Ons beleid voor duurzame ontwikkeling

Milieuvriendelijk zijn, onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze gemeenschappen ondersteunen, en tegelijkertijd veilige en effectieve producten leveren.

séchage du myrte
Sinds de oprichting van de Groep hebben we het belang van zowel de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van ondernemingen (MVO) als van duurzame ontwikkeling in het middelpunt van ons ontwikkelingsmodel geplaatst. De aanpak van de Green Mission Pierre Fabre weerspiegelt ons milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord engagement voor duurzame innovatie die zowel de natuur als de mensen ten goede komt. 

Wij zijn er sterk van overtuigd dat ons economisch model, dat onafhankelijkheid, een langetermijnvisie, winstgevende groei en een verantwoorde aanpak combineert, waarde creëert voor iedereen en in overeenstemming is met onze bijdrage aan een algemeen verbeterd welzijn.

Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, houdt Pierre Fabre Group rekening met de sociale en milieu-impact van de activiteiten van het bedrijf, zodat we rekening houden met duurzame ontwikkeling in elke fase van de levenscyclus van het product - van de velden die gebruikt worden voor de groei van onze belangrijkste ingrediënten tot aan uw badkamer. 

Sinds 2012 heeft de Pierre Fabre Group zich geëngageerd voor een evaluatie- en certificeringsproces voor ons MVO-beleid volgens de principes van de internationale normen (ISO 26000), en kreeg in 2015 de AFAQ 26000-certificering, die de voorbeeldige score opleverde.

De afdeling Green Mission Pierre Fabre leidt de cross-functionele aanpak die zowel MVO als duurzame ontwikkeling omvat, waarbij expertisecentra zoals agronomie, botanische expertise, de inkoop en ontwikkeling van innovatieve plantaardige actieve ingrediënten, milieu- en biologische certificeringsprocessen en ecodesign worden geïntegreerd. Deze aanpak is georganiseerd in vijf pijlers:

•    de natuur als bron van innovatie,

•    ethisch verantwoord inkopen,

•    een lokale aanwezigheid over de hele wereld,

•    lage milieubelasting,

•    de betekenis van onze acties en het respect voor mensen.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

De afdeling Duurzame Ontwikkeling coördineert en integreert het MVO-proces van de Pierre Fabre Group op alle bedrijfsniveaus. Zij wordt bijgestaan door een CSR-stuurcomité en keurt de strategie en de doelstellingen van het Directiecomité goed.

0

van de 2 producten die tegen 2023 eco-ontworpen zijn en 100% van de nieuwe producten die vanaf 2019 eco-ontworpen zijn

bresil pfaffia
0

sociale en ecologische betrokkenheid in verband met elk nieuw strategisch product

Pierre Fabre employees running for CSR action
0

sociale en milieuacties die elk jaar aan alle werknemers worden voorgesteld

Cupuacu in Brazil

Onze bijdrage aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

logo onu

De acties van de Group en de Pierre Fabre Foundation dragen bij tot de verwezenlijking van 16 van de 17 doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling. De twee doelstellingen waarop de Group de meeste invloed heeft, zijn de nummers 8 en 12, respectievelijk 'fatsoenlijk werk en economische groei' en 'verantwoorde consumptie en productie'.

Onze CER-certificering en awards

  Onze ingrediëntenproductie en toeleveringsketens
LOGO FAIR FOR LIFE

De Fair For Life-norm is van toepassing op producten die worden verhandeld tussen zuidelijke en noordelijke landen. Drie toeleveringsketens van de Pierre Fabre Group zijn betrokken bij het fairtradeproces: ethische karitéboter uit Burkina Faso (René Furterer), woestijnpalm uit Senegal (Klorane), pffafia uit Brazilië (René Furterer) en moringa uit Madagaskar (René Furterer).

LOGO HVE
Meer dan 180 ha biologische landbouwgrond van Pierre Fabre wordt beheerd door een bedrijf dat gecertificeerd is als een bedrijf met een hoge milieuwaarde.
LOGO ERI 360

Het ERI 360° (Eco-Responsible Ingredient) label heeft als doel het niveau van eco-verantwoordelijkheid van cosmetische ingrediënten te definiëren aan de hand van een analysetabel op basis van 100 SMART-indicatoren.

 

  Onze organisatie
LOGO ISO 9001

    

De ISO 9001-certificering is een strenge norm waar de Pierre Fabre Group zich aan committeert, wat bewijst dat onze organisatie een klantencultuur heeft opgebouwd en innovatie bevordert.

