Kontraktsutvikling og produksjon

Din outsourcing partner

Image
usine de Pau
Pierre Fabre-konsernet tilbyr farmasøytiske og ikke-farmasøytiske underleverandøraktiviteter (CDMO) som kombinerer et høyt kvalitets-, kompetanse- og ytelsesnivå.

Våre spesialistteam støtter deg i utviklingen og fremstillingen av dine produkter.

Vi disponerer en anerkjent produksjonsbase og er sertifisert av internasjonale helse- og legemiddelorganer, samtidig som vi tilbyr hele bredden i vår kompetanse for å iverksette dine prosjekter på følgende områder:

  • farmasøytiske og ikke-farmasøytiske aktive ingredienser

  • innsprøytbare produkter og monoklonale antistoffer,

  • faste former og ikke-sterile væsker.
     

Farmasøytiske og ikke-farmasøytiske aktive ingredienser

Pierre Fabre CDMO, med over 40 års industriell erfaring, tilbyr en komplett tjeneste som dekker forsyning av råstoffer, industriell produksjon av plantebaserte, dyrebaserte eller syntetiske aktive ingredienser, for sektorer innenfor legemidler og kosmetikk.
Pierre Fabre CDMO er basert på avansert teknologisk og industriell kompetanse, f.eks. ekstraksjon, kromatografisk rensing, kjemisk syntese, produksjon av cytotoksiske forbindelser, plantecellekultur og superkritiske væsker. Filialen tilbyr også oppskaleringstjenester og garanterer industriell produksjon i GMP og/eller under biologiske forhold.
 

0

tonn planter ekstrahert hvert år

Image
Pierre Fabre gaillac industrie
0

tonn dyrebaserte råvarer ekstrahert hvert år

Image
Pierre Fabre Calendula
0

aktive ingredienser produsert rutinemessig

Image
Pierre Fabre gaillac

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

ta kontakt med oss

 

 

Innsprøytbare & biologiske produkter

Pierre Fabre CDMO tilbyr kundene utvikling og produksjon av monoklonale antistoffer og ADC-er samt produksjon på bestilling av innsprøytbare produkter (cellegiftstoffer, monoklonale antistoffer, ADC-er, vaksiner osv.).
De tekniske ekspertene på fabrikken i Saint-Julien-en-Genevois (Auvergne Rhône-Alpes-regionen i Frankrike) er anerkjent i det internasjonale forskermiljøet. Siden 2018 har de tilbudt Pierre Fabres partnere alle trinn i genereringen av MCB-en frem til produksjonen av kliniske partier av antistoffer og konjugering til et cellegiftstoff, under GMP-forhold, innen konkurransedyktige tidsrammer.
Siden 1991 har Pau-fabrikken (Nouvelle Aquitaine-regionen i Frankrike), med sertifiseringene EMA, FDA, PMDA og ANVISA; tilbudt Pierre Fabres kunder Fill & Finish-aktiviteter med en aseptisk prosess eller terminal sterilisering. Pau-fabrikkens enheter har to sprøytefyllingslinjer (0,5 til 10 ml), åtte reagensglassfyllelinjer (1 til 40 ml) og seks frysetørkere; det er mulig å produsere partier på 10 000 til 200 000 reagensglass per linje. Siden 2018 har Langlade-testanlegget i Toulouse i Sør-Frankrike tilbudt kapasiteter som gjør at vi kan møte kundenes behov for kliniske partier. Til slutt garanterer den visuelle inspeksjonen, som hovedsakelig utføres manuelt, svært høy kvalitet på sluttproduktet.
    

0L

bioreaktorer for engangsbruk

Image
Visuel main injectable
0L

av biokonjugering

Image
Pierre Fabre labo
0

millioner enheter produsert hvert år

Image
Pierre Fabre labo

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.

For ytterligere informasjon

ta kontakt med oss

 

Faste former og ikke-sterile væsker

Pierre Fabre CDMO bygger på kompetansen til sin FoU-enhet (Toulouse) og de tre industrielle anleggene i Frankrike (Gien, Aignan og Cahors) for å gi sine franske og internasjonale partnere et komplett servicetilbud, fra farmasøytisk formulering til kommersiell produksjon.


Det tilbys flere former på de industrielle anleggene:

  • Vanlige faste former (tabletter, kapsler, poser)
  • Pastiller laget av hard raffinade (farmasøytisk status, kosttilskudd, medisinske enheter), nisjeteknologi
  • Ikke-sterile væsker (siruper og sprayer)
  • Pastaformer (kremer, salver, geler)

De tre industrienhetene kan tilby både produksjon på bestilling for små volumer og små produksjonssykluser, som for eksempel kosttilskudd, samt for svært store volumer. Aignan-anlegget, som er spesialisert på produksjon av pastiller laget av hard raffinade, har 3 produksjonslinjer, iberegnet 2 kontinuerlige linjer, og tilbyr sine partnere produksjonskapasiteter i stor skala.
I tillegg er de alle utstyrt med primære og sekundære emballasjefunksjoner, slik at de kan styre kundenes varierende SKU-er.

0

millioner pastiller hvert år på Aignan-anlegget

Image
Pierre Fabre site Gien
0

millioner pakker hvert år på Gien-anlegget

Image
Pierre Fabre site Aignan
0

formler hvert år på Cahors-anlegget

Image
Pierre Fabre site Gien bouteille

Download the file

Thank you for the interest you give to our publications. Before accessing to our document, please tell us more about you.