Inspires par la nature

Onze engagement

De natuur, een bron van inspiratie en verkenning voor gezondheidszorg en schoonheid, vormt de kern van ons model. Onderzoek op natuurlijke stoffen is de basis van een meer omvattende aanpak die bekend staat als Green Mission Pierre Fabre.

Innovatie: ontdekking van
nieuwe natuurlijke basisingrediënten

 

Mosaïque de plantes

Baanbrekend plantkundig onderzoek, waarin de expertise van plantkundigen, landbouwkundigen, biologen en farmaceuten met een passie voor de voordelen van de plantenwereld, wordt samengebracht. Natuurlijke stoffen met interessante therapeutische of dermocosmetische eigenschappen zijn voor ons bedrijf van oudsher een belangrijk onderzoeksgebied. Door de informatie die we in ruim 50 jaar tijd hebben verzameld te combineren met onze diepgaande kennis van planten en thermaal water,

konden we honderden producten op basis van natuurlijke ingrediënten op de markt brengen. Onze belangrijkste geneesmiddelen hebben een plantaardige basis, zoals Permixon van zegepalm. Ons merk Naturactive is expert op het gebied van fytotherapie en aromatherapie. Onze dermocosmetische merken Klorane, A-Derma en René Furterer zijn opgebouwd rond onze plantkundige kennis. En het merk Eau Thermale Avène ontrafelt steeds verder de geheimen achter de heilzame werking van haar thermaal water.

 

18 000

plantenmonsters telt de collectie van de groep, die daarmee de grootste particuliere collectie ter wereld is

70

van onze omzet komt van producten met werkzame bestanddelen uit de natuur

40

jaar onderzoek om steeds meer geheimen van het thermaal water van Avène te ontrafelen

Een belangrijke rol in ons onderzoek naar planten

recherche sur les plantes

We blijven trouw aan onze farmaceutische achtergrond, waarbij nauwkeurigheid, wetenschap en bewijs het uitgangspunt zijn. We gebruiken een plant alleen in een product als we de werkzaamheid ervan kunnen bewijzen en de werking ervan begrijpen. Om al deze vragen te beantwoorden, doen we in ons laboratorium een hele reeks tests (farmacologische tests, identificatie van de moleculen die verantwoordelijk zijn voor de werking, optimalisatie van effectieve hoeveelheden, etc.). Op grond van deze waardevolle informatie kunnen we gefundeerde uitspraken doen over de werkzaamheid van onze eindproducten, met respect voor onze consumenten en patiënten. Bovendien mogen farmaceutische producten pas op de markt worden gebracht als aan deze voorwaarde is voldaan.

vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène, een laboratorium waar de geheimen van thermaal water worden ontrafeld

Het succes van ons merk Eau Thermale Avène berust grotendeels op 40 jaar onderzoek naar de samenstelling en werking van dit uniek thermaal water. Dit onderzoek vindt plaats in het onderzoekscentrum voor water in Avène, aan de voet van de bron.

Bescherming van de biodiversiteit

Gebruik van planten met bekende of nog onontdekte gunstige eigenschappen, met respect voor duurzaamheid en instandhouding van de biodiversiteit.

helichryse Pierre Fabre

In plaats van steeds meer te oogsten, kiezen we er liever voor om planten zelf te verbouwen. En kunnen we de plant die we nodig hebben niet zelf verbouwen, dan stellen we een oogstplan op dat de soort in stand houdt en rekening houdt met de levenscyclus van de plant.
Bij het verbouwen van planten, vermijden we zorgvuldig

de toepassing van fytosanitaire behandelingen. Talloze planten die de groep gebruikt, worden met biologische landbouw verkregen.

Lees wat we doen voor BEVORDERING van de biodiversiteit

 

97

van de planten die door onze merken worden gebruikt, ondervinden hiervan geen impact op hun duurzaamheid

35

van onze toeleveringsketens is biologisch gecertificeerd

100

van onze plantenleveranciers wordt gecontroleerd op basis van best practices

KBF logo

Sinds 1994 is de belangrijkste missie van onze Klorane Botanical Foundation de bescherming van bedreigde plantensoorten. We nemen allerlei maatregelen om te voorkomen dat bedreigde plantensoorten uitsterven, zoals regeneratie van uitgestorven soorten uit oude zaden, bescherming van het leefgebied van een soort of heraanplanting van een soort in een gebied waar deze niet langer voorkomt.

Respect voor onze partners

Een proces met respect voor onze partners, boeren, oogsters en leveranciers, dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze toeleveringsregio's en de mensen die er wonen

5

Fairtrade-gecertificeerde toeleveringsketens

grille 1 - insp
10 jaar

vertrouwde relaties met 64% van onze plantenleveranciers

We bouwen langetermijnrelaties op, met speciale aandacht voor mannen en vrouwen die dicht bij de natuur staan - mensen met kennis van zaken, die werken en leven in harmonie met de natuur.
Onze samenwerking met boeren en oogsters is gebaseerd op de reële productieprijs, en niet op de marktprijs.

