Politik om beskyttelse af personoplysninger og cookies

Tak, fordi du besøger vores websted. At sikre databeskyttelse og datasikkerhed for vores kunder og brugere er en høj prioritet for os hos Pierre Fabre. 

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvilke data der indsamles, når du besøger og bruger vores websted, og hvordan de behandles.Hvem er vi?

Dette websted (www.pierre-fabre.com) drives af Pierre Fabre S.A, 12, avenue Hoche 75008 Paris (i det følgende benævnt "Pierre Fabre", "vi", "vores", "os"), som er dataansvarlig for alle personoplysninger, der måtte indhentes fra dig på webstedet til nedenfor beskrevne formål. 
Vi opfordrer dig til at læse denne politik om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt for at kende betingelserne for vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Bemærk, at den til enhver tid kan opdateres af Pierre Fabre. Datoen for den seneste revision vises på denne side. Vi foreslår, at du regelmæssigt tjekker det.

  

Oplysninger, vi indsamler om dig 

Alt efter hvilke tjenester der leveres af vores websted, som du bruger, dine valg og konfigurationen af din terminal (især med hensyn til cookies og andre trackere) indsamles især følgende personoplysninger om dig (dine "personoplysninger"), der behandles af Pierre Fabre:

Ved brug af vores websted kan du også frivilligt afgive personoplysninger som fx efternavn, fornavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, dine præferencer og interesser samt alle personoplysninger, der kræves for at vi kan behandle en henvendelse eller klage. Når du besøger vores websted, indsamler vores server automatisk visse browser- eller enhedsgenererede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til dit domæne, din IP-adresse, dato, tid og varighed af dit besøg, browsertype, operativsystem og antal besøgte sider.

Vi kan også indhente personoplysninger om dig fra tredjeparter, dvs. angive tredjepartskilder inklusive offentligt tilgængelige kilder.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Følgende oversigt viser formålet med at anvende dine personoplysninger, og hvorfor vi er nødt til at behandle dem.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne

tilbyde dig alle de tjenester eller produkter, du anmoder om gennemføre dine indkøbsordrer (udførelse af en kontrakt)
besvare dine spørgsmål, som vi modtager pr. e-mail, kontaktformularer og chats videreføre Pierre Fabres legitime interesser, hvis behandlingen er påkrævet for at kunne drive vores daglige forretningsområder
give dig mulighed for at oprette en personlig side eller en gæstekonto (kundekonto) og således købe vores produkter online gennemføre dine indkøbsordrer (udførelse af en kontrakt)
administrere og levere eventuelle indkøbsordrer, som du måtte afgive online med gældende garantier

gennemføre dine indkøbsordrer (udførelse af en kontrakt)

 

registrere dine produkter online, så du kan få adgang til yderligere tjenester gennemføre dine indkøbsordrer (udførelse af en kontrakt)
yde bedre service - fx så du kan finde den nærmeste butik eller det nærmeste kontaktpunkt videreføre Pierre Fabres legitime interesser for bedre at kunne betjene vores kunder og kundeemner
optimere sikkerheden ved dine online transaktioner for at bekæmpe svindel og betalingsmisbrug videreføre Pierre Fabres legitime interesser for at optimere sikkerheden under kundernes transaktioner på webstedet
administrere og optimere kundeforhold, herunder ved at forbedre vores websted og vores produkter og tjenester generelt videreføre Pierre Fabres legitime interesser for at kunne betjene kunderne bedre
medmindre du gør indsigelse i henhold til afsnittet nedenfor, "Dine rettigheder" og "Cookies", for bedre at forstå dine præferencer ved at analysere din adfærd på vores websted og tilbyde dig produkter eller tjenester i tråd med dine interesser videreføre Pierre Fabres legitime interesser for at kunne betjene kunderne bedre
sende dig informationer om vores tilbud, nyheder og begivenheder (nyhedsbreve, invitationer og andre publikationer) indhente dit udtrykkelige samtykke
udarbejde statistikker videreføre Pierre Fabres legitime interesser, når behandling er påkrævet for at kunne drive vores daglige forretningsområder
underrette de relevante myndigheder om problemer, der måtte opstå under brug af vores produkter overholde vores juridiske forpligtelser

De personoplysninger, der er uundværlige for, at vi kan opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, er markeret med en stjerne på de forskellige sider på webstedet, hvor de indsamles. Hvis du vælger ikke at udfylde disse obligatoriske felter, kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger og/eller give dig de ønskede produkter og tjenester. Andre personoplysninger er helt valgfrie og giver os mulighed for at kende dig bedre og forbedre vores kommunikation og tjenester i overensstemmelse hermed. Yderligere oplysninger om formål og retsgrundlag for specifikke behandlingsscenarier er anført nedenfor.

Offentliggørelse og videregivelse af personoplysninger

Vi er en del af den globale Pierre Fabre Group, og fra tid til anden vil det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores søsterselskaber, når det er nødvendigt til de ovennævnte formål. 

