Etiske handlinger

En proaktiv etisk politik til vejledning i vores daglige forhold til vores interessenter

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Vi går aldrig på kompromis med vores produkters kvalitet og sikkerhed. Vi er fuldt overbeviste om, at den etik, der styrer vores forretning, skal være underlagt samme stringens. Som ansvarlig aktør inden for sundhedsvæsenet gør vi alt det, vi kan for at sikre, at vores medarbejders adfærd er eksemplarisk overalt i verden.

Et etisk kodeks baseret på daglig praksis

Pierre Fabre Groups etiske politik koordineres af en Chef for Etik og Compliance, og der blev nedsat et Etisk Komité i 2014.

Grundlaget for vores etiske politik er koncernens Etiske Charter, der blev implementeret i 2015 og er oversat til 18 sprog. Chartret blev udarbejdet for at beskrive de regler, der gælder for alle medarbejdere, for at sikre, at de er i stand til at handle ansvarligt og træffe sunde beslutninger inden for rammerne af deres daglige ansvarsområder og arbejde. Dette charter skal følge gældende lovgivning, men også hjælpe alle medarbejderne med at udøve et korrekt fagligt skøn og udvise passende etisk adfærd for at afspejle vores vision og værdier, da vi konstant stræber efter at opnå en bæredygtig udvikling.

Som medlem af forskellige professionelle organisationer inden for sundhedspleje og skønhed i Frankrig (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA m.m.) og Europa (Cosmetics Europe, EFPIA, m.m.) har vi underskrevet alle deres best practice-chartre. Pierre Fabre Group er også repræsenteret i den Franske Komité for Etik og Overvågning for lægemiddelvirksomheder under College of Industrialists, der har 3 medlemmer. Som sådan deltager vi aktivt i udarbejdelsen af nye henstillinger om ansvarlig praksis.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

Pierre Fabre Group er kendetegnet ved en stærk kultur, der er formet af grundlæggeren Pierre Fabre, og som altid har været baseret på værdier om stringens, integritet, ansvar, borgersind og respekt for mennesker og miljø.

Pierre-Yves Revol
Formand, Pierre Fabre Group
0

medarbejdere, der har været på kursus i kodekset siden 2015

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

oversættelser af vores etiske kodeks

Image
1 personne devant son ordinateur
0

etiske konsultationer, der anmodes om årligt siden 2015 gennem rapporteringslinjen

Image
salarié au téléphone
Image