Persbericht

Pierre Fabre stelt zijn MVO-beleid opnieuw op de proef en bevestigt zijn uitmuntendheidsniveau na een nieuwe audit door de onafhankelijke organisatie ECOCERT Environnement

3 juni 2021

Castres 3 juni 2021De Pierre Fabre Groep heeft de onafhankelijke organisatie ECOCERT Environnement de opdracht gegeven zijn MVO-aanpak opnieuw te evalueren volgens de internationale ISO 26000-norm voor duurzame ontwikkeling. Na afloop van deze nieuwe audit behaalt het bedrijf voor het tweede opeenvolgende jaar het niveau Excellence, wat overeenkomt met het hoogste niveau van perfectie van de ECOCERT 26000-norm. 

Een greep uit de sterke punten van de Pierre Fabre Groep die door ECOCERT Environment worden belicht:

  • De oorspronkelijke visie van de oprichter en de waarden die vandaag de dag nog steeds worden nageleefd, vormen de basis van een transparante en ethische benadering van oprecht en daadwerkelijk MVO.
  • Meerderheidsparticipatie in een Stichting die erkend wordt als zijnde van openbaar nut en een dynamisch werknemersbestand zetten de Groep aan tot de voortzetting op lange termijn van haar activiteiten ter verbetering van de gezondheid in de wereld.
  • De inzet, methoden en resultaten van de Pierre Fabre Groep op het gebied van duurzame ontwikkeling worden gedemonstreerd.
  • De diepe wortels in het zuidwesten van Frankrijk, en meer in het bijzonder in de regio Tarn, dragen bij tot de waardecreatie in het gebied en de wereldwijde export van knowhow.
Image

De Pierre Fabre Groep is een van de weinige internationale bedrijven in de gezondheids- en cosmeticasector die het risico nemen om zijn MVO-aanpak elk jaar aan de methodische evaluatie van een onafhankelijk certificeringsorgaan te onderwerpen. Door ons beleid voor duurzame ontwikkeling voor te leggen aan het deskundige en erkende oog van ECOCERT Environment kunnen we onszelf positioneren en onze vooruitgangsgebieden identificeren. Het is de beste manier om onze sociale verantwoordelijkheid tegenover onze stakeholders en onze gebieden te verdiepen, want alle functies van het bedrijf en alle CSR-thema's worden door deze veeleisende audit onder de loep genomen. Het is ook een garantie van transparantie voor consumenten en patiënten die steeds meer willen weten over de MVO-verbintenissen van de bedrijven achter de merken en producten.

Florence Guillaume
Directeur van Green Mission Pierre Fabre, belast met het beleid van de Groep inzake milieu en MVO.

De eerste audit door ECOCERT Environment in 2019 had verschillende verbeterpunten aan het licht gebracht die richting hebben gegeven aan de MVO-aanpak van het bedrijf in 2020:


De MVO-benadering wordt steeds beter gecommuniceerd en de medewerkers van de Groep worden er steeds meer bij betrokken:

In 2019 heeft de ECOCERT-audit gewezen op de vooruitgang die moet worden geboekt bij de communicatie van het MVO-beleid. Vandaag blijkt uit de follow-up-evaluatie dat de werknemers zich de aanpak beter eigen maken en dat ze de milieu- en maatschappelijke verbintenissen van de onderneming beter begrijpen.

Wij zijn partnerschappen aangegaan met verschillende verenigingen die verband houden met onze bestaansreden en onze activiteiten. Elke werknemer heeft nu de mogelijkheid om één dag per jaar te wijden aan een milieu- of maatschappelijk engagement bij een vereniging. Uit de feedback van de werknemers blijkt dat er een zeer sterke verbondenheid is met de Groep en haar waarden. Om nog maar te zwijgen van de trots die ze voelen voor hun streek.

