Ethisch handelen

Een pro-actief ethisch beleid om onze relaties met onze stakeholders dagelijks te sturen

Image
collaborateurs Pierre Fabre en réunion
Wij doen nooit concessies aan de kwaliteit en veiligheid van onze producten. We zijn er volledig van overtuigd dat de ethiek die ons bedrijf beheerst dezelfde strengheid moet ondergaan. Als verantwoordelijke speler in de gezondheidszorg doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het gedrag van onze medewerkers voorbeeldig is, overal ter wereld.

Een ethische code gebaseerd op de dagelijkse praktijk

Het ethisch beleid van de Pierre Fabre Group wordt gecoördineerd door een Directeur Ethiek en Compliance en in 2014 is een Commissie Ethiek opgericht.

De hoeksteen van ons ethisch beleid is het Ethisch Handvest van de Group, dat in 2015 is opgesteld en in 18 talen is vertaald. Dit document is opgesteld om de regels te beschrijven die van toepassing zijn op alle werknemers, om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om verantwoordelijk te handelen en goede beslissingen te nemen in het kader van hun dagelijkse taken en werk. Daarom moet dit Handvest, naast het naleven van de wet, elke werknemer helpen om een goed professioneel oordeel te vellen en het gepaste ethische gedrag aan te nemen, om onze visie en waarden te weerspiegelen, aangezien we voortdurend streven naar duurzame ontwikkeling.

Als lid van verschillende beroepsorganisaties op het gebied van gezondheidszorg en schoonheid in Frankrijk (LEEM, FEBEA, SNITEM, SYNADIET, UDA, enz.) en Europa (Cosmetics Europe, EFPIA, enz.) hebben wij ons aangesloten bij al hun best practices. De Pierre Fabre Group is ook vertegenwoordigd in het Franse Comité voor Ethiek en Waakzaamheid voor Farmaceutische Bedrijven in het kader van het College van Industriëlen, dat bestaat uit 3 leden. Als zodanig nemen we actief deel aan het opstellen van nieuwe aanbevelingen voor verantwoorde praktijken.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

Image
Portrait de Pierre-Yves Revol

De Pierre Fabre Group wordt gekenmerkt door een sterke cultuur die door onze stichter, Pierre Fabre, is gesmeed en is altijd gebaseerd geweest op de waarden van strengheid, integriteit, verantwoordelijkheid, burgerschap en respect voor mens en milieu.

Pierre-Yves Revol
Voorzitter, Pierre Fabre Group
0

medewerkers die sinds 2015 zijn opgeleid op het gebied van de ethische code

Image
2 personnes devant un ordinateur
0

vertalingen van onze ethische code

Image
1 personne devant son ordinateur
0

ethische consultaties aangevraagd per jaar sinds 2015 via de rapportagelijn

Image
salarié au téléphone

Pierre Fabre Dermo Cosmétique test geen enkel cosmeticaproduct, noch ingrediënt op dieren.

Image
no animal testion

In 2004 stopte Pierre Fabre definitief met alle dierenproeven voor zijn dermo-cosmetica producten, waardoor de Groep anticipeerde op het verbod dat werd opgelegd door de Europese Unie in 2013. Aangezien de beoordeling van de veiligheid van dermo-cosmetische verzorgingsproducten van essentieel belang is voor Pierre Fabre ontwikkelt en gebruikt de Groep al meer dan 20 jaar alternatieve methodes voor dierenproeven:     

  • Alternatieve test op kunstmatige huid in ons laboratorium voor celcultuur dat is gevestigd in ons innovatiecentrum in Toulouse-Oncopole. 
  • Systematisch gebruik van alternatieve methodes die beschikbaar zijn op de markt van toxicologisch onderzoek, met name molecuulmodellering, expertsystemen op het vlak van toxicologie of beeldvormingstechnieken. 
  • Financiële bijdrage aan Europese en Franse onderzoeksprogramma’s voor de ontwikkeling van alternatieve methodes voor dierenproeven.  

Cosmeticabedrijven mobiliseren zich al enkele jaren om het verbod op dierenproeven te generaliseren over de hele wereld met de steun van de Europese Commissie. Op die manier leverde Pierre Fabre een bijdrage voor de acties die worden gevoerd door Cosmetics Europe (een vereniging die de belangrijkste mondiale cosmeticabedrijven groepeert) bij de Chinese autoriteiten. Dankzij deze inspanningen, heeft China in 2020 beslist om zijn regelgeving voor de import van courante cosmeticaproducten te herzien, waardoor dierenproeven konden worden vervangen door alternatieve methodes. Cosmetics Europe blijft nauw samenwerken met de Europese autoriteiten om het verbod op dierenproeven uit te breiden naar de rest van de wereld. 

Image
Interview de Marianne Bardant, Directrice juridique du Leem

Transparantie van de banden met de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg - een absolute prioriteit

Als farmaceutisch en dermo-cosmetisch laboratorium staan we voortdurend in contact met professionals uit de gezondheidszorg over de hele wereld, en deze voortdurende dialoog is essentieel (klinische proeven, ontwikkeling van nieuwe voorgeschreven geneesmiddelen en dermo-cosmetische producten, opleiding, etc.). Deze betrekkingen zijn systematisch gebaseerd op een essentieel begrip: transparantie van de links. Om meer te weten te komen over dit onderwerp, nodigen wij u uit om deze video te bekijken.

Aanvullende handvesten en gidsen:

Ons ethisch beleid werd verrijkt met verschillende specifieke gidsen en charters om alle medewerkers van het bedrijf te ondersteunen volgens hun professionele behoeften:

Image
Portrait de Pierre-André Poirier

Het is daarom de verantwoordelijkheid van iedereen, waar we ook gevestigd zijn en wat ons werk ook is, om voortdurend gedrag aan te nemen dat getuigt van integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor onze partners en collega's.

Pierre-André Poirier
Directeur Ethiek en Naleving

Wilt u gedrag melden dat niet in overeenstemming is met ons ethisch beleid?

Er bestaat een meldprocedure om de afdeling Ethiek van de Group rechtstreeks op de hoogte te stellen van vermoede inbreuken op de bepalingen van het Handvest of om hulp en advies in te winnen over de inhoud en de toepassing ervan. Het is toegankelijk voor alle partners en medewerkers van de Group.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.