Nu zij volgens de Ecocert 26000 Norm geëvalueerd worden, kondigt Pierre Fabre haar ambitieuze duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor het jaar 2025 aan.

5 december 2019

Sinds kort werd de groep Pierre Fabre de erkenning van het ECOCERT 26000 toebedeeld. Vanaf de eerste evaluatie behaalde het bedrijf het Excellence niveau, met een score van 77%. Dit is een primeur voor een internationaal bedrijf van deze omvang en in de cosmetica/farmaceutische sector. Het resultaat getuigt vooral van de langdurige inzet van de groep Pierre Fabre om de natuur en de mens centraal te stellen in haar doelstellingen. Nu men eindelijk bewust wordt van de gevolgen die de opwarming van de aarde met zich meebrengt, laat Pierre Fabre zien dat het zich bekommert om de toekomst en al lange tijd rekening houdt met de belangen van de komende generaties. Ontmoeting met Florence Guillaume, directrice van de Green Mission Pierre Fabre, welke instaat voor het natuurlijkheidsbeleid en het MVO-beleid van de Groep. 


Kunt u ons meer vertellen over deze ECOCERT 26000 erkenning en wat dit juist inhoudt voor de Groep?

Voor ons is het een logische volgende stap! De groep Pierre Fabre heeft steeds het respect voor de natuur, de biodiversiteit en de mens centraal gesteld. We zijn erg trots op deze sterke collectieve prestatie, die ons ertoe bracht het Excellence niveau te behalen. Het sluit perfect aan bij onze geschiedenis en de authentieke visie van onze oprichter, Pierre Fabre. Hij was een pionier op dit gebied: al in de jaren zestig begreep hij het belang van biodiversiteit en natuurbehoud, alsook de bescherming hiervan. We spelen in op het verleden en omarmen de toekomst, en dit vraagt om een bewuste en tevens respectvolle benadering voor zowel burger, consument als patiënt. 


Waarom heeft u juist voor deze evaluatie gekozen?

In 2012 werd ons de AFAQ 26000 erkenning toebedeeld. En sindsdien wilden de nieuwe uitdaging van ECOCERT 26000 aangaan. Goedkeuring van een externe organisatie die bekend staat om haar onafhankelijkheid en expertise is belangrijk voor consumenten die vandaag de dag niet weten wie ze al dan niet kunnen vertrouwen. Dit is een veeleisende audit die alle divisies van het bedrijf onderzoekt, gaande van het Algemene Directiebeleid tot Personeelsbeheer, en van Onderzoek en Ontwikkeling tot marketing en sector. De audit bestrijkt 7 kernthema's: Organisatorisch bestuur, Mensenrechten, Arbeidspraktijken, Milieu, Eerlijke Bedrijfspraktijken, Consumentenzaken en Maatschappelijke Betrokkenheid en Ontwikkeling.

In welk opzicht vindt deze evaluatie zijn weerslag op de werknemers binnen de groep Pierre Fabre?

Vandaag de dag is deze erkenning van groot belang voor de werknemers, omdat ze zin geeft aan ons werk met betrekking tot onze doelstelling om te zorgen voor de mensheid in haar totaliteit evenals haar diversiteit. De Ecocert-audit heeft een groot aantal mensen gemobiliseerd: In totaal 135 werknemers, waarvan 50 willekeurig geselecteerd, in 5 landen gedurende 18 dagen. Het was een enorm succes dat iedereen samenbracht. Bovendien beantwoordt het echt aan de verwachtingen van de burgers en aan de actualiteit, zoals onlangs in Frankrijk tot uitdrukking kwam in het "studentenmanifest voor een ecologisch ontwaken".


Het studentenmanifest voor een ecologisch ontwaken zorgt voor een positieve en noodzakelijke impuls. Wij nodigen deze jongeren uit om zich aan te sluiten bij de Pierre Fabre Groep en actie te ondernemen!

Wat vindt u van deze 30.000 studenten die oproepen tot verantwoordelijke politieke actie in onze samenleving? Spreekt het u aan? 

Natuurlijk! Dit manifest zorgt voor een positieve en noodzakelijke impuls, want de jonge generaties van de toekomst zullen hun leven steeds meer verstoord zien worden door de opwarming van de aarde. Zij handelen verstandig en daar hebben wij veel respect voor. We moeten de door hen gestelde eisen inwilligen. Milieubescherming is prioriteit nummer één onder de prioriteiten. Alle andere aandachtspunten zullen achterhaald zijn als het leven op aarde verdwijnt ten gevolge van de opwarming van de aarde. De jongeren kunnen een verschil maken door transformatie uit te lokken en verandering te stimuleren! Er is moed voor nodig om de uitdaging aan te gaan die voor ons ligt. We hebben allemaal onze rol te spelen, en verandering kan niet wachten. 

Sommige van deze studenten zeggen ook dat ze bereid zouden zijn om "naar een concurrent te gaan die minder betaalt, maar die duurzame ontwikkeling centraal stelt in hun strategie". Wat is uw mening hierover?

Ik kan daar helemaal inkomen. De ecologische noodsituatie heeft voorrang. We moeten handelen, onze ambities heroverwegen en duidelijk zijn over de situatie. Winstbejag is niet waar het om gaat. Betekenis en betrokkenheid zijn de echte drijfveren in ons leven. Het is zinvol voor jonge mensen om bedrijven te kiezen waar ze nuttig kunnen zijn door de planeet te beschermen. Ze nemen hun toekomst in eigen hand. Wij nodigen deze jongeren uit om zich bij de Pierre Fabre Groep aan te sluiten en actie te blijven ondernemen.

Kunt u ons enkele voorbeelden geven van de acties van de Pierre Fabre Groep op dit gebied?

Na een ontwikkelingsperiode van acht jaar hebben we onlangs onze gepatenteerde "Green Native Expression"-technologie gelanceerd, in samenwerking met een KMO in de Tarn. Het stelt ons in staat om sap uit planten te extraheren zonder gebruik te maken van oplosmiddelen. Dit is een innovatief, zeer natuurlijk en milieuvriendelijk proces. 

En in de toekomst? Wat zijn de volgende milieudoelstellingen van de Groep?

Hoewel onze ECOCERT 26000-evaluatie onze sterke punten heeft aangetoond, zijn er ook verbeterpunten aan het licht gekomen. Dit is een zeer nuttige leidraad voor onze strategische routekaarten.
We zijn nu al in de positie om onze doelstellingen aan te kondigen:

  • 100% van onze nieuwe producten zal vanaf dit jaar op ecologisch verantwoorde wijze geproduceerd zijn,
  • 80% van de nieuwe plantenextracten zal afkomstig zijn van planten geteeld in biologische of duurzame landbouw tegen 2021,
  • Een reductie van onze CO2-uitstoot met 30% tegen 2025,
  • Een vermindering van ons energieverbruik met 25% tegen 2025.