Vårt selskaps eierskap

Flertallet av aksjene i vårt selskap eies av en stiftelse som er offisielt anerkjent som allmennyttig. Dette er unikt i Frankrike.

collaboratrices Pierre Fabre en réunion

En unik aksjestruktur

Pierre Fabre-konsernets største aksjonær er Pierre Fabre-stiftelsen, en stiftelse anerkjent av den franske staten som allmennyttig (via dekret av 6. april 1999). Pierre Fabre donerte allerede de fleste av firmaets aksjer til stiftelsen i 2008. Før hans død i 2013, fullførte han donasjonen til stiftelsen.

Stiftelsen eier nå 86 % av aksjekapitalen i Pierre Fabre SA via kontrollselskapet Pierre Fabre Participations.

De ansatte eier 9,5 % av de øvrige aksjene (via en ordning for ansattes aksjekjøp som ble innført i in 2005). De siste 4,5 % er egne selskapsaksjer.

 

 

Pierre Fabre-stiftelsen

Pierre Fabre-stiftelsen har i over 20 år etablert og utviklet langsiktige programmer i samarbeid med vårt nettverk av lokale partnere - sykehus, universiteter og pasientforeninger - for å gi folk som lever i fattigdom bedre tilgang til legemidler og helsepleie med høy kvalitet. Gjennom disse 5 arbeidsfeltene investerer vi også i internasjonal beslutningspåvirkning og forskning for å bekjempe økonomiske ulikheter.

Mères et enfants africains dans salle d'attente

20 års handling - et engasjement på grunnplan

Oppdag vårt oppdrag, våre tiltak og vår handling i Asia, Afrika og Midtøsten gjennom våre lokale partnere og brukere.

mère et enfant en consultation dans un centre médical en Afrique
0

aktive programmer i 21 land

étudiante en pharmacie

Plan for ansattes aksjonærordning

Denne ordningen var ett av Pierre Fabres egne initiativ. Han hadde et ønske om å gi firmaet videre til de ansatte. Han søkte derfor alltid etter muligheter for å gi de ansatte del i bedriftens fortjeneste ved å sette opp spareplaner f.eks. i form av suksess- og profittdeling.

I 2005 ble Pierre Fabres plan for ansattes aksjonærordning lansert, og firmaets aksjekapital ble åpnet for medarbeiderne. Hver ansatt kan nå være aksjonær og medeier i selskapet.Organiseringen av Pierre Fabres aksjekapital er unik, og garanterer firmaets uavhengighet og bærekraftige utvikling:

  • Pierre Fabre-konsernet er privat eid
  • Vårt interne nettverk av koordinatorer informerer og støtter de ansatte
  • Vår opplæring i bedriftsøkonomi gjør at hver medarbeider er en velinformert aksjonær.

Til dags dato er ordningen med ansattes aksjekjøp tilgjengelig i 10 av våre filialer.

En plan for ansattes aksjonærordning som har mottatt mange priser

2008

  • Grand Prix Entreprises non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper]

2012

  • Grand Prix de l'actionnariat‐salarié des sociétés non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper med aksjonærordning for ansatte] 
  • Grand Prix de la qualité de l'information et de la formation des actionnaires‐salariés [pris for kvalitet på informasjon til og opplæring av ansatte som eier aksjer]
  • Grand Prix des Présidents d'associations [foreningsledernes pris] (sammen med Essilor).

2016

  • Prix Coup de cœur du jury des Grands Prix de l'Actionnariat Salarié [juryens spesialpris for ansattes aksjonærordninger]

2018

  • Prix des Sociétés non cotées [pris for ikke-børsnoterte selskaper]
animatrice du plan actionnariat salarié Pierre Fabre

Som koordinator av aksjeordningen har jeg som oppgave å formidle nøkkelbudskapene og entusiasmen knyttet til dette fellesprosjektet. Fra et økonomisk synspunkt er ordningen en langsiktig spareplan for de ansatte, og jeg håper å kunne nyte godt av den når jeg går av med pensjon.

Cristina Lopez
Klorane Head of Product Marketing, Spania

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.