Vi kan også udpege tredjeparts tjenesteudbydere (som vil operere i henhold til vores instruktioner) til at hjælpe os med at levere informationer, produkter eller tjenester til dig, drive og administrere vores virksomhed eller administrere og forbedre vores websted. I sådanne tilfælde kan disse tredjeparter muligvis få adgang til dine personoplysninger. 

Hvis dine personoplysninger sendes uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) til andre virksomheder i Pierre Fabre Group eller tjenesteudbydere, tager vi forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger har samme beskyttelsesniveau, som når de forbliver inden for EØS, herunder ved at indgå dataoverførselsaftaler, bruge EU-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser, som opdateres eller revideres, eller anvende certificeringsordninger som EU - US Privacy Shield eller andre overførselsmekanismer, såfremt det er relevant, bindende forretningsregler eller EU's databeskyttelsesmyndigheders godkendte aftaler. Ved overførsler til andre virksomheder i Pierre Fabre Group uden for EØS har vi indført en intern dataoverførselsaftale for koncernen baseret på EU-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser, der kan opdateres eller revideres, og som beskytter personoplysninger, der overføres mellem Pierre Fabre Groups enheder. 

Du kan indhente oplysninger om den overførselsmekanisme, dine personoplysninger overføres under uden for EØS ved at kontakte  dpofr@pierre-fabre.com

Vi deler eventuelt dine personoplysninger med tredjeparter i forbindelse med et potentielt eller faktisk salg af vores virksomhed eller en del af vores aktiver, eller dem i et tilknyttet selskab, og i så fald kan personoplysninger, som vi har om vores brugere, være et af de overførte aktiver. 

Vi vil også svare på anmodninger om oplysninger, hvor det kræves af lovgivningen, eller når en sådan videregivelse er påkrævet for at beskytte vores rettigheder og/eller i henhold til en retssag, retsafgørelse, anmodning fra en kontrolinstans eller anden juridisk proces, der pålægges os.

 

Elektronisk prospektering

Så vidt det er lovligt, og med forbehold af dit samtykke, hvor det kræves, kan vi kommunikere med dig ved hjælp af elektroniske midler for at fortælle dig om vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af marketingkommunikation, bedes du bruge linket 'afmeld' i vores e-mails eller sende en SMS til STOP-nummeret i vores SMS, eller på anden måde kontakte os direkte, så stopper vi med at sende dig meddelelser

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Som en generel regel opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, der er strengt nødvendigt for at administrere forholdet til dig (for eksempel når du åbner en konto, køber et produkt på vores websted osv.).

Vi opbevarer dog dine personoplysninger til markedsføringsformål i tre år efter den seneste interaktion mellem os, når du ikke er kunde, og så længe vi forbliver i kontakt med dig gennem vores salgsfremmende aktiviteter, når du er kunde, medmindre du gør indsigelse, når du modtager en af vores marketingmeddelelser.

IP-adresser, der er indsamlet til sikkerhedsmæssige formål, gemmes ikke længere end 10 dage.

Endelig må tilslutningslogfiler, der indsamles, med forbehold af dit samtykke, ved hjælp af cookies og andre trackere implementeret på vores websted, opbevares i overensstemmelse med gældende love og regler i et tidsrum, der ikke overstiger tretten (13) måneder. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Cookies" under afsnittet om politik.

We may have to keep your Personal Information in an archive mode beyond the term indicated above to comply with our legal obligations or where required by the applicable statute of limitation, to evidence a right or a contract.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål eller arkivering, der svarer til vores juridiske forpligtelser eller forældelsesbestemmelser, sikrer vi, at de enten slettes helt eller anonymiseres.

 

Eksterne links

Webstedet kan indeholde links til tredjeparts-websteder. Da Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for disse websteders praksis vedrørende personoplysninger, opfordrer vi dig til at læse politikkerne om beskyttelse af personoplysninger på disse tredjeparts-websteder. Denne politik gælder udelukkende personoplysninger, der indsamles på vores websteder eller i løbet af vores forretningsområder.

 

Dine rettigheder

Med forbehold for gældende lovgivning kan du have nogle eller alle følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • få udleveret kopi af dine personoplysninger sammen med oplysninger om, hvordan og på hvilket grundlag disse personoplysninger behandles
   
 • rette unøjagtige personoplysninger (herunder ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger)
   
 • slette dine personoplysninger (under begrænsede omstændigheder, hvor de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet til)
   
 • begrænse behandling af dine personoplysninger, hvis:

- nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides

- behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning af dine personoplysninger

- vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men de er stadig nødvendige for at kunne oprette, udøve eller forsvare et juridisk krav
 

 • de kræves for at kunne anmode om overførsel af dine personoplysninger i maskinlæsbart format til en tredjepart (eller til dig), når vi berettiger vores behandling på grundlag af dit samtykke eller udførelse af en kontrakt med dig
   
 • de kræves for at kunne give generelle eller specifikke instruktioner om, hvordan dine personoplysninger skal behandles og kan bruges efter din død.
   
