Vores vision for diversitet og inklusion

diversité et inclusion Pierre Fabre
"For at imødekomme og fremme diversitet bestræber vi os på at støtte den enkeltes personlige udvikling, performance og trivsel, uanset oprindelse, overbevisning eller livsstil. På den måde giver vi alle mulighed for at opnå succes, samtidig med at vi respekterer og drager omsorg for hinanden. "

Vores værdier

Diversitet og inklusion hos Pierre Fabre har rod i vores stifters humanistiske værdier og i vores tilhørsforhold til en anerkendt almennyttig fond 

 

  • Pierre Fabre opbyggede gruppen på værdierne integritet, ansvarlighed og respekt for mennesker og miljø. Hans vision for virksomheden var dybt humanistisk: "Virksomhedens største værdi er de kvinder og mænd, den består af," sagde han ofte. Størstedelen af medarbejderne er aktionærer i virksomheden, og alle udgør et fællesskab, der er samlet om ét projekt: "at passe på mennesket i sin helhed og i al sin forskellighed".
  • Pierre Fabre testamenterede sin virksomhed til den fond, han havde oprettet, og som har været anerkendt som almennyttig organisation siden 1999. Pierre Fabre-fonden arbejder i Afrika, Sydøstasien og Mellemøsten, hvor vi støtter vigtige folkesundhedsprogrammer og uddannelse af sundhedsprofessionelle. Fondens almennyttige mission kræver eksemplarisk etisk adfærd fra gruppens side, især når det gælder racemæssig og etnisk diversitet. 

Vores indsatser

Indsatser, der ikke kan adskilles fra vores formål, og som er grundlæggende forudsætninger for vores præstationer 

 

"Hver gang vi tager os af én person, gør vi verden til et bedre sted". Med denne sætning opsummerer Pierre Fabre-gruppen sit formål og udtrykker samtidig sin holdning, nemlig at hvert menneske skal respekteres fuldt ud og har en unik værdi.             

 

Hos Pierre Fabre er vi sikre på, at forskellige profiler, mangfoldige identiteter og diversitet i overbevisninger er vigtige kilder til synergi, innovation og kreativitet.  

 

Diversitet og inklusion er i endnu højere grad nødvendig, eftersom vores ambition er at henvende os på en personligt tilpasset måde til patienter og forbrugere i hele verden, hvis behov er formet af både deres genetiske og kulturelle baggrund. Diversiteten blandt vores forskere, ingeniører, læger, farmaceuter, markedsføringsfolk og alle vores medarbejdere giver os mulighed for at klare udfordringen med stigende personlig tilpasning af behandlinger og sundhedspleje på global skala. 

Vores forpligtelser

Diversitet og inklusion er en kilde til medarbejdernes trivsel, sociale ligevægt og muligheder for at supplere hinanden. Se vores forpligtelser og nogle af gruppens initiativer rundt om i verden.

  • Pierre Fabre-gruppen sørger for, at alle medarbejdere trives i deres arbejde uden at blive genstand for diskrimination for hverken køn, race, religion, oprindelse, politiske holdninger, seksuelle orientering, udseende, helbredstilstand eller handicap.

 

Diversité et inclusion Pierre Fabre

Internationalt: Sharing for Caring-prisen

Hvert år udveksler vores filialer deres best practices for at styrke diversiteten og inklusionen.

  • Pierre Fabre-gruppen sikrer sig, at ingen diskriminerende kriterier kan have indflydelse på medarbejdernes rekruttering, forfremmelse og mobilitet, løn, efteruddannelse og arbejdsvilkår.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Canada: Rekrutteringsvejledning

Ansættelsesansvarlige og ledere i Canada har en rekrutteringsvejledning i form af en tjekliste, så de kan undgå diskrimination i ansættelsesforløb. 

 

  • Pierre Fabre-gruppen fremmer diversitet i sine teams via specifikke oplysnings- og uddannelsesprogrammer.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Brasilien: Kurser i diversitet og inklusion

I Brasilien har vores medarbejdere glæde af et program med uddannelse i og øget bevidsthed om diversitet og inklusion.

  • Pierre Fabre-gruppen fremmer en inkluderende ledelse for at få glæde af social sammenhængskraft, trivsel på arbejdspladsen og gode resultater. 
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Frankrig: Øget bevidsthed blandt vores medarbejdere

Under den europæiske uge for ansættelse af personer med handicap i november 2021 arbejdede mere end 1.600 medarbejdere med at øge deres bevidsthed via workshops, digitale animationer og såkaldte "DuoDays".

  • Pierre Fabre-gruppen prioriterer dialogen med interessenter for hele tiden at forbedre vores praksisser vedrørende diversitet og inklusion, og den støtter programmer og initiativer, som fremmer adgang til diversitet i erhvervslivet.
Diversité et inclusion Pierre Fabre

Hongkong: Mentorordning for udsatte unge

I Hongkong har vi et partnerskab med JA Worldwide, hvor vores medarbejdere støtter unge fra udsatte miljøer via mentorordninger. 

  • Pierre Fabre bestræber sig på at skride ind overfor enhver handling eller adfærd i virksomheden, som er imod principperne og reglerne for diversitet og inklusion, som står i det etiske kodeks. 
code of ethics_EN

Etisk kodeks

Ud over det etiske kodeks er der etableret et underretningssystem, så det er muligt hurtigst muligt at indberette adfærd, der er i strid med gruppens etik. 

 

Vi tager vare på livet ved at udtænke og udvikle fornyende løsninger inspireret af forbrugere og patienter og bidrager til et bedre liv for alle, fra sundhed til skønhed.