Ons bestuur

Controleorganen van het aandeelhouderschap

Pierre Fabre Foundation

De Pierre Fabre Foundation is de meerderheidsaandeelhouder van de Group. Aangezien de Foundation zich in de eerste plaats toelegt op haar missie van openbaar belang, delegeert zij het toezicht op het management van de Group aan haar dochteronderneming, Pierre Fabre Participations.

Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, Voorzitter van Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Deze controlerende onderneming keurt de strategie van de Group goed, benoemt de belangrijkste bestuurders en zorgt ervoor dat de door de heer Pierre Fabre zelf geformuleerde continuïteitsopdracht wordt nageleefd

 • De onafhankelijkheid van de Group waarborgen
 • Behoud van beide werkterreinen (Farmaceutische en Dermo-Cosmetica)
 • Flink investeren in R&D
 • Prioriteit voor langetermijndoelstellingen in plaats van financiële resultaten op korte termijn
 • Behoud van de voetafdruk van de Group in zijn thuisregio en zijn cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • De Pierre Fabre Foundation in staat stellen haar doelstellingen na te streven door middel van een passend dividendbeleid
Pierre Fabre Participations

Werkmaatschappijen

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. is de holdingmaatschappij van de Group. Het legt de algemene strategie van de Group vast, consolideert en coördineert onze activiteiten en organiseert gedeelde diensten en ondersteunende functies. Pierre Fabre Pharmaceuticals en Pierre Fabre Dermo-Cosmetics zijn de belangrijkste  filialen van Pierre Fabre S.A., respectievelijk verantwoordelijk voor de farmaceutische en dermo-cosmetische activiteiten.

Pierre Fabre SA Supervisory Board

Voorzitter (niet uitvoerend) : Roch DOLIVEUX

Vicevoorzitter (niet uitvoerend) : Pierre-Yves REVOL

Bestuursleden:  Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND BAYLET, Rachel MAROUANI, , Florence PARLY, Eduardo SANCHIZ, Olivier SADRAN, Jean-François COURET, Claire MEUNIER en Alexandre FALCONNIER.

Vertegenwoordigers van de werknemers en werknemersaandeelhoudersregeling: Jean-François COURET, Claire MEUNIER en Alexandre FALCONNIER. 

De Pierre Fabre Supervisory Board heeft drie commissies ingesteld:

 • Het Auditcomité voorgezeten door Isabelle GIROLAMI
  De belangrijkste taken van dit comité zijn het onderzoeken van de rekeningen en het volgen van kwesties met betrekking tot het genereren en controleren van boekhoudkundige en financiële informatie. Het Auditcomité is ook verantwoordelijk voor de controle van de doeltreffendheid van de systemen voor risicobeheer en interne controle van de Group.
  Zijn leden zijn:  Isabelle GIROLAMI, Pierre-Yves REVOL, Eduardo SANCHIZ en Jean-François COURET.
 • Benoemings- en bezoldigingscomité, voorgezeten door Jean-Jacques BERTRAND
  Dit comité assisteert de raad van bestuur bij de selectie van zijn leden en bedrijfsleiders en formuleert aanbevelingen met betrekking tot hun bezoldiging.
  De leden zijn: Pierre-Yves REVOL, Roch DOLIVEUX en Jean-Jacques BERTRAND.
 • Strategisch comité voorgezeten door Roch DOLIVEUX
  Het doel van deze commissie is om advies uit te brengen over de belangrijkste strategische keuzes van de Group, met name op het gebied van R&D, en over het bedrijfsontwikkelingsbeleid, dat door het uitvoerend management aan de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld.
  De leden zijn: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Jean-Laurent BONNAFE, Isabelle GIROLAMI, Rachel MAROUANI, Florence PARLY, Pierre-Yves REVOL, Olivier SADRAN en Eduardo SANCHIZ.
Comité de direction pierre fabre 2024

Het directiecomité van de Group

Eric DUCOURNAU is de CEO van de Group. De leden van het directiecomité zijn:

 • Frédéric ENNABLI (algemeen directeur van de Business Unit Dermo-Cosmetics & Personal Care)
 • Jean-Luc Lowinski (algemeen directeur van de Business Unit Medical Care)
 • Eric Gouy (administratief directeur van Finance en Legal)
 • Maud VIMEUX (hr-directeur)
 • Vincent Huraux (algemeen directeur van de Business Unit Operations)

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.