Business Development

Samen ontwikkelen en innoveren

Image
en tete business development
Onze Group is gebouwd op de kracht van onze duurzame partnerschappen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat succesvolle innovatie en bedrijfsontwikkeling worden gestimuleerd door het wederzijds delen van complementaire capaciteiten en expertise.
De beste succesverhalen zijn de verhalen die samen geschreven zijn.

Een model voor langdurige partnerschappen

Pierre Fabre is uitgegroeid tot een belangrijke internationale speler in de farmaceutische sector, met behoud van de menselijke dimensie van onze activiteiten. Dit stelt ons in staat om ons snel aan te passen en met creativiteit en wendbaarheid te handelen om innovatieve projecten met onze partners tot een goed einde te brengen, en om optimale toegang tot markten en gerichte promotie van gedifferentieerde therapeutische producten te bieden. Het aangaan van een samenwerking met Pierre Fabre is het aangaan van een partnerschap met een bedrijf dat door zijn unieke aandeelhoudersstructuur profiteert van een sterk bestuur en stabiliteit, waardoor een strategische langetermijnvisie wordt gegarandeerd. Onze bedrijfsallianties profiteren ten volle van onze expertise, waardoor we de gemaakte afspraken met onze partners efficiënt kunnen uitvoeren.
Bij Pierre Fabre zetten we ons dus in om partnerschappen op te bouwen die zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen en rijker zullen worden. Een Alliance Managementteam, dat verantwoordelijk is voor de huidige samenwerkingsverbanden, zorgt ervoor dat de waarde van de samenwerking te allen tijde wordt geoptimaliseerd, zowel op project- als op bedrijfsniveau.

Wat zoeken we?

Oncologie:

Oncologie is een prioritair werkterrein voor Pierre Fabre, met meer dan 40 jaar ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de marketing van innovatieve producten.
Via onze activiteiten op het gebied van Business Development richten wij ons in de eerste plaats op innovatieve producten, variërend van de preklinische fase tot de late ontwikkelingsfasen;

  • Innovatieve producten die gericht zijn op subpopulaties van patiënten met solide tumoren zoals huidkanker, waaronder melanoom, maag- en darmkanker en kanker bij vrouwen.
  • Gerichte therapieën gericht op oncogenen, belangrijke signaalwegen in het tumorigeneseproces.
  • Mechanismen in de immunotherapie.

We zijn vooral geïnteresseerd in verschillende therapeutische klassen, waaronder kleine moleculen, monoklonale antilichamen en antilichaammiddelconjugaten.

 

Voorgeschreven medicijnen:

40% van de omzet van onze farmaceutische divisie is afkomstig uit voorgeschreven medicijnen, met name in de urologie, gynaecologie, reumatologie en kindergeneeskunde.
Pierre Fabre heeft zijn portefeuille ontwikkeld door verschillende licentie- en promotieovereenkomsten te ondertekenen.
Onze belangstelling gaat uit naar producten die klaar zijn om op de markt te worden gebracht of die al op de markt zijn, op Europees grondgebied en in andere belangrijke geografische gebieden (Afrika, Azië en het Midden-Oosten).

Wij bieden u de mogelijkheid om het potentieel van uw producten te lanceren en te maximaliseren in overeenstemming met overeenkomsten die zijn aangepast aan uw behoeften, om patiënten te voorzien van therapeutische oplossingen.

 

Dermatologie:

Pierre Fabre Dermatologie is een van de belangrijkste spelers op het gebied van de medische dermatologie. We hebben een bijzondere belangstelling voor de volgende therapeutische gebieden;
-onco-dermatologie (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom, actinische keratose, cutane lymfoom, ondersteunende behandelingen voor oncologische therapieën)
-zeldzame dermatologische ziekten (ge