Våre behandlingsløsninger

Gjøre kampen mot kreft til vår fremste prioritet

Image
caring for cancer

Anerkjent kompetanse

Formålet med vår kreftforskning er å forbedre behandlingen av pasienter som lider av sykdommer med signifikante uløste behandlingsbehov samtidig som vi alltid skal være trofaste mot konsernets verdier. 

Pierre Fabre tilbyr behandlingsløsninger for å behandle forskjellige krefttyper:

  • melanomer
  • lungekreft
  • brystkreft
  • blærekreft

For å kunne gå lenger i kreftforskningen, tar vi for oss felt der det foreligger store medisinske behov: solide og flytende svulster (leukemier). I 2015 startet vi prosessen med å omforme våre aktiviteter for å etablere fremtidige behandlinger, både via partnerskapsavtaler med

bioteknologiske selskaper og ved å akselerere intern forskning.
Store partnerskap er dannet, bl.a. med Array BioPharma i forbindelse med utviklingen av to molekyler som spesifikt hemmer to mekanismer man finner i enkelte kreftformer.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: en prioritet for Pierre Fabre-konsernet

Pierre Fabre er pioner innen onkologi, og gjør dette feltet til første prioritet i dag. Konsernet er involvert i kampen mot kreft over hele verden.

0

Vinorelbine er syntetisert og patentert av CNRS (det franske statlige forskningsinstituttet)

Image
oncopole recherche
0

Navelbine ble registrert i Frankrike

Image
oncopole site
0

Registrering i Frankrike av Navelbine for 2. indikasjon

Image
patient aide reponses therapeutiques
0

Lansering av Navelbine oral

Image
oncopole recherche
0

Åpning av forsknings- og utviklingssentret for onkologi

Image
oncopole recherche
0

Markedsføringstillatelse (innvilget av EMA) for Braftovi/Mektovi

Image
oncopole site

Oncopole, sammen mot kreft

Vi har støttet Oncopole-prosjektet helt fra begynnelsen for å konsolidere vårt nærvær i regionen, for å bidra til å gi nytt liv til det gamle AZF-anlegget og for å ta del i opprettelsen av et senter for fremragende kreftforskning.

 

For første gang i Europa, forener ett enkelt universitetsområde regionale aktører som er involvert i kampen mot kreft og i innovasjon innen helsepleie - helsearbeidere, offentlig ansatte forskere, akademikere, forskere i næringslivet, entreprenører - for å gjennomføre en tverrfaglig tilnærming med sikte på å drive forskningen fremover, innovere og behandle.

Her er noen av institusjonene på området:

  • The CRCT (Cancer Research Center of Toulouse)
  • The IUCT (Toulouse-Oncopole University Cancer Institute)
  • The IRPF (Pierre Fabre Research Institute)


Et professorat for å drive fremgang innen personlig tilpasset medisin:

Pierre Fabre har sammen med Toulouse Cancer Santé Foundation og Inserm opprettet det første professoratet i onkologi-bioinformatikk innen immunonkologisk forskning. Formålet med denne stillingen er å akselerere utviklingen av nye legemidler for personlig tilpasset behandling (innsamling og analyse av data for å lette behandlingsvalg og identifikasjon av nye gener).

Image
recherche oncopole

Innovere sammen - mot kreft

Vi har alltid anbefalt en partnerskapsorientert tilnærming til forskning, overbevist om at komplementaritet og kompetansedeling akselererer innovasjon