Skjema for farmasøytisk årvåkenhet

Du er i ferd med å angi en negativ hendelse/situasjon/bivirkning knyttet til et medisinsk produkt. En person ansvarlig for farmasøytisk årvåkenhet i Pierre Fabre, vil behandle ditt varsel og vil kontakte deg.

* Obligatoriske felt

Kontaktperson
Informasjon om den eksponerte pasienten
Berørt legemiddel
Beskriv bivirkning(ene) / den (de) negative reaksjonen(e)

Alle oppgitte opplysninger vil være konfidensielle, med respekt for personvern når det gjelder personopplysninger og medisinsk og yrkesmessig fortrolighet.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.