Skjema for farmasøytisk årvåkenhet

Du er i ferd med å angi en negativ hendelse/situasjon/bivirkning knyttet til et medisinsk produkt. En person ansvarlig for farmasøytisk årvåkenhet i Pierre Fabre, vil behandle ditt varsel og vil kontakte deg.

* Obligatoriske felt

Kontaktperson
Informasjon om den eksponerte pasienten
Berørt legemiddel
Beskriv bivirkning(ene) / den (de) negative reaksjonen(e)

Alle oppgitte opplysninger vil være konfidensielle, med respekt for personvern når det gjelder personopplysninger og medisinsk og yrkesmessig fortrolighet.

CAPTCHA

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.