Vårt selskaps eierskap

Flertallet av aksjene i vårt selskap eies av en stiftelse som er offisielt anerkjent som allmennyttig. Dette er unikt i Frankrike.

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

En unik aksjestruktur

Pierre Fabre-konsernets største aksjonær er Pierre Fabre-stiftelsen, en stiftelse anerkjent av den franske staten som allmennyttig (via dekret av 6. april 1999). Pierre Fabre donerte allerede de fleste av firmaets aksjer til stiftelsen i 2008. Før hans død i 2013, fullførte han donasjonen til stiftelsen.

Stiftelsen eier nå 86,32 % av aksjekapitalen i Pierre Fabre SA via kontrollselskapet Pierre Fabre Participations.

De ansatte eier 9,53 % av de øvrige aksjene (via en ordning for ansattes aksjekjøp som ble innført i in 2005). De siste 4,15 % er egne selskapsaksjer.

 

notre_actionariat_2023_no

Pierre Fabre-stiftelsen

Pierre Fabre-stiftelsen har i over 20 år etablert og utviklet langsiktige programmer i samarbeid med vårt nettverk av lokale partnere - sykehus, universiteter og pasientforeninger - for å gi folk som lever i fattigdom bedre tilgang til legemidler og helsepleie med høy kvalitet. Gjennom disse 5 arbeidsfeltene investerer vi også i internasjonal beslutningspåvirkning og forskning for å bekjempe økonomiske ulikheter.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 års handling - et engasjement på grunnplan

Oppdag vårt oppdrag, våre tiltak og vår handling i Asia, Afrika og Midtøsten gjennom våre lokale partnere og brukere.

over 0

aktive programmer i 17 land

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
0

helsesentre og sykehus som stiftelsen har partnerskap med i Afrika og Asia

mères et enfant dans centres de santé
over 0

farmasøyter fra Afrika og Asia uteksamineres hvert år med stiftelsens støtte

étudiante en pharmacie

Plan for ansattes aksjonærordning

Denne ordningen var ett av Pierre Fabres egne initiativ. Han hadde et ønske om å gi firmaet videre til de ansatte. Han søkte derfor alltid etter muligheter for å gi de ansatte del i bedriftens fortjeneste ved å sette opp spareplaner f.eks. i form av suksess- og profittdeling.

I 2005 ble Pierre Fabres plan for ansattes aksjonærordning lansert, og firmaets aksjekapital ble åpnet for medarbeiderne. Hver ansatt kan nå være aksjonær og medeier i selskapet.

Organiseringen av Pierre Fabres aksjekapital er unik, og garanterer firmaets uavhengighet og bærekraftige utvikling:

  • Pierre Fabre-konsernet er privat eid
  • Vårt interne nettverk av koordinatorer informerer og støtter de ansatte
  • Vår opplæring i bedriftsøkonomi gjør at hver medarbeider er en velinformert aksjonær.

Til dags dato er ordningen med ansattes aksjekjøp tilgjengelig i 10 av våre filialer.

En plan for ansattes aksjonærordning som har mottatt mange priser

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper med aksjonærordning for ansatte] 
  • Grand Prix de la qualité de l'information et de la formation des actionnaires‐salariés [pris for kvalitet på informasjon til og opplæring av ansatte som eier aksjer]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [foreningsledernes pris] (sammen med Essilor).

2016

  • Prix Coup de cœur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [juryens spesialpris for ansattes aksjonærordninger]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Som koordinator av aksjeordningen har jeg som oppgave å formidle nøkkelbudskapene og entusiasmen knyttet til dette fellesprosjektet. Fra et økonomisk synspunkt er ordningen en langsiktig spareplan for de ansatte, og jeg håper å kunne nyte godt av den når jeg går av med pensjon.

Cristina Lopez
Klorane Head of Product Marketing, Spania

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.