Ons bedrijfseigendom

Ons bedrijf is grotendeels in handen van een door de overheid erkende stichting van openbaar belang, die uniek is in de wereld.

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

Een unieke aandeelhoudersstructuur

De Pierre Fabre Group is voor het grootste deel in handen van een door de overheid erkende stichting van openbaar belang (via een decreet van 6 april 1999): de Pierre Fabre Foundation. De heer Pierre Fabre had al in 2008 het grootste deel van de aandelen van de onderneming aan de Stichting geschonken. Hij voltooide deze donatie bij zijn overlijden in 2013, waardoor het de enige legataris is geworden.

De Foundation bezit nu 86% van het aandelenkapitaal van Pierre Fabre SA via de controlerende vennootschap Pierre Fabre Participations.

Medewerkers bezitten 9,5% van de resterende aandelen (via een in 2005 opgezette werknemersaandeelhoudersregeling) en de laatste 4,5% zijn eigen aandelen (aandelen in het bezit van de onderneming zelf).

 

 

De Pierre Fabre Foundation

De Pierre Fabre Foundation zet al 20 jaar lang samen met ons netwerk van lokale partners - ziekenhuizen, universiteiten en patiëntenverenigingen - langetermijnprogramma's op om de armste bevolkingsgroepen een betere toegang tot geneesmiddelen op recept en hoogwaardige gezondheidszorg te bieden. Via deze 5 interventiegebieden investeren we ook in internationale belangenbehartiging en onderzoek om uitgebreid op te treden, actie te ondernemen en economische onevenwichtigheden te bestrijden.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 jaar actie - een verbintenis op het terrein

Via getuigenissen van de begunstigden van onze programma's en van onze partners ter plaatse ontdekt u onze missie, prioriteiten en acties in Azië, Afrika en het Midden-Oosten..

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
35

actieve programma's in 21 landen

étudiante en pharmacie

Werknemersaandeelhoudersregeling

De werknemersaandeelhoudersregeling was een van de eigen initiatieven van de heer Pierre Fabre. Hij wilde zijn bedrijf doorgeven aan zijn medewerkers. Hij zocht altijd naar manieren om hen een aandeel in de winst van het bedrijf te geven door het opzetten van werknemersspaarplannen zoals succes- en winstdelingsregelingen.

In 2005 werd de aandeelhoudersregeling van Pierre Fabre onthuld en werd het aandelenkapitaal van de onderneming opengesteld voor het personeel. Elke werknemer kan nu aandeelhouder en mede-eigenaar van het bedrijf zijn.De organisatie van het aandelenkapitaal van Pierre Fabre is uniek en garandeert de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de onderneming:

  • de Pierre Fabre Group is particulier eigendom
  • ons intern netwerk van coördinatoren informeert en ondersteunt de medewerkers
  • onze opleiding in bedrijfseconomie maakt van elke werknemer een geïnformeerde aandeelhouder.

Tot op heden is de werknemersaandeelhoudersregeling beschikbaar in 10 van onze dochterondernemingen.

Een multi-awarded werknemersregeling voor aandeelhouders

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [onderscheiding voor niet-beursgenoteerde ondernemingen]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [Employee Share Ownership Award for Unlisted Companies]
  • Grand Prix de la qualité de l'information et de la formation des actionnaires‐salariés [Award for Quality of Information and Training for Employee Shareholders]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [Award for Association Chairpersons] (jointly awarded to Essilor)

2016

  • Prix Coup de cœur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [speciale jury-onderscheiding voor aandelenregelingen voor werknemers]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [Award for Unlisted Companies]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Als coördinator van de aandeelhoudersregeling ben ik verantwoordelijk voor het doorgeven van de kernboodschappen en het enthousiasme dat inherent is aan dit collectieve project. Vanuit financieel oogpunt is de aandeelhoudersregeling voor werknemers een langetermijnspaarplan, waarvan ik hoop te kunnen profiteren als ik met pensioen ga.

Cristina Lopez
Klorane Hoofd van Productmarketing, Spanje

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.