Våre behandlingsløsninger

Gjøre kampen mot kreft til vår fremste prioritet

Image
gélules jaune et orange

Anerkjent kompetanse

Formålet med vår kreftforskning er å forbedre behandlingen av pasienter som lider av sykdommer med signifikante uløste behandlingsbehov samtidig som vi alltid skal være trofaste mot konsernets verdier. 

Pierre Fabre tilbyr behandlingsløsninger for å behandle forskjellige krefttyper:

  • melanomer, med målrettet oral behandling
  • lungekreft, med intravenøs eller oral cellegiftbehandling
  • brystkreft, med intravenøs behandling, oral cellegift eller oral målrettet behandling
  • blærekreft, med intravenøs cellegiftbehandling

For å kunne gå lenger i kreftforskningen, tar vi for oss felt der det foreligger store medisinske behov: solide og flytende svulster (leukemier). I 2015 startet vi prosessen med å omforme våre aktiviteter for å etablere fremtidige behandlinger, både via partnerskapsavtaler med

bioteknologiske selskaper og ved å akselerere intern forskning.
Store partnerskap er dannet, bl.a. med Array BioPharma i forbindelse med utviklingen av to molekyler som spesifikt hemmer to mekanismer man finner i enkelte kreftformer.

 

 


 

 

Image
video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: en prioritet for Pierre Fabre-konsernet

Pierre Fabre er pioner innen onkologi, og gjør dette feltet til første prioritet i dag. Konsernet er involvert i kampen mot kreft over hele verden.

0

Vinorelbine er syntetisert og patentert av CNRS (det franske statlige forskningsinstituttet)

Image
oncopole recherche
0

Navelbine ble registrert i Frankrike

Image
oncopole site
0

Registrering i Frankrike av Navelbine for 2. indikasjon

Image