Persbericht

De SAFE-studie, uitgevoerd in 7 landen, toont aan dat adviezen voor zonnebescherming onvoldoende worden opgevolgd

13 mei 2022

Mei, bewustwordings- en preventiemaand voor huidkankerscreening 

EADV-voorjaarscongres van 12 tot 14 mei 2022.

Pierre Fabre blijft zich inzetten voor de bestrijding van huidkanker: uit de SAFE-studie, uitgevoerd in 7 landen, blijkt dat het advies voor bescherming tegen de zon onvoldoende wordt opgevolgd.

 • Slechts 32,7% van de kinderen en 13,1% van de volwassenen kreeg voldoende bescherming tegen de zon bij blootstelling tijdens de heetste uren van de dag.
 • Minder dan één op de vijf kinderen (18,5%) werd tijdens de meest risicovolle tijd van de dag,  tussen 11.00 en 17.00 uur, om de twee uur ingesmeerd

Castres, Frankrijk, 11 mei 2022 - Ter gelegenheid van het EADV-voorjaarscongres dat van 12 tot 14 mei in Slovenië plaatsvindt, zal de afdeling Patient Centricity van Pierre Fabre een paper presenteren over de SAFE-studie "Sunscreen Assessment Family Experience" (SAFE). Dit onderzoek naar de gewoonten en omstandigheden van volwassenen en kinderen op het gebied van blootstelling aan de zon en bescherming tegen de zon is tijdens de zomerperiode in augustus 2021 uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en de Verenigde Staten en in januari 2022 in Brazilië en Australië.

50-80% van de cumulatieve blootstelling vindt plaats in de vroege kinderjaren, wat de belangrijkste oorzaak is van de meeste gevallen van huidkanker2 . Tijdens de maand ter bewustmaking van huidkanker worden voortdurend preventiecampagnes uitgezonden om mensen te informeren over het belang om tussen 11.00 en 17.00 uur uit de zon te blijven, zich om de twee uur met zonnebrandcrème in te smeren of zich met specifieke kleding te beschermen, maar wat is er werkelijk aan de hand? Worden de preventie-instructies goed begrepen en nageleefd? Dit is wat wij hebben proberen te achterhalen door middel van onze studie die is uitgevoerd bij een steekproef van meer dan 8000 volwassenen 

Dokter Ariadna Ortiz Brugués
Medisch Directeur van Avène Dermatologische Laboratoria

1e bevinding: Het belang van fotoprotectie wordt niet altijd goed begrepen

Sommige onderwerpen zijn nog steeds niet goed bekend en misvattingen blijven bestaan...

 • 45% van de ondervraagden weet niet dat UVB-stralen verbranding veroorzaken;
 • 27% van de ondervraagden weet niet dat UVA-stralen diep in de huid doordringen en huidveroudering versnellen;
 • 67% weet niet dat chemische filters UV-stralen absorberen en 21,7% denkt dat wolken beschermen tegen de zon...
 • 11,6% vindt dat als je eenmaal een kleurtje hebt, er geen reden meer is om voorzichtig te zijn.

2e bevinding: Blootstelling van kinderen aan de zon: aanbevelingen niet nageleefd 

Al meer dan 30 jaar worden elk jaar door de gezondheidsautoriteiten zonpreventiecampagnes gevoerd, en dezelfde boodschappen worden onvermoeibaar herhaald: "Geen blootstelling aan de zon tussen 11 en 17 uur", "Elke 2 uur opnieuw bescherming aanbrengen" ...  Het is echter duidelijk dat veel mensen deze boodschappen niet respecteren en dat kinderen in de frontlinie staan:

 • 98% van de kinderen is blootgesteld aan de zon, 70% tussen 11.00 en 17.00 uur, de heetste uren van de dag. 

Bij volwassenen...

è Wij stellen vast dat blootstelling aan de zon tijdens de heetste uren van de dag vaker voorkomt bij jongeren tussen 18 en 34 jaar (88% van de gevallen) in vergelijking met 70,1% bij personen van 55 jaar en ouder. 

3e bevinding: Bescherming tegen de zon: Kinderen en volwassenen worden niet doeltreffend tegen de zon beschermd

Bij kinderen...

