Våre behandlingsløsninger

Gjøre kampen mot kreft til vår fremste prioritet

caring for cancer

Anerkjent kompetanse

Formålet med vår kreftforskning er å forbedre behandlingen av pasienter som lider av sykdommer med signifikante uløste behandlingsbehov samtidig som vi alltid skal være trofaste mot konsernets verdier. 

Pierre Fabre tilbyr terapiløsninger for å behandle ulike krefttyper:

  • FØFLEKKREFT, med oral målrettet terapi
  • LUNGEKREFT, med intravenøs eller oral kjemoterapi
  • BRYSTKREFT, med intravenøs, oral kjemoterapi eller oral målrettet terapi BLÆREKREFT, med intravenøs kjemoterapi
  • TYKKTARMSKREFT, med oral målrettet terapi

Strategien vår for onkologi og forskning og utvikling er mangesidig. Vi har fokus på å utvikle innovative ressurser og benytte banebrytende teknologier for å utvikle nye behandlinger, samtidig som vi drar nytte av ekspertisen vi har innen målrettede bioterapier. I 2015 ønsket vi å utvide innenfor dermatologisk onkologi og onkologi, og også partnerskapet med Array BioPharma (nå i partnerskap med Pfizer).

Gjennom partnerskapet med PUMA Biotechnology har Pierre Fabre forpliktet seg til å levere til mennesker med HER2-positiv brystkreft i hele Europa og i flere andre områder.

 

  

 

video Pierre Fabre Oncologie

Onkologi: en prioritet for Pierre Fabre-konsernet

Pierre Fabre er pioner innen onkologi, og gjør dette feltet til første prioritet i dag. Konsernet er involvert i kampen mot kreft over hele verden.

oncopole recherche
2,010

Forsknings- og utviklingssenteret Oncopole åpnes

patient aide reponses therapeutiques

Oncopole, sammen mot kreft

Vi er stolte over å være en del av Oncopole-klyngen i Toulouse i Frankrike, et unikt knutepunkt for bekjempelse av kreft. Gjennom Oncopole er Pierre Fabre en del av et økosystem av klinikere, pasienter, bioteknikere og forskere.En leder som er en pådriver for fremskritt innen persontilpasset medisin:Toulouse Cancer Health Foundation, INSERM og Pierre Fabre Research Institute (alle viktige medlemmer av Oncopole i Toulouse) har opprettet den første lederstillingen innen onkologisk bioinformatikk for forskning innen immunonkologi. Vera Pancaldi, fysiker og ekspert i systembiologi, tiltrådte denne stillingen den 3. september 2018, på kreftforskningssenteret i Toulouse.

recherche oncopole

Innovere sammen - mot kreft

Vi har alltid anbefalt en partnerskapsorientert tilnærming til forskning, overbevist om at komplementaritet og kompetansedeling akselererer innovasjon

Vi pleier livet ved å lage og utvikle innovative løsninger som er inspirert av forbrukere og pasienter, og som bidrar til alles velvære, fra helse til skjønnhet.