Ons bedrijfseigendom

Ons bedrijf is grotendeels in handen van een door de overheid erkende stichting van openbaar belang, die uniek is in de wereld.

Image
collaboratrices Pierre Fabre en réunion

Een unieke aandeelhoudersstructuur

De Pierre Fabre Group is voor het grootste deel in handen van een door de overheid erkende stichting van openbaar belang (via een decreet van 6 april 1999): de Pierre Fabre Foundation. De heer Pierre Fabre had al in 2008 het grootste deel van de aandelen van de onderneming aan de Stichting geschonken. Hij voltooide deze donatie bij zijn overlijden in 2013, waardoor het de enige legataris is geworden.

De Foundation bezit nu 86% van het aandelenkapitaal van Pierre Fabre SA via de controlerende vennootschap Pierre Fabre Participations.

Medewerkers bezitten 8,5% van de resterende aandelen (via een in 2005 opgezette werknemersaandeelhoudersregeling) en de laatste 5,5% zijn eigen aandelen (aandelen in het bezit van de onderneming zelf).

 

Image
Een unieke aandeelhoudersstructuur

De Pierre Fabre Foundation

De Pierre Fabre Foundation zet al 20 jaar lang samen met ons netwerk van lokale partners - ziekenhuizen, universiteiten en patiëntenverenigingen - langetermijnprogramma's op om de armste bevolkingsgroepen een betere toegang tot geneesmiddelen op recept en hoogwaardige gezondheidszorg te bieden. Via deze 5 interventiegebieden investeren we ook in internationale belangenbehartiging en onderzoek om uitgebreid op te treden, actie te ondernemen en economische onevenwichtigheden te bestrijden.

Image
Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 jaar actie - een verbintenis op het terrein

Via getuigenissen van de begunstigden van onze programma's en van onze partners ter plaatse ontdekt u onze missie, prioriteiten en acties in Azië, Afrika en het Midden-Oosten..

> 0

actieve programma's in 17 landen

Image
mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
0

gezondheidscentra en ziekenhuizen waarmee de Foundation samenwerkt in Afrika en Azië

Image
mères et enfant dans centres de santé
>0

apothekers uit Afrika en Azië studeren elk jaar af met steun van de Foundation

Image
étudiante en pharmacie