LOGO OHSAS 18001
Onze industriële vestigingen van Gaillac zijn gecertificeerd volgens de internationale standaard OHSAS 18001, die het gebruik van een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem (OHSMS) erkent.
LOGO AFAQ
Wij zijn ISO 14001-gecertificeerd voor het milieumanagement van onze farmaceutische productie-eenheid in Pau en voor vier fabrieken: Gaillac, Avène, Virrey del Pino (Argentinië) en Palézieux (Zwitserland).

 

LOGO EFQM
Om zijn prestaties te beoordelen en zijn engagement voor duurzame uitmuntendheid aan te tonen, heeft Botanical Expertise Pierre Fabre (BEPF) besloten gebruik te maken van het evaluatiemodel van de EFQM (European Foundation for Quality Management), in Frankrijk vertegenwoordigd door AFNOR.
  Onze gebouwen en tuinen
LOGO HQE
De HQE Green Building-certificering die aan vijf vestigingen van Pierre Fabre is toegekend, heeft betrekking op het verminderen van de impact van een gebouw op het milieu en op het optimaliseren van de leefomstandigheden voor het comfort en de veiligheid van de gebruikers.
REFUGES LPO
De Refuge LPO-norm (vogelbeschermingsgebied) belichaamt de betrokkenheid en de aanpak van de Pierre Fabre Group voor ons beleid inzake duurzame ontwikkeling en stelt ons in staat om een actief proces op gang te brengen om de biodiversiteit te beschermen. Het gaat om twee locaties: de locatie van Avène voor Eau Thermale Avène en de locatie van Puylaurens voor A-DERMA.
LOGO AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Meer dan 180 hectare landbouwgrond van de dochteronderneming van Pierre Fabre in Madagaskar en het Ranopiso Arboretum hebben het Ecocert-certificaat voor 'biologische landbouw'.

 

Beperking van onze ecologische voetafdruk

Vidéo Green Native Expression Pierre Fabre

1. Vermijden van het gebruik van oplosmiddelen

De experts in de groene chemie van Pierre Fabre maken gebruik van milieuvriendelijke technologieën voor de extractie van actieve bestanddelen. In 2019, na 8 jaar onderzoek, vernieuwt en ontwikkelt de Group een extractietechnologie om het gebruik van oplosmiddelen te vermijden: Green Native Expression.

 

 

2. Vermindering van onze ecologische voetafdruk

Om de ecologische voetafdruk van de Pierre Fabre Group gedurende de hele levenscyclus van onze producten te verminderen, werken we met twee pijlers:

  • Ecoproductie: het verminderen van ons verbruik van grondstoffen en energie (zonnepanelen, biomassaketel, enz.)

  • Ecodesign en biologische afbreekbaarheid: vermindering van onze uitstoot in de lucht, het water en de bodem (tegen 2023 zal 50% van de productcatalogus van de Groep eco-ontworpen zijn)

Ontdek enkele van de concrete acties die we hebben ondernomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen:

Bevordering van gelijkheid en diversiteit

Gendergelijkheidsindex 2023: Pierre Fabre behaalt een totaalscore van 90/100

Elk jaar, vóór 1 maart, moeten bedrijven met meer dan 50 werknemers de score op de gendergelijkheidsindex berekenen en op hun website publiceren. Dit jaar behaalde de Pierre Fabre Group een eindscore van 90/100.

 

Maud VIMEUX- souriante et pro

Bij Pierre Fabre geloven we dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen meer is dan een doelstelling, het is een voorwaarde voor ons succes. Daarom zijn wij vandaag trots op de perfecte gelijke verdeling voor onze filiaalmanagers binnen de Internationale BU (13 M/13F). In Frankrijk behaalden wij een score van 90/100 op de Gender Equality Index (+1 punt vergeleken met vorig jaar), wat een weerspiegeling is van onze acties om de loonkloof te verkleinen, met name onder onze managers, en van onze voortdurende inspanningen om diversiteit te bevorderen.

Maud Vimeux
Adjunct-Directeur, belast met Human Resources wereldwijd
homme travaillant sur machine

Tewerkstelling van gehandicapten

Sinds 1989 zet de Pierre Fabre Group zich in voor de integratie en de tewerkstelling van gehandicapte werknemers. Om de drie jaar wordt het Handi'Cap-beleid van het bedrijf heronderhandeld en ondertekend door de sociale partners. Onze werkgelegenheidsgraad voor gehandicapte werknemers bedroeg 6,74% in 2018, vergeleken met het nationale gemiddelde van 4%.

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.