Retningslinjer

  • ETISK CHARTER
    Dokument, der beskriver de regler, som gælder for alle ansatte, for at sikre, at de er i stand til at handle ansvarligt og træffe de rette beslutninger inden for rammerne af deres daglige hverv og arbejde

 

  • INTERNT RAPPORTERINGSSYSTEM
    Der er indført et internt rapporteringssystem, som giver alle koncernmedarbejdere såvel som eksternt og midlertidigt personale mulighed for at informere koncernens topledelse om praksis, der strider mod vores etiske kodeks

 

  • INDKØBSCHARTER
    For et sikre et rentabelt og ansvarligt forhold mellem kunde og leverandør