 • Hoewel 64% van de kinderen elke keer dat zij naar buiten gaan bescherming geniet, ongeacht de hoeveelheid zon die zij tijdens hun dagelijkse bezigheden krijgen, heeft slechts 32,7% voldoende bescherming gekregen.
 • Minder dan één op de vijf kinderen (18,5%) werd om de twee uur ingesmeerd op zonnige dagen, en slechts 10% op bewolkte dagen,
 • In totaal is 31,9% van de kinderen tijdens de zomer ten minste één keer verbrand door de zon, en het gemiddelde aantal keer verbranden door de zon bedroeg 2.

Bij volwassenen...

 • Tijdens intense blootstelling aan de zon, zei slechts 13,1% zich elke 2 uur opnieuw in te smeren…
 • 66,9% zei het gevoel te hebben dat hun ouders hen weinig of helemaal niet tegen de zon hadden beschermd. Dit cijfer is 66,7% voor ouders en 81,6% voor grootouders! 
 • Meer dan één op de twee respondenten (59,1%) zegt het product te gebruiken dat van het vorige jaar is overgebleven.
 • 52,5% van de ouders vindt dat zij waakzamer zijn met hun kinderen dan hun ouders met hen waren.

4e bevinding: Gedrag met betrekking tot het gebruik van zonnebrandcrème: kinderen zijn "serieuzer" dan hun ouders

In 47% van de gevallen gaf het kind aan dat het de zonnebrandcrème zelf wilde aanbrengen (49% bij kinderen ouder dan 6 jaar). Deze tendens wordt in alle landen waargenomen: 41% in Frankrijk of in Italië, 45,6% in Duitsland, 51,6% in Spanje en 54% in de VS.

In 70% van de gevallen begrepen de kinderen het belang van zonnebescherming (van 63% in Italië tot 75% in Frankrijk).

*****

Gezondheidswerkers en met name apothekers spelen een sleutelrol bij zonnepreventie, rekening houdend met deze resultaten. Ondanks de zonpreventiecampagnes die al meer dan 30 jaar elk jaar door de gezondheidsautoriteiten worden gevoerd, volgen veel mensen hun aanbevelingen niet op. 

Twee derde van de respondenten (ouders en grootouders) geeft toe dat zij hun kinderen tussen 11.00 en 17.00 uur blootstellen aan de zon, en slechts 31% van de kinderen is alleen beschermd wanneer zij rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld. Het is dan ook van essentieel belang dat de preventiecampagnes worden voortgezet en dat de voorlichting wordt voortgezet.

Het feit dat één op de twee kinderen aangeeft de crème zelf aan te willen brengen en dat 2/3 het belang van dit gebaar lijkt te hebben ingezien, geeft hoop wat betreft de bewustwording van de nieuwe generaties over het belang van bescherming tegen de zon.

 

Over Pierre Fabre

Pierre Fabre is het tweede grootste dermocosmetica-laboratorium ter wereld, de tweede grootste farmaceutische groep in particulier bezit in Frankrijk en marktleider in Frankrijk op het vlak van producten zonder voorschrift die in apotheken zijn verkocht. De portefeuille omvat verschillende medische franchises en internationale merken, waaronder Pierre Fabre Oncology, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive en Pierre Fabre Oral Care.

In 2021 realiseerde Pierre Fabre een omzet van 2,5 miljard euro, waarvan 66% internationaal werd gegenereerd. De groep is altijd gevestigd geweest in de regio Occitanië en vervaardigt meer dan 95% van haar producten in Frankrijk. Zij heeft wereldwijd onge veer 9500 mensen in dienst en distribueert haar producten in meer dan 115 landen.

Pierre Fabre is voor 86% in handen van de Fondation Pierre Fabre, een stichting van openbaar belang, en voor de tweede helft van haar werknemers via een werknemersparticipatieplan. Ecocert Environment beoordeelt sinds 2019 de MVO-aanpak van de Groep volgens de ISO 26000-norm, en heeft de toekenning van het niveau "Excellence" in 2021 bevestigd.

Voor meer informatie, bezoek www.pierre-fabre.com, @PierreFabre

 

Referenties:

 1. In totaal werden 8.120 volwassenen met gezag over kinderen (6662 ouders en 1458 grootouders) ondervraagd. De studie werd uitgevoerd door EMMA, Frankrijk, lid van ESOMAR. De onderneming houdt zich aan de goede ethische praktijken van de ESOMAR-code.
 2. Stern RS, Weinstein MC, Baker SG. Risk reduction for nonmelanoma skin cancer with childhood sunscreen use. Arch Dermatol 1986; 122: 537-45 

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.