Ons beleid voor duurzame ontwikkeling

Milieuvriendelijk zijn, onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze gemeenschappen ondersteunen, en tegelijkertijd veilige en effectieve producten leveren.

Image
séchage du myrte
Wij stellen het  maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuverantwoordelijkheid (MVO) in het hart van ons ontwikkelingsmodel, trouw aan de humanistische en burgerlijke waarden van onze stichter.

 

Wij zijn er sterk van overtuigd dat ons economisch model, dat onafhankelijkheid, een langetermijnvisie, winstgevende groei en een verantwoorde aanpak combineert, waarde creëert voor iedereen en in overeenstemming is met onze bijdrage aan een algemeen verbeterd welzijn.

Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, houdt Pierre Fabre Group rekening met de sociale en milieu-impact van de activiteiten van het bedrijf, zodat we rekening houden met duurzame ontwikkeling in elke fase van de levenscyclus van het product - van de velden die gebruikt worden voor de groei van onze belangrijkste ingrediënten tot aan uw badkamer. 

Sinds 2012 heeft de Pierre Fabre Group zich geëngageerd voor een evaluatie- en certificeringsproces voor ons MVO-beleid volgens de principes van de internationale normen (ISO 26000), en kreeg in 2015 de AFAQ 26000-certificering, die de voorbeeldige score opleverde.

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

De afdeling Duurzame Ontwikkeling coördineert en integreert het MVO-proces van de Pierre Fabre Group op alle bedrijfsniveaus. Zij wordt bijgestaan door een CSR-stuurcomité en keurt de strategie en de doelstellingen van het Directiecomité goed.

0

van de 2 producten die tegen 2023 eco-ontworpen zijn en 100% van de nieuwe producten die vanaf 2019 eco-ontworpen zijn

Image
bresil pfaffia
0

sociale en ecologische betrokkenheid in verband met elk nieuw strategisch product

Image
Pierre Fabre employees running for CSR action
0

sociale en milieuacties die elk jaar aan alle werknemers worden voorgesteld