Vårt selskaps eierskap

Flertallet av aksjene i vårt selskap eies av en stiftelse som er offisielt anerkjent som allmennyttig. Dette er unikt i Frankrike.

Image
collaboratrices Pierre Fabre en réunion

En unik aksjestruktur

Pierre Fabre-konsernets største aksjonær er Pierre Fabre-stiftelsen, en stiftelse anerkjent av den franske staten som allmennyttig (via dekret av 6. april 1999). Pierre Fabre donerte allerede de fleste av firmaets aksjer til stiftelsen i 2008. Før hans død i 2013, fullførte han donasjonen til stiftelsen.

Stiftelsen eier nå 86 % av aksjekapitalen i Pierre Fabre SA via kontrollselskapet Pierre Fabre Participations.

De ansatte eier 8,5 % av de øvrige aksjene (via en ordning for ansattes aksjekjøp som ble innført i in 2005). De siste 5,5 % er egne selskapsaksjer.

Image
Pierre Fabre aksjestruktur

 

Pierre Fabre-stiftelsen

Pierre Fabre-stiftelsen har i over 20 år etablert og utviklet langsiktige programmer i samarbeid med vårt nettverk av lokale partnere - sykehus, universiteter og pasientforeninger - for å gi folk som lever i fattigdom bedre tilgang til legemidler og helsepleie med høy kvalitet. Gjennom disse 5 arbeidsfeltene investerer vi også i internasjonal beslutningspåvirkning og forskning for å bekjempe økonomiske ulikheter.

Image
Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 års handling - et engasjement på grunnplan

Oppdag vårt oppdrag, våre tiltak og vår handling i Asia, Afrika og Midtøsten gjennom våre lokale partnere og brukere.

over 0

aktive programmer i 17 land

Image
mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
0

helsesentre og sykehus som stiftelsen har partnerskap med i Afrika og Asia

Image
mères et enfant dans centres de santé
over 0

farmasøyter fra Afrika og Asia uteksamineres hvert år med stiftelsens støtte