 • du kan til enhver tid modsætte dig at blive kontaktet telefonisk til direkte markedsføringsformål ved at registrere dig gratis på webstedet: www.bloctel.gouv.fr
   
 • du kan trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage (hvor behandlingen er baseret på dit samtykke)
   
 • du kan gøre indsigelse mod en behandling til markedsføringsformål; 
   
 • du kan få eller se en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, når dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation.
   

Ud over ovenstående rettigheder har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personoplysninger, der er berettiget af Pierre Fabres legitime interesser, herunder profilering (i modsætning til dit samtykke eller til at udføre en kontrakt med dig). Du har også ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering.

You also have the right to lodge a complaint with your local supervisory authority for data protection, for example the ICO in the UK, the CNIL in France or the AEPD in Spain.

For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger. Bemærk, at vi kan anmode om bevis for identitet, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvor det er tilladt i henhold til loven, for eksempel hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller overdreven. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for alle relevante tidsrammer.

 

Cookies

En cookie er en lille fil, der kan placeres på din enheds harddisk eller på en webstedserver. Vi anvender cookies til at indhente nogle af de automatisk indsamlede oplysninger beskrevet ovenfor. Du behøver ikke at acceptere en cookie og kan vælge, hvilke cookies du vil acceptere ved at ændre parametrene i din browser, så den ikke accepterer cookies. Yderligere oplysninger om cookies, herunder hvordan du indstiller din internetbrowser til at afvise cookies eller bedre styre installation af cookies på din enhed, skal du gå til:

Cookie-indstillinger for Internet Explorer 
Cookie-indstillinger for Firefox 
Cookie-indstillinger for Google Chrome 
Cookie-indstillinger for Safari og iOS

De typer cookies, vi anvender

Forskellige typer cookies anvendes til forskellige formål på vores websted, og det er strengt nødvendige cookies, performance cookies, marketingcookies og funktionscookies. Nogle cookies kan leveres af en ekstern tredjepart for at give yderligere funktionalitet til vores websted, og disse er inkluderet nedenfor.

 • Strictly necessary cookies: these are cookies that are essential to fulfil an action requested by you, such as identifying you as being logged in. If you prevent these cookies by adjusting your browser settings we cannot guarantee how our Website will perform during your visit.
 • Performance-cookies: disse cookies anvendes til at forbedre vores websted, for eksempel til analyser, så vi kan se, hvordan webstedet bruges, og hvor vi kan forbedre det. Disse cookies anvendes til at indsamle informationer om, hvordan besøgende bruger vores websted. Oplysningerne indsamles i anonym form og omfatter antal besøgende, hvor de besøgende kommer fra til webstederne og hvilke sider, de har besøgt.
 • Marketing cookies: these cookies are used to deliver adverts relevant to an identified machine or other device (not a named or otherwise identifiable person) which are tailored to interests associated with the website activity tied to that machine or device (e.g., clicked ad banners, visited subpages, search queries asked). Disse cookies anvendes også til at begrænse det antal gange, en bruger ser en annonce, og til at hjælpe med at måle effektiviteten af en reklamekampagne. De kan også huske, at webstedet er blevet besøgt fra en enhed og deler disse oplysninger med marketingorganisationer. Marketing-cookies på vores websted drives af tredjeparter med vores tilladelse. Marketing-cookies bruges til at overvåge, fra hvilken reklamekilde en bruger ledes til vores websted, så vi ved, om det er værd at investere i den bestemte annonceringskilde.
 • Functionality cookies: these cookies enhance the performance and functionality of our Website, often as a result of something you’re doing as a user. For eksempel kan vi personalisere vores indhold til dig eller huske dine præferencer.
 • Third Party Social Plugin Sharing Cookies in Connection with Social Plugins: Integrering af sociale plugins har generelt udbyderens cookies. Disse cookies giver vores brugere mulighed for at dele informationer med det respektive sociale netværk, men tillader også netværksoperatøren at identificere brugeren og gemme oplysninger om brug af webstedet af brugeren i hans/hendes profil. 

Du kan nedenfor se listen over de cookies, vi bruger på vores websted

Håndtering og sletning af cookies

Du kan opdatere installation af cookies, der bruges på webstedet, ved at klikke på dette link link.
 

Beskyttelse af ansøgeres personoplysninger

Læs vores politik om beskyttelse af ansøgeres personoplysninger
 

Opdatering af vores politik om beskyttelse af personoplysninger

Vi kan ændre vores politik om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden for at afspejle ændringer i loven og/eller vores praksis for beskyttelse af personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Vi har en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på følgende adresse: dpofr@pierre-fabre.com

 

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.