Retningslinjer

 

 

  • ETISK CHARTER
    Pierre Fabres Etiske Charter forklarer de gældende regler for alle Pierre Fabre koncernens medarbejdere og partnere, således at de kan handle og tage ansvarlige beslutninger inden for rammerne af den stilling, de beklæder. Ud over blot at overholde loven skal dette Charter således hjælpe den enkelte medarbejder med at forholde sig til situationer og tillægge sig en passende og forventet etisk adfærd, som genspejler vores vision og værdier og indgår i en kontinuerlig bestræbelse på varig udvikling.

 

 

  • INDKØBSCHARTER
    For et sikre et rentabelt og ansvarligt forhold mellem kunde og leverandør

 

  • NERLYNX
    Denne hjemmeside deler promoverende oplysninger om NERLYNX og miljøet omkring tidlig brystkræft HER2+/HR+ med sundhedsfaglige og hjælper dem med at ordinere og støtte deres patienter behandlet med NERLYNX bedst muligt.

 

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.