Delphine Cayotte-Proesmans
Hoofd Valorisatie & Incarnatie, Green Mission Pierre Fabre

De internationale dochterondernemingen delen hun initiatieven: 

Bij de follow-up-evaluatie van ECOCERT waren verschillende filialen betrokken (Griekenland, de Verenigde Staten en Spanje) die de evaluatie konden verrijken en hun lokale initiatieven ten gunste van het respect voor de natuur en de Mensen konden delen. Het belang dat wordt gehecht aan het "sociale" en niet alleen aan het "milieu"-aspect van de MVO-aanpak werd onderstreept. 

De audit was een zeer positieve ervaring en een mooie gelegenheid om onze initiatieven op het gebied van werknemerswelzijn, het werknemersgerichte beleid van de dochteronderneming en de milieuvriendelijke initiatieven die in onze hele organisatie zijn ingevoerd, onder de aandacht te brengen. Ik denk met name aan het "Giving Tuesday"-initiatief dat de hele maand december 2019 duurde en waarbij voor elke online bestelling een dollar werd gedoneerd aan de humanitaire organisatie Direct Relief als onderdeel van haar hulpprogramma's voor pandemieën. Dit soort initiatieven opent ook andere mogelijkheden voor ons om steeds zinvoller te handelen.

Sebastian Werner
CEO Pierre Fabre USA

Externe belanghebbenden zitten op één lijn: 

Bij de audit van 2019 bleek al dat er een consensus bestaat over het engagement van de Groep ten aanzien van duurzaamheidsthema's. Uit de follow-upfase is gebleken dat er langdurige, respectvolle en constructieve relaties met de leveranciers bestaan. Pierre Fabre heeft een methode opgezet voor de evaluatie van het MVO van zijn leveranciers, die als pragmatisch en doeltreffend wordt beschouwd. Ook de lokale overheden benadrukken het positieve aspect van de territoriale verankering van de Groep.

Over Green Mission Pierre Fabre :

Green Mission, in 2019 gelanceerd door de Pierre Fabre Groep, is een entiteit en een transversale dynamiek rond Milieu en Eco-socio-verantwoordelijkheid. Het bundelt alle initiatieven op het gebied van MVO en Duurzame Ontwikkeling om duurzaam te innoveren ten voordele van Natuur en Mens, en onze activiteiten te normaliseren door ze steeds meer betekenis te geven.
Sinds 2012 wordt de MVO-aanpak van de Groep door een externe instantie beoordeeld volgens de ISO 26000-norm. In 2015 heeft AFAQ 26 000 (AFNOR Certificering) ons het "Exemplary" niveau toegekend, een primeur voor een Frans bedrijf met bijna 10.000 werknemers. 

Ambitieuze en meetbare doelstellingen op korte en middellange termijn:

  • Vanaf 2023 zal 50% van onze productcatalogus eco-sociaal ontworpen zijn
  • Een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% in 2025 ten opzichte van 2015
  • Een vermindering van het energieverbruik met 25% in 2025 ten opzichte van 2015
  • 25% van de gebruikte energie zal in 2025 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

Over Pierre Fabre

Pierre Fabre is het tweede grootste dermocosmetica-laboratorium ter wereld, de tweede grootste Franse privé-farmagroep en marktleider in Frankrijk op het vlak van producten zonder voorschrift die in apotheken zijn verkocht. Zijn portefeuille omvat verscheidene medische franchises en internationale merken, waaronder Pierre Fabre Oncology, Pierre Fabre Dermatology, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive en Pierre Fabre Oral Care
In 2020 verwierf Pierre Fabre € 2,2 miljard inkomsten, waarvan 65 % afkomstig was uit de internationale verkoop. De groep, die altijd in de regio Occitanie gevestigd is geweest en meer dan 95% van zijn producten in Frankrijk vervaardigt, heeft wereldwijd bijna 10.000 werknemers in dienst en verdeelt zijn producten in 130 landen. 
Pierre Fabre is voor 86% in handen van de Pierre Fabre Foundation, een stichting van openbaar nut, en voor de tweede helft van zijn werknemers via een aandelenplan voor werknemers.  
Ga voor meer informatie naar www.pierre-fabre.com  

Pierre Fabre perscontact
Dorothée Kohler
06 08 09 22 41
dorothee.kohler@pierre-fabre.com