Onze handvesten

 • AANKOOPCONTRACT
  Voor een winstgevende en verantwoorde klant-leverancierrelatie.

 

 

 • ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
  De voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop van een natuurlijke of rechtspersoon door de Groep.

 

 • AlGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
  Deze voorwaarden zijn zonder voorbehoud of beperking van toepassing op elke verkoop van goederen of levering van diensten door Pierre Fabre die optreedt als Leverancier aan haar klanten.

 

 

 

 • ETHISCH HANDVEST
  Het ethisch handvest van Pierre Fabre legt de regels uit waaraan elke werknemer en partner van de Pierre Fabre Group zich moet houden, zodat zij in hun dagelijkse functies en activiteiten verantwoord kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen. Daarom moet dit Handvest, naast de loutere naleving van de wet, eenieder helpen onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen en het passende en verwachte ethische gedrag te vertonen, dat onze visie en waarden weerspiegelt in een voortdurende zorg voor duurzame ontwikkeling.

 

 

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.