Image
Inspires par la nature

Geïnspireerd door de natuur

De natuur, een bron van inspiratie en ontdekkingen op het gebied van schoonheid en gezondheid, staat centraal in ons bedrijfsmodel. Onderzoek naar natuurlijke stoffen is de hoeksteen van een bredere filosofie.

Innovatie: ontdekking van
nieuwe natuurlijke basisingrediënten

 

Image
Mosaïque de plantes

Baanbrekend plantkundig onderzoek, waarin de expertise van plantkundigen, landbouwkundigen, biologen en farmaceuten met een passie voor de voordelen van de plantenwereld, wordt samengebracht. Natuurlijke stoffen met interessante therapeutische of dermocosmetische eigenschappen zijn voor ons bedrijf van oudsher een belangrijk onderzoeksgebied. Door de informatie die we in ruim 50 jaar tijd hebben verzameld te combineren met onze diepgaande kennis van planten en thermaal water,

konden we honderden producten op basis van natuurlijke ingrediënten op de markt brengen. Onze belangrijkste geneesmiddelen hebben een plantaardige basis, zoals Permixon van zegepalm. Ons merk Naturactive is expert op het gebied van fytotherapie en aromatherapie. Onze dermocosmetische merken Klorane, A-Derma en René Furterer zijn opgebouwd rond onze plantkundige kennis. En het merk Eau Thermale Avène ontrafelt steeds verder de geheimen achter de heilzame werking van haar thermaal water.

 

0

plantenmonsters telt de collectie van de groep, die daarmee de grootste particuliere collectie ter wereld is

0

van onze omzet komt van producten met werkzame bestanddelen uit de natuur

0

jaar onderzoek om steeds meer geheimen van het thermaal water van Avène te ontrafelen

Een belangrijke rol in ons onderzoek naar planten

Image
recherche sur les plantes

We blijven trouw aan onze farmaceutische achtergrond, waarbij nauwkeurigheid, wetenschap en bewijs het uitgangspunt zijn. We gebruiken een plant alleen in een product als we de werkzaamheid ervan kunnen bewijzen en de werking ervan begrijpen. Om al deze vragen te beantwoorden, doen we in ons laboratorium een hele reeks tests (farmacologische tests, identificatie van de moleculen die verantwoordelijk zijn voor de werking, optimalisatie van effectieve hoeveelheden, etc.). Op grond van deze waardevolle informatie kunnen we gefundeerde uitspraken doen over de werkzaamheid van onze eindproducten, met respect voor onze consumenten en patiënten. Bovendien mogen farmaceutische producten pas op de markt worden gebracht als aan deze voorwaarde is voldaan.

Image
vue extérieure du laboratoire de l'eau d'Avène

Avène, een laboratorium waar de geheimen van thermaal water worden ontrafeld

Het succes van ons merk Eau Thermale Avène berust grotendeels op 40 jaar onderzoek naar de samenstelling en werking van dit uniek thermaal water. Dit onderzoek vindt plaats in het onderzoekscentrum voor water in Avène, aan de voet van de bron.

Bescherming van de biodiversiteit

Gebruik van planten met bekende of nog onontdekte gunstige eigenschappen, met respect voor duurzaamheid en instandhouding van de biodiversiteit.

Image
helichryse Pierre Fabre

In plaats van steeds meer te oogsten, kiezen we er liever voor om planten zelf te verbouwen. En kunnen we de plant die we nodig hebben niet zelf verbouwen, dan stellen we een oogstplan op dat de soort in stand houdt en rekening houdt met de levenscyclus van de plant.
Bij het verbouwen van planten, vermijden we zorgvuldig

de toepassing van fytosanitaire behandelingen. Talloze planten die de groep gebruikt, worden met biologische landbouw verkregen.

Lees wat we doen voor BEVORDERING van de biodiversiteit

 

0

van de planten die door onze merken worden gebruikt, ondervinden hiervan geen impact op hun duurzaamheid