Zo garanderen we een fatsoenlijk inkomen voor de boeren, afgezien van onvoorziene gebeurtenissen en risico's waarmee elke boer nu eenmaal te maken heeft.
We ontwikkelen toeleveringsketens met officiële kwaliteitskeurmerken: Fairtrade en biologische landbouw.

 

Onze ethische toeleveringsketens

groupe de femmes au Burkina Faso
Ethisch verantwoorde karitéboter in Burkina Faso

SOTOKACC, een klein bedrijf dat in 2004 werd opgericht in Toussiana (Burkina Faso), levert karitéboter aan ons merk René Furterer. Zo garandeert het niet alleen een regelmatig inkomen en maatschappelijke zelfstandigheid voor de 16 vrouwen die er werken, maar ook voor meer dan 200 vrouwelijke producenten en notenverzamelaars.
Met dit kleine bedrijf hebben we een 5-jarig leveringscontract afgesloten, waarbij de bestelde karitéboter volledig wordt voorgefinancierd.

fleurs de moringa
Moringa in Madagaskar

In Madagaskar heeft René Furterer meerdere missies. De eerste en belangrijkste missie ligt op het economische en milieubeschermingsvlak. Hiermee wordt technische ondersteuning geboden aan landbouwers: verbetering van opbrengsten, overnemen van de beste productiemethoden, gewasdiversificatie, etc. Een andere belangrijke missie van René Furterer is gericht op de bestrijding van ondervoeding: landbouwers worden bewust gemaakt van de voordelen van de teelt van fruitbomen en Moringa oleifera, waarbij de bladeren kunnen worden gebruikt als groenten, aangezien ze rijk zijn aan vitaminen en mineralen.

dattes au Sénégal
Woestijndadelpalm in Senegal

Onze dadels van de woestijndadelpalm worden geleverd door Baobab Des Saveurs in Thiès in Senegal. Voor de oogst van de dadels werkt dit bedrijf samen met twee economische samenwerkingsverbanden (GIE's) in de noordelijke Senegalese regio's Mboumba en Galoya. Bij deze twee GIE’s zijn zo'n 100 vrouwen aangesloten die de dadels plukken op een biologisch gecertificeerd landbouwareaal van bijna 100 hectare.

Pfaffia Brésil
Pfaffia in Brazilië

Ons merk René Furterer gebruikt pfaffia, of Braziliaanse ginseng, in onze haarverzorgingslijn tegen haaruitval. Deze plant halen we uit Brazilië, waar we op twee vlakken een maatschappelijke bijdrage leveren (sociaal en milieu). In de eerste plaats is onze bijdrage maatschappelijke; we werken uitsluitend met kleine, lokale producenten (aangesloten bij de ASPAG van Querência do Norte) om hun levensstandaard te verbeteren en bij te dragen aan stabilisering van de plattelandsstructuur.  Daarnaast is er ook een milieu-aspect: door pfaffia biologisch te verbouwen, hoeft René Furterer de plant niet uit de natuur te halen, wat weer bijdraagt aan het tegengaan van ontbossing en de bescherming van lokale planten.

Gegarandeerde kwaliteit van onze natuurlijke basisingrediënten

champ de bleuet

Het zelf verbouwen van de planten voor onze producten, is de meest directe manier om volledige traceerbaarheid van onze ingrediënten te garanderen. Op ons 180 hectare tellende landbouwareaal kunnen we jaarlijks meer dan tien soorten medicinale en aromatische planten verbouwen.

fournisseur de plante au Brésil

Als we de planten niet rechtstreeks zelf verbouwen, eisen we volledige traceerbaarheid van de door ons afgenomen partijen planten. Met het oog hierop worden de leveranciers die de planten voor onze geneesmiddelen verbouwen, minstens één keer in de 4 jaar gecontroleerd.

usine d'extraction Gaillac

Elke plant en elk werkzaam bestanddeel wordt in elke fase van het productieproces gecontroleerd. Op onze extractieafdeling worden voor elke plant die in onze dermo-cosmetica wordt gebruikt, gemiddeld 6 controles uitgevoerd. Bij planten die worden gebruikt voor geneesmiddelen zijn dit er 20.

paysage d'Avène

Voor de beheersing van de kwaliteit van ons Avène thermaal water hebben we voor het hele stroomgebied een reeks partnerschappen gesloten met lokale spelers (regionaal nationaal park Haut Languedoc, het Centre Régional de la Propriété Forestière, Vogelbescherming afdeling Hérault, etc.).

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.