at sikre, at de er i stand til at handle ansvarligt og træffe sunde beslutninger inden for rammerne af deres daglige ansvarsområder og arbejde. Dette charter skal følge gældende lovgivning, men også hjælpe alle medarbejderne med at udøve et korrekt fagligt skøn og udvise passende etisk adfærd for at afspejle vores vision og værdier, da vi konstant stræber efter at opnå en bæredygtig udvikling.

Som medlem af forskellige professionelle organisationer inden for sundhedspleje og skønhed i Frankrig (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA m.m.) og Europa (Cosmetics Europe, EFPIA, m.m.) har vi underskrevet alle deres best practice-chartre. Pierre Fabre Group er også repræsenteret i den Franske Komité for Etik og Overvågning for lægemiddelvirksomheder under College of Industrialists, der har 3 medlemmer. Som sådan deltager vi aktivt i udarbejdelsen af nye henstillinger om ansvarlig praksis.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre Group er kendetegnet ved en stærk kultur, der er formet af grundlæggeren Pierre Fabre, og som altid har været baseret på værdier om stringens, integritet, ansvar, borgersind og respekt for mennesker og miljø.

Pierre-Yves Revol
Formand, Pierre Fabre Group
0

medarbejdere, der har været på kursus i kodekset siden 2015

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

oversættelser af vores etiske kodeks

Image
1 personne devant son ordinateur
0

etiske konsultationer, der anmodes om årligt siden 2015 gennem rapporteringslinjen

Image
salarié au téléphone

Ingen kosmetiske produkter fra Pierre Fabre Dermo Cosmétique, herunder samtlige ingredienser deraf, testes på dyr

Image
no animal testion

I 2004 standsede Pierre Fabre definitivt alle forsøg med dyr i forbindelse med sine kosmetiske hudprodukter og foregreb således Den Europæiske Unions beslutning om at forbyde dyreforsøg i 2013. I og med sikkerhedsevalueringen af sine kosmetiske hudplejeprogrammer er alfa-omega for Pierre Fabre, har koncernen i mere end 20 år udviklet og anvendt alternative metoder til dyremodellen:     

  • Substituerende forsøg på kunstigt rekonstrueret hud udført i vores cellekulturslaboratorium i vores innovationscenter i Toulouse-Oncopole. 
  • Systematisk anvendelse af alternative metoder, som er tilgængelige på toksikologiforskningsmarkedet, i særdeleshed molekylær modellering, toksikologiekspertsystemer og billedteknikker. 
  • Finansielt bidrag til europæiske og franske forskningsprogrammer om udvikling af alternative metoder til dyreforsøg.  

Med støtte fra Europa-Kommissionen har kosmetikvirksomhederne i flere år nu samarbejdet om at gøre et generelt dyreforsøgsforbud gældende i hele verden. I denne forbindelse har Pierre Fabre kunnet understøtte det arbejde, som Cosmetics Europe (forening, som sammenfører verdens største kosmetikvirksomheder) udfører i nærkontakt med de kinesiske myndigheder. Takket være deres arbejde besluttede de kinesiske myndigheder i 2020 at revidere deres regler om import af gængse kosmetiske produkter samt tillade udskiftning af dyreforsøg med alternative metoder. Cosmetics Europe fortsætter i samme spor ved at koordinere sit arbejde med europæiske myndigheder med et ønske om at dyreforsøgsforbuddet spreder sig over hele verden. 

Image
Links for healthcare professionals

Offentliggørelse af betalinger til sundhedsfaglige personer- en absolut prioritet

Som farmaceutisk og dermokosmetisk laboratorium er vi konstant i kontakt med sundhedspersonale fra hele verden, og denne igangværende dialog er vigtig (kliniske forsøg, udvikling af ny receptpligtig medicin og dermokosmetik, videreuddannelse osv.) . Disse relationer er systematisk baseret på et væsentligt begreb: offentliggørelse af betalinger. Hvis du ønsker at vide mere om dette emne, inviterer vi dig til at se denne video.

Supplerende chartre og vejledninger:

Vores etiske politik er blevet beriget med forskellige specifikke guides og chartre for at støtte alle firmaets medarbejdere i forbindelse med deres professionelle behov:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Det er derfor alles ansvar, uanset hvor vi er baseret, og uanset hvad vores job er, at vi altid udviser en adfærd, der afspejler integritet, ansvar og respekt for vores partnere og kolleger.

Pierre-André Poirier
Chef for etik og compliance

Vil du rapportere adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores etiske politik?

Der er oprettet en rapporteringsprocedure for at underrette Koncernens Etiske afdeling direkte om mistænkte brud på Chartrets bestemmelser eller for at opnå hjælp og vejledning om dets indhold og anvendelse. Det er muligt for alle koncernens partnere og medarbejdere. Det er muligt for alle koncernens partnere og medarbejdere.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.