Een essentieel onderdeel van de consumentenervaring bij Pierre Fabre: de toeleveringsketen

19 december 2019

De toeleveringsketen is een essentieel proces waarmee het bedrijf in contact komt te staan met de consument. De beschikbaarheid van onze merkproducten (Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, Dexeryl, Eludril, Elgydium, Naturactive, enz.) berust op een perfecte levering, ettelijke miljoenen keren per dag, wereldwijd. Om nog efficiënter op te treden, heeft het bedrijf zich toegelegd op het creëren van nieuwe werkgelegenheden in de toeleveringsketen en het aantrekken van nieuwe beroepsprofielen.

Image

Allereerst is er de consument 

Consumenten gaan in eerste instantie na of hun producten al dan niet beschikbaar gesteld worden, waardoor deze de eerste maatstaf inhoudt voor een geslaagde consumentenervaring. Het verwachtingsniveau ligt des te hoger in een tijd waarin technologische doorbraken en nieuwe distributiemodellen onmiddellijk overal toegepast worden, en dit ongeacht de aankoopmethode (e-commerce, verkooppunt, travel retail, enz.).
Het is meer dan ooit noodzakelijk om deze omnichannel-aanpak te verwerken in onze bestaande distributiestrategie. Het vervaardigen van hoogwaardige producten loont immers alleen de moeite indien dergelijke producten de consumenten bereiken kunnen, waar en wanneer zij dit wensen.

 
De beschikbaarheid en leverbaarheid van producten behoort tot de eerste marketinginvestering van het bedrijf. Marketing en logistiek zijn één en dezelfde om tot een succesvolle consumentenervaring te komen


Francis Héritier
Directeur Distributie

Een verbetering kan niet zonder samenwerking

Wat is volgens Pierre Fabre datgene wat een toeleveringsketen doeltreffend maakt? Een geïntegreerde en collaboratieve keten. Ons doel is om steeds dichter bij een perfecte dienstverlening te komen middels een keten waarin alle bedrijfstakken met elkaar delen en samenwerken.

  • Intermenselijke samenwerking

Doordachte IT-systemen en datamining vormen de basis voor een efficiënte toeleveringsketen die in industrieel opzicht goed functioneert. Maar het is de samenwerking tussen goed op elkaar afgestemde teams die de toegevoegde waarde biedt, en die het mogelijk maakt om de soms grillige bewegingen van onze markten beter te begrijpen.

  • Samenwerking tussen organisaties

Door een doeltreffend en regelmatig communicatieproces op gang te brengen, verzekert de Groep zich van een vlotte toeleveringsketen met alle betrokken partijen, over de hele wereld: internationale filialen, logistieke partners en distributeurs.

  • In alle openheid handelen

Leveranciers, logistieke dienstverleners, distributeurs, e-retailers zijn stuk voor stuk potentiële aanknopingspunten om tot nieuwe diensten met een meerwaarde te komen. Een open vernieuwende aanpak, waarin het DNA van het bedrijf tot uiting komt, heeft ook betrekking op de distributie. 

Door strategische samenwerkingsverbanden te vormen, opent er zich telkens een gelegenheid tot het uitwisselen van ideeën. De gecombineerde rijkdom als gevolg van deze convergentie van twee verschillende werelden is bevorderlijk voor innovatie en differentiatie


Francis Héritier
Directeur Distributie

Image

Nieuwe vaardigheden voor het transformeren van de toeleveringsketen

Het huidige doel van het bedrijf is duidelijk: het niveau van de dienstverlening zo dicht mogelijk tot 98% succes te voeren. De leverbetrouwbaarheid, oftewel OTIF (On Time In Full), is de maatstaf ter berekening van het percentage tijdig en volledig geleverde zendingen bij de eerste poging. Deze kwaliteitsindex voor klantenservice is sinds 2017 stijgende.
In aanvulling op deze doelstelling, streven we tevens naar het terugdringen van de inventaris, het optimaliseren van de distributiekosten en het verkorten van de doorlooptijden.

Voor deze uitdaging zijn we op zoek naar technische beroepsprofielen waarmee we de nieuwe technologieën en tools op het gebied van e-commerce kunnen beheersen. Deze zakelijke vaardigheden dienen gepaard te gaan met de zogenaamde 'soft skills', zoals:

  • Inzicht vertonen in de behoeften van de consument
  • De benodigde ondersteuning bieden aan de consument
  • Afgestemd zijn op de verschillende markten
  • Zich nieuwsgierig opstellen naar anderen toe
  • Zich weten aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, met name in de omnichannel-winkels
  • Weten hoe samenwerking tot stand te brengen ter bevordering van een geïntegreerde toeleveringsketen

Door de aandacht te blijven richten op de consument, zullen de werknemers van vandaag en morgen hun steentje bijdragen aan de diepgaande transformatie van onze toeleveringsketen, en om zo de uitdagingen van onze markten tegemoet te treden.