Kontraktsutvikling og produksjon

Din outsourcing partner

Image
usine de Pau
Pierre Fabre-konsernet tilbyr farmasøytiske og ikke-farmasøytiske underleverandøraktiviteter (CDMO) som kombinerer et høyt kvalitets-, kompetanse- og ytelsesnivå.

Våre spesialistteam støtter deg i utviklingen og fremstillingen av dine produkter.

Vi disponerer en anerkjent produksjonsbase og er sertifisert av internasjonale helse- og legemiddelorganer, samtidig som vi tilbyr hele bredden i vår kompetanse for å iverksette dine prosjekter på følgende områder:

  • farmasøytiske og ikke-farmasøytiske aktive ingredienser

  • innsprøytbare produkter og monoklonale antistoffer,

  • faste former og ikke-sterile væsker.
     

Farmasøytiske og ikke-farmasøytiske aktive ingredienser

Pierre Fabre CDMO, med over 40 års industriell erfaring, tilbyr en komplett tjeneste som dekker forsyning av råstoffer, industriell produksjon av plantebaserte, dyrebaserte eller syntetiske aktive ingredienser, for sektorer innenfor legemidler og kosmetikk.
Pierre Fabre CDMO er basert på avansert teknologisk og industriell kompetanse, f.eks. ekstraksjon, kromatografisk rensing, kjemisk syntese, produksjon av cytotoksiske forbindelser, plantecellekultur og superkritiske væsker. Filialen tilbyr også oppskaleringstjenester og garanterer industriell produksjon i GMP og/eller under biologiske forhold.
 

0

tonn planter ekstrahert hvert år

Image
Pierre Fabre gaillac industrie
0

tonn dyrebaserte råvarer ekstrahert hvert år

Image
Pierre Fabre Calendula
0

aktive ingredienser produsert rutinemessig

Image
Pierre Fabre gaillac

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.