Ethisch handelen

Een pro-actief ethisch beleid om onze relaties met onze stakeholders dagelijks te sturen

collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Wij doen nooit concessies aan de kwaliteit en veiligheid van onze producten. We zijn er volledig van overtuigd dat de ethiek die ons bedrijf beheerst dezelfde strengheid moet ondergaan. Als verantwoordelijke speler in de gezondheidszorg doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het gedrag van onze medewerkers voorbeeldig is, overal ter wereld.

Een ethische code gebaseerd op de dagelijkse praktijk

Met het Ethisch Handvest wil de Pierre Fabre Group zijn engagement formeel vastleggen en al zijn medewerkers in Frankrijk en in de rest van de wereld verenigen rond zijn waarden.

Daarom moet dit Handvest, naast het louter naleven van de wet, iedereen helpen onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen en het passende en verwachte ethische gedrag te vertonen, dat onze visie en waarden weerspiegelt in een voortdurende zorg voor duurzame ontwikkeling.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Portrait de Pierre-Yves Revol

De Pierre Fabre Group wordt gekenmerkt door een sterke cultuur die door onze stichter, Pierre Fabre, is gesmeed en is altijd gebaseerd geweest op de waarden van strengheid, integriteit, verantwoordelijkheid, burgerschap en respect voor mens en milieu.

Pierre-Yves Revol
Voorzitter, Pierre Fabre Group
14

Compliance Officers verdeeld per regio

2 personnes devant un ordinateur

Een ethische code en een gedragscode vertaald in meer dan

18

talen

1 personne devant son ordinateur
25

trainingen Ethiek & Compliance voor medewerkers ter beschikking

salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermo Cosmétique test geen enkel cosmeticaproduct, noch ingrediënt op dieren.

no animal testion

In 2004 stopte Pierre Fabre definitief met alle dierenproeven voor zijn dermo-cosmetica producten, waardoor de Groep anticipeerde op het verbod dat werd opgelegd door de Europese Unie in 2013. Aangezien de beoordeling van de veiligheid van dermo-cosmetische verzorgingsproducten van essentieel belang is voor Pierre Fabre ontwikkelt en gebruikt de Groep al meer dan 20 jaar alternatieve methodes voor dierenproeven:     

  • Alternatieve test op kunstmatige huid in ons laboratorium voor celcultuur dat is gevestigd in ons innovatiecentrum in Toulouse-Oncopole. 
  • Systematisch gebruik van alternatieve methodes die beschikbaar zijn op de markt van toxicologisch onderzoek, met name molecuulmodellering, expertsystemen op het vlak van toxicologie of beeldvormingstechnieken. 
  • Financiële bijdrage aan Europese en Franse onderzoeksprogramma’s voor de ontwikkeling van alternatieve methodes voor dierenproeven.  

Cosmeticabedrijven mobiliseren zich al enkele jaren om het verbod op dierenproeven te generaliseren over de hele wereld met de steun van de Europese Commissie. Op die manier leverde Pierre Fabre een bijdrage voor de acties die worden gevoerd door Cosmetics Europe (een vereniging die de belangrijkste mondiale cosmeticabedrijven groepeert) bij de Chinese autoriteiten. Dankzij deze inspanningen, heeft China in 2020 beslist om zijn regelgeving voor de import van courante cosmeticaproducten te herzien, waardoor dierenproeven konden worden vervangen door alternatieve methodes. Cosmetics Europe blijft nauw samenwerken met de Europese autoriteiten om het verbod op dierenproeven uit te breiden naar de rest van de wereld. 

Interview de Marianne Bardant, Directrice juridique du Leem

Transparantie van de banden met de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg - een absolute prioriteit

Als farmaceutisch en dermo-cosmetisch laboratorium staan we voortdurend in contact met professionals uit de gezondheidszorg over de hele wereld, en deze voortdurende dialoog is essentieel (klinische proeven, ontwikkeling van nieuwe voorgeschreven geneesmiddelen en dermo-cosmetische producten, opleiding, etc.). Deze betrekkingen zijn systematisch gebaseerd op een essentieel begrip: transparantie van de links. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, nodigen wij u uit om deze video te bekijken.

Aanvullende handvesten en gidsen:

Ons ethisch beleid werd verrijkt met verschillende specifieke gidsen en charters om alle medewerkers van het bedrijf te ondersteunen volgens hun professionele behoeften:

Portrait de Pierre-André Poirier

Het is daarom de verantwoordelijkheid van iedereen, waar we ook gevestigd zijn en wat ons werk ook is, om voortdurend gedrag aan te nemen dat getuigt van integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor onze partners en collega's.

Pierre-André Poirier
Directeur Ethiek en Naleving

Wilt u gedrag melden dat niet in overeenstemming is met ons ethisch beleid?

Er bestaat een meldprocedure om de afdeling Ethiek van de Group rechtstreeks op de hoogte te stellen van vermoede inbreuken op de bepalingen van het Handvest of om hulp en advies in te winnen over de inhoud en de toepassing ervan. Het is toegankelijk voor alle partners en medewerkers van de Group.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.